Обґрунтування температурного режиму роботи диференціального насоса електромагнітної дії

Ключові слова: диференціальний насос, оздоблювальна суміш, плунжер, струм Фуко

Анотація

В статті піде мова про температуру робочого органа спричиненій струмами Фуко, що циркулюють в середині робочого органа диференційного насоса електромагнітної дії. Стаття починається з теорії що описує природу вихрового струму та причини нагріву плунжера. Потім йде характеристика роботи диференційного насоса електромагнітної дії. Далі було наведено опис конструктивних будов робочих органів диференційного насоса електромагнітної дії. Розрахункові дані робочого органа були занесені до таблиці. Дані таблиці враховувалися при побудові графіків. Теорія обґрунтовує  умови нагріву робочого органа та існування шкідливих струмів. Також вплив температури плунжера на роботу диференційного насоса. Опис показує яку роль відіграє плунжер у роботі диференційного насоса. В статті було детально описано взаємодію робочого органу та котушки диференційного насоса. Характеристика конструктивних будов плунжерів вказує дію температури на робочі органи. Вплив геометричних особливостей на величину температури нагріву плунжера та пагубних струмів. Від вибору матеріалу з якого можна виготовить робочий орган залежить температури нагріву плунжера і величина несприятливого струму. Проведено детальний опис всіх процесів котрі відбуваються в робочому органі. Представлені та детально описані характеристики робочих органів які виготовлені з різного матеріалу та методом порошкової металургії. Це загалом дає  можливість аналізувати конструкцію плунжера  диференційного насоса електромагнітної дії.  За рахунок  ретельного вибору матеріалу а також конструкційної особливості робочого органа диференційного насоса вдалося отримати суттєву економію електроенергії, що було детально розкрито в таблиці та показано на  графіках температурно опірної характеристики (ТОХ).

Посилання

1. Korobko B., Zhyhylii S., Kivshyk A. (2019). Mathematical simulation of the motion law of differential mortar pump piston intended for construction mix. Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(52), 13-20
https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1665
2. Korobko B., Vasyliev Ye. (2017). Test Method for Rheological Behavior of Mortar for Building Work. Acta Mechanica et Automatica, 11(3), 173-177
https://doi.org/10.1515/ama-2017-0025

3. Onushko V.V., Shefer O.V. (2007). Transformers. Poltava, PoltNTU
4. Schaefer O.V., Galay V.M., Kritsky V.V. (2015). Diagnosis of electric motors of complex electromechanical systems. Control, Navigation and Communication Systems, 2, 56-60
5. Onushko V.V., Schaefer O.V. (2015). Electric cars. Poltava, PoltNTU
6. Schaefer O.V., Divitsky V.D. (2015). Diagnosis and non-destructive control of parameters of asynchronous electric motors based on the analysis of current consumption spectra. Collection of scientific works on the materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Electronic and mechatronic systems: theory, innovation, practice". Poltava, PoltNTU, 81-83
7. Sribnyuk S. (2017). Pumps and pumping units. Center for Educational Literature
8. Korobko B.O., Kivshik A.V. (2020). Theoretical substantiation of working processes and operating modes of differential pump of electromagnetic action. Collection of scientific papers based on the materials of the international conference "Building innovations 2020". Poltava, PoltNTU, 110-112
9. Schaefer O.V., Myakushko R.V. (2015). Diagnosis of parameters and non-destructive testing of asynchronous electric motors. Collection of scientific works on the materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Electronic and mechatronic systems: theory, innovation, practice". Poltava, PoltNTU, 84-85
10. Korobko B., Kivshyk A., Kulagin D. (2022). Experimental Study of the Efficiency of the Differential Pump of Electromagnetic Action on the Basis of Mathematical Modeling of the Parameters of Its Operation. Lecture Notes in Civil Engineeringthis, 181, 203-213
11. Vasiliev E.A., Vasiliev O.S. (2016). Factors influencing the volumetric efficiency of the piston mortar pump and ways to increase it. Scientific Bulletin of Construction, 2 (84), 349-352
http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/1141

12. Veleschuk V., Vlasenko A., Vlasenko Z., Petrenko I., Malyi Y., Borshch V., Borshch O., Shefer A. (2019). Current-voltage characteristic and electroluminescence of UV LEDs 365 nm at liquid nitrogen temperature. Optica Applicata, 49, 125-133
https:/doi.org/10.5277/j.renene.2019.03.041

13. Vasiliev E.A., Vasiliev A.V., Popov S.V. (2017). Reduction of energy consumption during transportation of mortars by pumps with a mechanical drive. Proceedings of the VI International Scientific and Technical Conference "Actual Problems of Modern Technologies". Ternopil: TNTU
14. Vasiliev E.A., Vasiliev O.S. (2019). The choice of material for the multilayer diaphragm of the mortar pump in order to increase its wear resistance. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference "Comprehensive Quality Assurance of Technological Processes and Systems". Chernihiv: ChNTU
15. Korobko B., Vasyliev O., Rohozin I., Vasyliev Ye. (2018). Signature Analysis of the Hydraulic Accumulators when Using in Energy Recovery Systems in Automobiles. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 713–719
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27446
16. Kaczynski R., Vasyliev O., Vasyliev Ye. (2018). The Fracture Process of the Mortar Pump’s Work Surfaces with Abrasive Particles. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 154-159
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14394

17. Rohozin I., Vasyliev O., Pavelieva A. (2018). Determination of Building Mortar Mixers Effectiveness. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 360-366
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14553
18. Korobko B., Zadvorkin D., Vasyliev Ye. (2018). Energy Efficiency of a Hydraulically Actuated Plastering Machine International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 203-208
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14403
19. Korobko B. (2016). Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/8 (82), 4-11
https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2016.73336
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Korobko Bogdan Обґрунтування температурного режиму роботи диференціального насоса електромагнітної дії / Bogdan Korobko, Andriy Pavlikov, Anton Kivshyk // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 116-125. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2516.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)