Обґрунтування доцільності застосування вібраційних опор зі змінними параметрами

Ключові слова: амплітуда віброколивань, вібраційна опора, віброізоляція, вібраційна площадка, віброзбуджувач

Анотація

При створенні вібраційних машин з віброзбудниками різних типів і способів дії завжди актуальною є проблема зменшення негативного впливу вібрації на персонал та обладнання та їх відповідність санітарним нормам. Для її розв’язання на практиці застосовують віброізоляцію віброактивних елементів вібраційних машин і технологічного обладнання з використанням систем із квазінульовою жорсткістю. Зокрема, у віброплощадках із класичною двомасовою системою віброізоляція машини від фундаменту або робочого органу та рами здійснюється шляхом зміни жорсткості параметрів їх вібраційних опор. В статті висвітлюється результати експериментальних досліджень зміни пружних властивостей параметрів вібраційної опори при різних значеннях навантаження та зміни довжини вільної частини пружного елемента. Відповідно була розроблена конструкція віброопори з обмежувачем вільної частини пружного елемента. При нерівномірному розподілу навантаження на вібраційну машину запропонована конструкція опори дозволяє підібрати параметри жорсткості для її рівномірної роботи шляхом обмеження висоти робочої частини опори. Жорсткість опори змінюється внаслідок зміни вільної частини опори металевими обмежувачами. З метою отримання достовірної математичної моделі експериментальні дослідження ґрунтуються на методах математичного планування експерименту та математичної статистики. Результати пошукового експерименту показали, що деформація гумового елементу здійснюється за законом, близьким до лінійного. Тому для проведення основного експерименту та обробки одержаних даних побудовано математичну модель у вигляді регресії. Розраховані значення коефіцієнтів регресії перевірено за критерієм Стьюдента. Отримане рівняння регресії дозволяє встановити залежність усадки опори при зміні навантаження на неї та висоти вільної частини пружного елемента. За отриманими даними можна припустити, що змінюючи жорсткість пружної вібраційної опори, можна змінювати в потрібних межах амплітуду вимушених коливань рухомої частини віброплощадки відповідно, забезпечувати потрібну якість ущільнення бетонної суміші.

Посилання

1. Podobed, I. M., Bykovsky, A. I., & Kobasov, V. M. (2014). Promising means of protecting workers from the harmful effects of vibration and noise on rail transport. Problems of labor protection in Ukraine, (28), 39-46.

2. Wang, S., Xin, W., Ning, Y., Li, B., & Hu, Y. (2020). Design, Experiment, and Improvement of a Quasi-Zero-Stiffness Vibration Isolation System. Applied Scienc-es, 10(7), 2273. https://doi.org/10.3390/app10072273
doi.org/10.3390/app10072273

3. Klitnoi, V. V. (2015). Analysis of the use of active anti-vibration systems with controlled quasi-zero stiffness. Energy saving. Power engineering. Energy audit, (2), 66-71.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2015_2_10

4. Ma, Z., Zhou, R., & Yang, Q. (2022). Recent advanc-es in quasi-zero stiffness vibration isolation systems: An overview and future possibilities. Machines, 10(9), 813.
doi.org/10.3390/machines10090813

5. Kowal, J., Pluta, J., Konieczny, J., & Kot, A. (2008). Energy recovering in active vibration isolation system − results of experimental research. Journal of Vibration and Control, 14(7), 1075–1088.
doi.org/10.1177/1077546308088980

6. Massarsch, K. R., & Fellenius, B. H. (2019). Evalua-tion of vibratory compaction by in situ tests. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 145(12).
doi.org/10.1061/(asce)gt.1943-5606.0002166

7. Fedoliak, N. V., Liakh, М. М., & Mykhayliv, V. V. (2020). The analysis of factors influencing the trajectory of the vibrating screen. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 3(76), 61–70.
doi.org/10.31471/1993-9973-2020-3(76)-61-70

8. Nesterenko, M. P., Sklyarenko, T. O., & Malinsky, S. M. (2009). Study of the movement of a vibrating platform with cylindrical and conical supports. Collection of scientific works branch engineering, construction, 23(2), 56–62.
http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8328

9. Lyakh, M. M., Fedolyak, N. V., & Vakalyuk, V. M. (2015). Study of the effect of vibrating net movements on the efficiency of the vibrating screen. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(57), 36–42.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr_2015_4_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rrngr_2015_4_6

10. Nazarenko I.I. (2007). Vibration machines and the processes of the construction industry. Kyiv: KNUCA

11. Nazarenko, I. I., & Tumanska, O. V. (2004). Ma-chines and equipment of building materials enterprises: Designs and basics of operation. Kyiv: Higher School.

12. Juradin, S., Baloević, G., & Harapin, A. (2014). Im-pact of vibrations on the final characteristics of normal and self-compacting concrete. Materials Research, 17(1), 178-185.
https://doi.org/10.1590/S1516-14392013005000201

13 Sivko V.Y., Kuzminets M.P. (2012). Estimation of influence of the working environment on vibration modes of vibrating machines. The Theory and practice of construc-tion, 10, 3-5.

14. Nesterenko, M. P., Voskobiynyk, O. P., Pavlenko, A. M. (2017). Development of elastic supports of vibrating platforms for the formation of reinforced concrete products. ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(43), 238-243.
http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/129

15. Guryn, V. A., Vostrikov, V. P., & Kuzmych, L. V. (2019). Basics of industrial technologies and materials science. Rivne: NUWEE.

16. Nechaev, V. P., Beridze, T. M., & Kononenko, V. V. (2005). Theory of experiment planning. Kyiv: Condor.
Опубліковано
2022-12-17
Як цитувати
Sheka Oleksandr Обґрунтування доцільності застосування вібраційних опор зі змінними параметрами / Oleksandr Sheka, Andrii Yakovenko, Vasyl Vedmid // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (59). – С. 27-34. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2022.59.3096.
Розділ
«Галузеве машинобудування»