Формування міських просторів малих та середніх міст

Ключові слова: громадський простір, публічний простір, площа, місто

Анотація

Організація міських просторів має важливий містобудівний статус, оскільки вони призначені для соціального, політичного, економічного спілкування городян. Актуальність роботи визначається необхідністю формування окремих довідкових, нормативно-методичних документів, які враховують регіональні особливості в проєктуванні публічних просторів малих та середніх міст. Існують тільки нормативні документи у галузі будівництва, які встановлюють розміри громадських центрів залежно від чисельності населення.
роведено аналіз міських просторів на прикладі м. Сєвєродонецька з метою виявлення просторово-планувальної структури таких елементів і проблем у їх формуванні. Визначено, що основною проблемою у формуванні публічних просторів є невизначеність їх у нормативних документах з містобудування, а саме: кількості, функціональності, просторово-планувальної структури, формування. Виникає необхідність створення умов подальшої взаємодії містобудівних, еколого-ландшафтних, соціальних пріоритетів у розвитку середовища міських просторів як територій з підвищеною концентрацією активності городян, з урахуванням необхідності створення сприятливих умов проживання й індивідуалізації міського середовища та створення нормативних документів. Виявлено неструктурованість окремих елементів суспільних просторів; відсутність у ряді випадків чітко вираженого ранжирування і функціонального зонування території; відірваність міських публічних просторів від природного ландшафту. Складові елементи міських просторів розглянуто як окремо взяті містобудівні об’єкти (громадські центри, міські вулиці та площі, озеленення), що відірвані від ландшафтної підоснови і загальної екологічної ситуації. Громадські й публічні простори можуть виникати та успішно функціонувати тільки при більш уважному ставленні до них з боку міської адміністрації, соціально відповідального бізнесу і самих городян, тоді як ефективність роботи може бути досягнута лише завдяки їхнім спільним зусиллям. Зроблено прогноз точок появи нових публічних і громадських просторів.

Посилання

[1]. Lynch K. (1981). A Theory of Good City Form. Cambridge
[2]. Posatskyi B.S. (1993). Creating Architectural Image of the City: Textbook. Kyiv
[3]. Tyshchenko I.M. (2015). Urban Public Space: Approaches to Definition. Magisterium. Culturology, 59, 26-33
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_8
[4]. Ladniuk M.I. (2018) Theoretical Prerequisites for Creating Group Space of the City. Urban Development and Spatial Planning: Scientific and Technical Collection, 67, 244-255
[5]. Social and Human Sciences. Inclusion Through Access to Public Space. UNESCO
http://www.unesco.org
[6]. Sosnova N.S. (2018). Public Spaces in Urban Development and Planning. Urban Development and Spatial Planning: Scientific and Technical Collection, 67, 439-450
[7]. Placemaking Guide. (2017). Project for Public Spaces
[8]. Places in the Making: How placemaking builds places and communities. (2013). Massachusetts Institute of Technology
https://dusp.mit.edu
[9]. Biloshytska N.I., Biloshytskyi M.V., Tatarchenko Z.S. & Medvid І.І. (2019). Analysis оf Comfortability оf House Territories оf Different Building Types In Severodonetsk Town. Visnik of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 8(256), 23-29
doi.org/10.33216/1998-7927-2019-256-8-23-29
[10]. Moroni S., Chiodelli, F. (2014). Public Spaces, Private Spaces, and the Right to the City. International Journal of E-Planning Research, 3(1), 51-65
doi.org/10.4018/ijepr.2014010105
[11]. Minervin, G.B., Yermolaev, A.P., Shimko, V.Т. etc.
Architectural Environment Design. Moscow
[12]. Dodge, M., Kitchin, R. (2005). Code and the Transduction of Space. Annals of the Association of American Geographers, 95(1), 162-180.
doi.org/10.1111/j.1467-8306.2005.00454.x
[13]. DBN 2.2-12: 2019. (2019). Planning and Development of Territories. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, State Enterprise «Ukrarkhbudinform»
[14]. DBN B.2.2-5: 2011. Landscaping. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine, State Enterprise «Ukrarkhbudinform»
[15]. Biloshytska N.I. Tatarchenko H.O. & Biloshytskyi М.V. (2019). Green Plantations of the City of Severodonetsk. Science News of Dahl University,
[16]. http://nvdu.snu.edu.ua
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Biloshytska Nataliia Формування міських просторів малих та середніх міст / Nataliia Biloshytska, Halyna Tatarchenko, Mykola Biloshytskyi, Zakhar Tatarchenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (54). – С. 81-86. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.55.2277.