ЛОТКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОСНОВ, АРМОВАНИХ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ПІД СТРІЧКОВИМ ШТАМПОМ

Ключові слова: вертикальний ґрунтоцементний елемент, ґрунтова основа, жорсткий стрічковий штамп, лоткові дослідження, осідання, суглинок

Анотація

Наведені останні дослідження вітчизняних вчених щодо впливу різних факторів на міцність ґрунтоцементу.
Виявлено, що відсутні експериментальні дані про деформований стан глинистих ґрунтів під навантаженням від стрічкового штампу. Проведено лоткові випробування жорстким стрічковим штампом слабких глинистих основ без елементів армування та аналогічних основ, посилених ґрунтоцементними елементами з різним відсотком армування.
Описано методику виконання досліджень, характеристика системи навантаження, фізико-механічні властивості елементів армування та ґрунтової основи. В результаті досліду отримано дані осідань по кожній із моделей ґрунтової
основи та побудовано відповідні графіки осідань. Наведено залежності впливу відсотка армування на несучу здатність та деформативність основи. Проаналізовано залежності осідань дослідного ґрунтового масиву в часі при ступенево-зростаючому навантаженні. Визначено критичні тиски при різних відсотках армування основи штампу для
фізико-механічних характеристик ґрунту, що розглядається. За результатами побудови графіків встановлено, що
критичні тиски на основу залежно від відсотку її армування підвищуються за лінійною залежністю, а величина осідання, при якій визначалися перший та другий критичні тиски, зі збільшенням відсотку армування основи також
зростає. Отримано емпіричні залежності для визначення критичних тисків на основу залежно від відсотку її армування з використанням класичних розв’язків Пузиревського та Прандтля для дослідних ґрунтових умов. Обчислені
статистичні коефіцієнти варіації та кореляції для наведених залежностей. На підставі проведеного дослідження доведено ефективність посилення основи стрічкових фундаментів вертикальними ґрунтоцементними елементами.

Посилання

1. Briaud, J.-L. (2013). Geotechnical Engineering: Unsaturated and Saturated Soils. Wiley.
2. Denies, N. & Lysebetten, G.V. (2012). Summary of the short courses of the IS-GI 2012 latest advances in deep mixing. Proc. of the Intern. Symposium on Ground Improvement IS-GI. Brussels.
3. Dhaybi, M., Grzyb, A., Trunfio, R. & Pellet, F. (2012). Foundations reinforced by soil mixing: Physical and numerical approach. Proc. of Intern. Symp. “Recent research,
advances & execution aspects of ground improvement works”, Vol. III. Brussels.
4. Fleming, K., Weltman, A., Randolph, M., Elson, K. (2008). Piling Engineering. London - New York: Taylor&Francis.
5. Zotsenko, N., Vynnykov, Yu. & Zotsenko V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technology. Energy, energy saving and rational nature use. Oradea University Press.
6. Zotsenko, N.L., Vynnykov, Yu.L. & Zotsenko, V.M. (2016). Soil-cement piles by drilling-mixing technology.
Kharkiv: Madrid Edition.
7. Marchenko, V.I. (2012). The stress-stain state of weak clay bases reinforced by drilling-mixing technology, taking into account the time factor (Master’s thesis). PoltNTU, Poltava.
8. Ilichev, V.A. & Mangushev, R.A. (Ed.). (2014). Geotechnical reference book. Bases, foundations ans underground structures. Moscow: ASV. 9. Zotsenko, M.L., Vynnykov, Yu.L., Bondar, V.O. & Novokhatniy, V.G. (2018). Monitoring of the soil-cement piles buildings settlements. Academic Journal. Series: Industrial
Machine Building, Civil Engineering, 1(50), 159-166. https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1071
10. Vynnykov, Yu., Voskobiinyk, O., Kharchenko, M. & Marchenko, V. (2017). Probabilistic analysis of deformed
mode of engineering constructions soil-cement grounds. Proc. of the 6th Intern. Scientific Conf. «Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and
Buildings» (Transbud-2017). https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602038
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Vynnykov Yuriy Лоткові дослідження деформованого стану основ, армованих ґрунтоцементними елементами, під стрічковим штампом / Yuriy Vynnykov, Roman Razdui, Aleksej Aniskin // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 90-97. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1898.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)