ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ГНУЧКОСТІ

Ключові слова: сталезалізобетон, несуча здатність, листове армування, ексцентриситет,, гнучкість

Анотація

Наведено інженерний метод розрахунку стиснутих гнучких сталезалізобетонних елементів з листовим армуванням
за зведеним до сталі перерізом, а також порівняння результатів розрахунку з експериментальними даними. Розрахунок несучої здатності сталезалізобетонних гнучких елементів з листовим армуванням ґрунтується на методі граничних станів. Як граничний стан за міцністю прийнято зусилля, в результаті дії яких у листовому армуванні в найбільш
напруженому волокні поздовжні деформації досягають значення, що відповідають напруженням плинності сталі. У
розрахунок за методом зведених перерізів покладено передумови, що бетон, метал листового та стержньового армування вважаємо ізотропними пружно-пластичними матеріалами, а поперечний переріз сталезалізобетонного елемента з листовим армуванням залишається плоским аж до моменту руйнування. При розрахунку центрально стиснутих
сталезалізобетонних елементів із листовим армуванням несуча здатність визначено шляхом зведення комплексного
поперечного перерізу до односкладового – сталевого. Це дає змогу використовувати у розрахунку табличні коефіцієнти поздовжнього згину φ. Несуча здатність позацентрово стиснутого сталезалізобетонного елемента з листовим
армуванням також визначається шляхом зведення комплексного поперечного перерізу до односкладового – сталевого. При цьому виникає можливість використовувати при розрахунках табличні значення коефіцієнта поздовжнього
згину φе
, які містяться у ДБН. Експериментально було досліджено роботу зразків під навантаженням та характер
втрати несучої здатності залежно від висоти й ексцентриситету прикладених зусиль. Запропонована методика розрахунку стиснутих елементів з листовим армуванням за зведеним до сталі перерізом дозволяє враховувати їх гнучкість
як при осьовому, так і позацентровому прикладанні навантаження.

Посилання

1. DBN В.2.6-163:2010 (2011). Steel structures. Norms of designing, manufacturing, installation. Kyiv: Ministry of Energy of Ukraine.
2. Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbund tragwerken ans ftahl und Beton. – E №V 1994.
3. Biba, V.V. (2010). Compressed reinforced concrete elements with sheet reinforcement (Master’s thesis). Poltava,
PoltNTU.
4. Storozhenko, L.I., Murza, S.O., Yefimenko, O.I. (2010). Capacity flexible compressed reinforced concrete elements
reinforced with steel sheets. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. Potava: PoltNTU, 1(50), 79-87.
https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1062
5. Gasii, G., Zabolotskyi O. (2017). Constructive concept of composite structures for construction including geological
specifics. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, 20(2), 37-42. https://doi.org/10.17512/bozpe.2017.2.05.
6. Gasii, G.M. (2017). Experimental and theoretical investigations of stress-strain state of the slab of the steel and concrete composite cable space frame. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport, 170(4), 72-78. https://doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111286
7. Storozhenko, L.I., Gasii, G. (2017). Determination displacement of nodes of the steel and concrete composite cable
space frames by experimentation. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport, 169(3), 118-128.
https://doi.org/10.18664/1994-7852.169.2017.111090
8. Gasii, G.M. (2017). Finite element analysis of the stress and strain state of the node of the top belt of the steel and concrete composite cable space frame. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport. Kharkiv: UkrSURT, 171(5), 69-76. https://doi.org/10.18664/1994-7852.171.2017.111429
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Yefimenko Olena Інженерний метод розрахунку сталезалізобетонних стиснутих елементів з урахуванням гнучкості / Olena Yefimenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 85-89. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1897.