Деформативність згинаних нерозрізних трипролітних самонапружених сталезалізобетонних плит

Ключові слова: двоетапний метод бетонування, експериментальні дослідження, сталебетонна нерозрізна плита, цивільне будівництво

Анотація

Багатопрогінні згинані сталезалізобетонні конструкції із застосуванням монолітної залізобетонної плити у якості стиснутої частини перерізу та сталевої профільної частини у якості розтягнутої добре зарекомендували себе за рахунок
високої технологічності влаштування та значної експлуатаційної несучої здатності як в цивільному, так і в промисловому будівництві. Проте нерозрізна монолітна залізобетонна плита, що влаштована по сталевих балках розміщених з
однаковим кроком, під дією експлуатаційного навантаження при однаковому армуванні крайніх і середніх прольотів
має не однаковий рівень напружень за рахунок різних значень опорних та прольотних моментів крайніх і середніх
прольотів. Зменшення крайніх прольотів шляхом змінного кроку встановлення сталевих балок є незручним із технологічної точки зору, так як вимагає додаткових індивідуальних конструктивних рішень влаштування нерегулярних
опор під ці балки. Для врівноваження рівня використання несучої здатності монолітної плити нерозрізних багатопрогінних сталебетонних плит запропонована двоетапна методика їх виготовлення (бетонування). Суть цієї методики бетонування полягає у створенні попередніх самонапружень (напружень, протилежних тим, що виникатимуть у процесі
експлуатації) структурних частин конструкції виключно від їх власної ваги та технології виготовлення без застосування інших заходів попереднього напруження (механічного, електротермічного чи електротермомеханічного). Під
час першої черги виготовлення плити виконується бетонування середнього прольоту в ході якого від власної ваги
бетону створюються попередні самонапруження сталевої частини перерізу крайніх прольотів (вигин вверх сталевої
частини протилежно експлуатаційному). Після набору бетоном першої черги бетонування міцності, виконується друга
черга бетонуванні крайніх прольотів в ході чого створюються попередні самонапруження бетонної частини перерізу
виготовленого за першим етапом середнього прольоту (вигин вверх бетонної частини). Проведені експериментальні
дослідження двох зразків нерозрізних трипрогінних сталебетонних плит, виготовлених за запропонованою двоетапною методикою, підтвердили, що за рахунок змінної в процесі виготовлення жорсткості перерізів середнього та крайніх прольотів плити можливо врівноважувати рівень одночасного вичерпування несучої здатності плити у всіх прольотах

Посилання

1. Hasenko A.V., Novytskyi O.P., Pents V.F. (2021). Reconstruction of multi-storey industrial buildings for affordable housing with the use of resource-saving design solutions.
Bulletin of NUVGP, series Technical Sciences, 2(94), 27-40
https://doi.org/10.31713/vt220214
2. Semko O.V., Hasenko A.V., Mahas N. N., Sirobaba V.O.
(2018). Bearing Capacity and Deformability of Three-Component Steel Reinforced Concrete Constructions Made of
Lightweight Concrete. International Journal of Engineering
& Technology, 7(4.8), 53-57
3. Semko O.V., Hasenko A.V. (2006). Reliability of compressed steel elements from channels at corrosion wear. Metal
structures, 11(3), 197-202
4. Semko O.V., Hasenko A.V. (2021). Classification of Selfstressed Steel-Concrete Composite Structures. Lecture Notes
in Civil Engineering, 181, 367-374
https://doi.org/10.1007/978-3-030-85043-2_34
5. Arularasi V., Thamilselvi P., Avudaiappan S., Flores
E.I.S., Amran M., Fediuk R., Vatin N., Karelina M. (2021).
Rheological Behavior and Strength Characteristics of Cement
Paste and Mortar with Fly Ash and GGBS Admixtures.
Sustainability, 13(17).
https://doi.org/10.3390/su13179600
6. Stelmakh S.A., Scherban Е.М., Korobkin А.P.,
Tkacheva К.E., Osadchenko S.А., Kadrov А.А. (2018). Prescription and Technological Aspects of Manufacturing HighQuality Centrifuged Products and Structures from Heavy
Concrete. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 905, 012060
https://doi:10.1088/1757-899X/905/1/012060
7. Chekanovich O.M. (2013). Stress-deformed state of reinforced concrete bending elements reinforced with a lever-rod
system (dis. … сand. tech. Sciences). Simferopol, National
Academy of Nature Management and Resort Construction
8. Shagin A.L., Izbash M.Yu., Shemet R.N. (2004). Estimation of bearing capacity of two-span reinforced concrete locally pre-stressed beams. Scientific Bulletin of Construction,
38, 81-89
9. Kinash R.I., Gladyshev G.M., Gladyshev D.G. (1997).
Calculation of the frame of a multi-storey building with a nonaxial scheme of crossbars. Collection of scientific articles
"Problems of construction theory and practice". IV, 15-22
10. Storozhenko L., Yermolenko D., Gasii G. (2018). Investigation of the Deformation State of a Composite Cable Space
Frame Structures with a Photogrammetric Method. Intern.
Journal of Engineering & Technology, 7(3.2),
442-446
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14568
11. Bibik D.V., Semko O.V. (2010). Determination of internal forces in the section of reinforced concrete beam taking
into account the stages of manufacture. Construction,
materials science, mechanical engineering, 5647-53
12. Storozhenko L., Gasii G. (2020). Experience and current
issues of designing of steel and concrete composite structures
of roof and floor systems. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(55), 15-25
https://doi.org/10.26906/znp.2020.55.2337
13. Wright H.D., Evans H.R. & Harding P.W. (1987). The
use of profiled steel sheeting in floor construction. Journal of
Constructional Steel Research, 7(4), 279-295
https://doi.org/10.1016/0143-974X(87)90003-4
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Hasenko Anton Деформативність згинаних нерозрізних трипролітних самонапружених сталезалізобетонних плит / Anton Hasenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 135-141. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2518.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)