МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ТИСКУ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: пневматична шина, тиск накачування, трирівневий план, матриця планування, математична модель

Анотація

Установлено, що в процесі експлуатації значення тиску в шинах багатьох автомобілів відрізняється від рекомендованого заводом-виробником, що призводить до погіршення експлуатаційних характеристик шин та скорочення їхнього ресурсу. Відомо, що відхилення тиску від нормативного значення може бути спричиненим як похибкою при
накачуванні шини, так і неврахуванням різниці між температурою експлуатації та температурою повітря, що закачується. Для проведення дослідження виділено найбільш значуші фактори, які впливають на значення тиску в пневматичній шині, що дозволило скласти рівняння регресії, котре описує явище. Доведено адекватність моделі через визначення похибки та перевірку критеріїв. За допомогою математико-статистичних методів оброки даних виведено
математичну залежність між тиском у пневматичній шині при температурі експлуатації та необхідним тиском закачування повітря в шину, якщо температури накачування та експлуатації відрізняються. Отже, отримано математичну
залежність, яка дозволяє при відомих температурі в приміщенні, де здійснюється накачування, температурі навколишнього середовища, де буде експлуатуватися шина, та рекомендованому заводом-виробником тиску в шині автомобіля визначити необхідний тиск закачування повітря. Практичним використанням результатів дослідження є значення необхідного тиску накачування залежно від температур.

Посилання

1. Ludchenko, O.A. (2003). Car maintenance and repair.Kiev: Knowledge Press.
2. Wong, J.Y. (2008). Theory of Ground Vehicles. NYSE: John Wiley & Sons Inc.
3. Sayers,M.W. & Han, D. (1996). A Generic Multibody Vehicle Model for Simulating Handling and Braking. Vehicle System Dynamics, 25(1), 599-613.
https://doi.org/10.1080/00423119608969223
4. 4. Taghavifar, H. & Mardani, A. (2017). Introduction to Off-road Vehicles. Off-road Vehicle Dynamics, 70, 1-16. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42520-7_1
5. d’Ambrosio, S. & Vitolo, R. (2018). Potential impact of active tire pressure management on fuel consumption reduction in passenger vehicles. Journal of Automobile
Engineering, 124-132. https://doi.org/10.1177/0954407018756776
6. Sina, N., Nasiri, S. & Karkhaneh, V. (2015). Effects of Resistive Loads and Tire Inflation Pressure on Tire Power Losses and CO2
Emissions in Real-world Conditions. Applied Energy, 157, 974-983. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.04.010
7. Kolbasov, A.F. & Tkachenko, V.P. (2010). Changing the pressure in the tires of a car when the temperature changes. Modern High-Tech Technologies, 6, 48-51.
8. Zakharov, N.S. & Abakumov, G.V. (2011). Correction of tire pressure when operating cars in the winter. Tyumen: Tyumen.
9. MacAdam, C. (1986). Development of Driver-Vehicle Steering Interaction Models for Dynamic Analysis. The University of Michigan Transportation Research Institute.
10. Bowen, C.R. & Arafa, M.H. (2015). Energy Harvesting Technologies for Tire Pressure Monitoring Systems. Advanced Energy Materians, 5(7).
https://doi.org/10.1002/aenm.201401787
11. Velikanov, D.P. (1977). Automotive vehicles. Moscow: Transport.
12. Polasik, J., Waluś, K.J., Warguła, Ł. (2017). Experimental studies of the size contact area of a summer tire as a function of pressure and the load. Procedia Engineering,
177, 347-351.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.203 13. Caban, J., Droździel, P., Barta, D., Liščák, Š. (2014).
Vehicle tire pressure monitoring systems. Diagnostyka, 15(3), 11-14.
14. Singh, I., Singh, B., Sahu, H., Chauhan, R. & Sahu, N. (2016). To study on implementation of tyre inflation system for automotive vehicles. Int. Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 5(4), 4708-4711. https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2016.0504014
15. Letsky, E., Hartman, K. & Schaefer, V. (1977). Planning an experiment in the study of technological processes.
Moscow: Peace
16. Primak, I.D., Field, A.M. & Gamaliy, I.P. (2008). Agricultural Meteorology and Climatology. Bila Tserkva.
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Orysenko Oleksandr Математична модель зміни тиску в автомобільній пневматичній шині залежно від температури експлуатації / Oleksandr Orysenko, Mykola Nesterenko, Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 25-29. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1885.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)