Математичне моделювання закону руху поршня диференціального насоса електромагнітної дії для будівельної суміші

Ключові слова: диференціальний насос електромагнітної дії, математичне моделювання, будівельна суміш

Анотація

Роботу присвячено створенню диференціального насоса електромагнітної дії для перекачування оздоблювального матеріалу, який не чутливий до перепадів електроенергії, зручний і простий у використанні, надійний та економічний в експлуатації. Розглянуто результати математичного моделювання нестаціонарних процесів у насосному агрегаті з однопоршневим диференціальним насосом електромагнітної дії. Проаналізовано модель, що містить рівняння
руху елементів системи, котрі враховують несталість зведеного моменту інерції штокового механізму насоса, а тaкож електромагнітні явища в електромагнітній котушці. Запропоновано математичну модель динаміки робочого процесу диференціального насоса електромагнітної дії, яка дозволить досліджувати загальні закономірності перекачувальних процесів у насосі в цілому, розв’язувати загальні задачі з їх розрахунку і проектування, ставити і розв’язувати задачі забезпечення надійності, пов’язані з високочастотними коливаннями тиску, задачі оптимізації її структури й оптимального проектування всіх її елементів. Результати розв’язання диференціальних рівнянь математичної моделі, отримані у цій статті, можуть бути рекомендовано для практичної реалізації у вигляді аналітичних залежностей при розробленні методики розрахунку для створення нових конструкцій диференціальних насосів електромагнітної дії та оцінювання їх ефективності. Запропоновано систему керування насосною установкою з векторно керованим асинхронним електроприводом на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією
локальних функціоналів миттєвих значень енергії, яка забезпечує якісне регулювання напору в умовах дії параметричних збурень та має задовільні енергетичні показники


Посилання

1. Kirilenko, O.V., Segeda, M.S., Budkevich, O.F.,
Mazur, T.A. (2013). Mathematical modeling in electric
power engineering. Lviv: NU «Lviv Polytechnic».
2. Sandip, B. (2014). Mathematical modeling. London:
CRC Press.
3. Merchart, M. (2013). Mathematical modeling. New
York: Manufacturing Rev.
4. Kurchenko, O.O. (2016). Integral calculus of a function
of one variable. Kyiv: Taras Shevchenko Kyiv National University.

5. Molchenko, L.V. (2013). Flexible conductors rotation in
a magnetic field. Kiev: Kiev University of Civil Engineering
and Architecture.
6. Onushko, V.V., Shefer, O.V. (2015). Electric machines.
Poltava: PNTU.
7. Pobeznichenko, G. (2015). Economy and life cycle of
pumps: circulation pumps for heating and DHW. Aquaterm,
5, 26.
8. Mandus, V.I. (2015). Hydraulic and aerodynamic
machines (pumps, fans, gas blowers, compressors). Lviv:
Magnolia.
9. Sribnyuk, S.M. (2016). Pumps and pumping
installations. Calculations, applications and tests. Kyiv:
Center for Educational Literature.
10. Ning, C. & Wang, Y. (2015). Performance analysis on
solid-liquid mixed flow in a centrifugal pump. London:
Manufacturing Rev.
11. Shevchenko, N.G., Fateeva, N.M. & Lazarenko, A.A.
(2016). Influence of pumping depth of the pump in the well
on the performance of the deep rod pumping unit. Collection
of Scientific Papers "Bulletin of NTU" KPI ": Hydraulic
Machines and Hydraulic Units, 20, 85-89.
http://archive.isp.kh.ua/View/57783/
12. Catherine, C. (2013). Differential Diagnosis for Physical
Therapists. Washington: Manufacturing Rev.
13. Lozova, L.V. (2016). Methodical guide for conducting
practical works in the discipline “Hydraulic Machines".
Kharkiv: CDPK.
14. Voloshina, A., Panchenko, A., Boltynskiy, O.,
Panchenko, I. & Titova, O. (2018). Justification of the Kinematic
Diagrams for the Distribution Sustem of a Planetary
Hydraulic Motor. Intern. Journal of Engineering & Technology,
7(4.3), 6-11.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19544
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Korobko Bogdan Математичне моделювання закону руху поршня диференціального насоса електромагнітної дії для будівельної суміші / Bogdan Korobko, Serhii Zhyhylii, Anton Kivshyk // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 13-20. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1665.