Визначення напряму сил, що виникають при взаємодії керованого автомобільного колеса з біговими барабанами

Ключові слова: кероване колесо, автомобіль, бігові барабани, кути Ейлера

Анотація

Проаналізовано способи перевірки кутів установлення коліс на автомобілі та виявлено недоліки способу регулювання у статичному стані величини кутів, які є однаковими для всіх автомобілів певної моделі й не враховують індивідуальні відхилення в рульовому керуванні автомобіля. Розглянуто спосіб, який дозволяє здійснювати перевірку та регулювання кутів установлення керованих коліс при рухові автомобіля й імітації такого руху за допомогою бігових барабанів. Наведено теоретичне обґрунтування визначення сил, що виникають при взаємодії керованих коліс з біговими барабанами з урахуванням кутів установлення коліс стосовно поздовжньої, вертикальної та поперечної осей автомобіля. Розглянуто перехід від рухомої системи координат до нерухомої за допомогою кутів Ейлера. Виконано порівняння переходів від нерухомої системи координат до рухомої в системі осей літака й корабельних осей, що дало можливість перейти до нерухомої системи координат для керованого колеса автомобіля. Складено таблицю переходу між рухомою та нерухомою системами відліку, яка дає можливість визначати проекції сил, що виникають при взаємодії керованого колеса автомобіля з опорною поверхнею при зміні кутів його встановлення відносно остова.

Посилання

[1]. Хачатуров, А.А. (Ред.). (1976). Динамика системы «дорога – шина – автомобиль – водитель». Москва: Машиностроение.
[2]. Gillespie, T.D. (1997). Fundamentals of Vehicle Dy-namics. SAE International
[3]. Великанов, Д.П. (Ред.). (1977). Автомобильные транспортные средства. Москва: Транспорт.
[4]. Гришкевич, А.И. (1968). Автомобили: теория. Минск: Выша школа.
[5]. Wong, J.Y. (2008). Theory of Ground Vehicles. NYSE: John Wiley & Sons Inc.
[6]. Taghavifar, H. & Mardani, A. (2017). Off-road Vehicle Dynamics. Springer International Publishing
[7]. Сирота, В.І. (2005). Основи конструкції автомо¬білів. Київ: Арістей.
[8]. Лудченко, О.А. (2003). Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Київ: Знання-Прес.
[9]. Заикин, Г.М. (1960). Стенд для проверки схождения колес. Автомобильный транспорт, 7, 26-27.
[10]. Othman, N.A. & Daniyal, H. (2015). Investigation on Chassis Dynamometer with Capability to Test Regenerative Braking Function. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS), 6(3), 657-664. http://umpir.ump.edu.my/id/eprint/11368.
[11]. Sayers, M.W. & Han, D. (1996). A Generic Multibody Vehicle Model for Simulating Handling and Braking. Vehicle System Dynamics, 25(1), 599-613. doi:10.1080/00423119608969223.
[12]. MacAdam, C. (1988). Development of Driver-Vehicle Steering Interaction Models for Dynamic Analysis. Univer-sity of Michigan Transportation Research Institute.
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a208244.pdf.
[13]. Hong, C.W. & Shio, T.W. (1996). Fuzzy control strat-egy design for an autopilot on automobile chassis dyna-mometer test stands. Mechatronics, 6(5), 537-555. doi:10.1016/0957-4158(96)00010-4
[14]. Лурье, А.И. (1961). Аналитическая механика. Мос-ква, Техиздат.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Vasyliev Oleksiy Визначення напряму сил, що виникають при взаємодії керованого автомобільного колеса з біговими барабанами / Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin, Mykola Shapoval, Oleksandr Orysenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 176-179. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1312.