МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ

  • M. Katsman
  • V. Matsyuk
  • P. Lapin
Ключові слова: залізничний транспорт, ліквідація наслідків, транспортна подія, ремонтні роботи, система масового обслуговування, система масового обслуговування немарковського типу, компонент системи масового обслуговування, імітаційне моделювання

Анотація

Мета роботи – побудова математичних моделей процесів організації ліквідації наслідків залізничних транспортних подій на основі багатоетапних і багатокомпонентних моделей теорії систем масового обслуговування (СМО). Результати – в статті розглянуті математичні моделі СМО з розподілом вхідного потоку розподільних вимог одночасно по кількох каналах обслуговування з визначенням ймовірності обслуговування цих вимог та інших характеристик таких СМО. Модель реалізовано за допомогою агентної симуляції у середовищі AnyLogic University Researcher та компілятора Java. У результаті проведених експериментів на чутливість моделі встановлені закономірності впливу інтенсивностей надходження заявок у СМО та здійснення компонент обслуговування на час перебування заявок в СМО, завантаженість приладів обслуговування та каналів обслуговування. Висновки. Використання запропонованих математичних моделей дозволить встановлювати області прийнятних значень ймовірності успішного виконання поставлених з метою прийняття управлінського рішення щодо раціонального використання сил і засобів для організації проведення різнобічних заходів з ліквідації наслідків транспортних подій, проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування різноманітної техніки, приладів та озброєння.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Управління екологічною безпекою на залізничному транспорті (прикладні аспекти) /М.Д. Кацман, О.І. Запорожець, В.К. Мироненко, В.І. Мацюк, О.В. Третьяков. Київ: ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2021. 980 с. – ISBN 978-617-7609-61-1
2. Бондарь Б.Е., Очкасов А.Б., Бондарь Е.Б., Гришечкина Т.С., Очеретюк М.В. Моделирование организации ремонта локомотивов методами теории систем массового обслуживания. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. №5 (77), 2018. Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua>bistream.pdf.
3. Гузенко В.Л., Миронов Е.А., Шестопалова О.Л. Моделирование процессов технического обслуживания и ремонта технических средств распределенной информационной системы. Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования: Научный интернет-журнал. № 6 (22). 2014. Режим доступу: http://iea. gostimjo.ru >2014_ 66/2014_06_11,pdf.
4. Смірнов В.В., Клименко О.О. Обгрунтування застосування моделей теорії систем масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірнично-збагачувальних комбінатів. Економічний вісник НТУ №4.2006. Режим доступу: http://ev. nmu.org.ua > docs.
5. Дехтярук М.Т. Комп’ютерне моделювання надійності багатоканальних СМО. Проблеми інформатизації та управління. НТУ, м. Київ, №2 (24). 2008. С. 51-56.
6. Ларін О.М., Субочев О.І., Погорелов М.Г. Формалізація виробничих процесів автосервісних підприємств. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту №2(5). 2007.Режим доступу http://repositse.nuczu.edu>bistream>Ларин
7. Решетняк Т.В., Нечволода Л.В., Крикуненко К.М. Застосування теорії систем масового обслуговування для оптимізації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». НТУ, Луцьк, Вип. № 43. 2021. С. 115-122.
8. Підгурський О.І.. Математичне та імітаційне моделювання процесів функціонування вузла концентрації гібридних логістичних потоків транзакцій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №10.2018.С. 92-107.
9. Надточій О.В., Тітова Л.Л. Аналіз багатоканальної системи масового обслуговування при сталому і несталому режимах роботи зернозбиральних комбайнів. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Режим доступу: http://dglib.nubip.edu.ua>jspui/ pdf.
10. Katsman M. Approach to Determining the Parameters of Physical Security Units for a Critical Infrastructure Facility /M. Katsman, , V. Myronenko, V. Matsiuk, V. Lapin. – San Diego, USA. – Reliability: theory & applications. – Vol. 1.№ 01(61). – 2021. – P. 71–80.
11. Корнієнко І.В., Корнієнко С.П., Троцюк С.М., Казначей С.М., Жирна О.В. Функціональна схема модулю управління вхідним потоком вимог на випробування ОВТ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідницького інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Випуск № 3 (5). 2021. С. 41-49. ISSN № 2706-7386.
12. Лучук Е.В. Модель радіо та програмно-комп’ютерного подавлення комп’ютерних мереж противника в операціях. Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Режим доступу: http://vtz.asv.gov.ua>article>download.pdf.
13. A. Mazaraki, V. Matsiuk, N. Ilchenko, O. Kavun-Moshkovska, and T. Grygorenko, “Development of a multimodal (railroadwater) chain of grain supply by the agent-based simulation method,” Eastern-European J. Enterp. Technol., vol. 6, no. 3 (108), pp. 14–22, Dec. 2020, doi: 10.15587/1729-4061.2020.220214.
14. V. Matsiuk, O. Galan, A. Prokhorchenko, and V. Tverdomed, “An Agent-Based Simulation for Optimizing the Parameters of a Railway Transport System.” ICTERI-2021, Vol I: Main Conference, PhD Symposium, Posters and Demonstrations, September 28 – October 2, 2021, Kherson, Ukraine. 121-128 рр.
15. V. Matsiuk et al., “Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a ‘flexible model,’” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, doi: 10.15587/1729-4061.2019.162143.
16. S. Panchenko, A. Prokhorchenko, O. Dekarchuk, D. Gurin, D. Mkrtychian, and V. Matsiuk, “Development of a method for studying the impact of the time reserve value on the reliability of the train schedule based on the epidemiological SIR model,” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1002, no. 1, p. 012016, Dec. 2020, doi: 10.1088/1757- 899X/1002/1/012016.
Опубліковано
2022-06-07
Як цитувати
Katsman M. Математичні моделі раціоналізації процесів організації ліквідації наслідків залізничних транспортних подій / M. Katsman, V. Matsyuk, P. Lapin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 2 (68). – С. 102-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.102.