РОЗРОБКА МОДЕЛІ НАВЧАЄМОГО ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

  • V. Verkhovsky
  • I. Zakharchenko
  • R. Tarasov
Ключові слова: модель навчаємого, тренажерна підготовка, авіаційний тренажер, психологічний профіль особистості

Анотація

В статті розглянуто процес створення моделі навчаємого, як однієї з складових автоматизованої системи керування тренажерною підготовкою пілотів цивільної авіації. Проаналізовано існуючі методи побудови моделі навчаємого та особливості їх реалізації, а саме: оверлейну, пертурбаційну, різницеві моделі. Визначено компоненти моделі навчаємого, особливу увагу приділено компоненту - психологічному профіль особистості. З урахуванням специфіки льотної діяльності в психологічний профіль особистості моделі навчаємого крім його загальних особистісних якостей запропоновано додатково включити ті характеристики, що можуть впливати на успішність виконання програми тренажерної підготовки і обумовлені структурою та змістом діяльності пілота при експлуатації літака. Для визначення цих додаткових якостей проаналізовано опорні фрагменти діяльності пілотів і фактори, що необхідні для їх успішної реалізації. Запропоновано структуру моделі навчаємого, яка побудована з урахуванням психологічних аспектів особистості, які впливають на льотні здібності та їх розвиток

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Овчаров В.Е. Человеческий фактор в авиационных происшествиях. – М.: МАК, 2005.
2. Рыбина Г.В. Обучающие интегрированные экспертные системы: некоторые итоги и перспективы / Г.В. Рыбина // Искусственный интеллект и принятие решений, 2008. – No1. – С.22 – 46.
3. Потапов А. Н. Системный анализ модели организации тренажной подготовки операторов сложных эргатехнических систем / А. Н. Потапов, В. В. Черников // Системный анализ и информационные технологии, 2012. – No 1. – С.28 – 34.
4. Картамышев П. В. Методика летного обучения / П. В. Картамышев, М. В. Игнатович, А. И. Оркин. – М.: Транспорт, 1987. – 278 с.
5. Авиационная психология и человеческий фактор: учеб.-метод. пособие / Д.А. Евстигнеев. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2005. –103 с.
6. Задкова О. Особливості комунікативної взаємодії пілотів у процесі вирішення проблемних ситуацій як складова професійної надійності / О. Задкова, О. Бродова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, психологія. 2018. – No 12. – С.1–5.
7. Семак О.О. Основи інженерної психології: Навчально-методичний посібник – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 106 с.
8. Казачкин Б. И. Авиационные тренажеры как связующее звено между наземной и летной подготовкой / Б.И. Казачкин. – Монино, 1999. – 160 с.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Verkhovsky V. Розробка моделі навчаємого для автоматизованої системи керування тренажерною підготовкою пілотів цивільної авіації / V. Verkhovsky, I. Zakharchenko, R. Tarasov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 18-23. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.018.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)