ВИБІР МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ГЛИБОКОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРОГНОЗУВАННЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ В ПОЛЬОТІ

  • E. Grishmanov
  • I. Zakharchenko
  • P. Berdnik
  • M. Kasyanenko
Ключові слова: безпека польотів, прогнозування, векторна модель текстових повідомлень, глибока нейронна мережа, CBOW, TF-ICF

Анотація

В роботі проводиться дослідження і вибір математичного апарату для побудови словника і векторної моделі текстових повідомлень для навчання глибокої гібридної нейронної мережі прогнозуванню несприятливих авіаційних подій в польоті. Для визначення вагових значень слів в текстових повідомленнях про несприятливі авіаційнї події в польоті при формуванні словника аналізуються вагові моделі на основі мір TF-IDF, TF-RF і TF-ICF. У якості методів векторного представлення текстової інформації в роботі досліджуються: «мішок слів», латентно-семантичний аналіз (Latent semantic analysis (LSA)), моделі векторного уявлення Word2Vec, Global Vectors (GloVe) та Doc2Vec. В результаті аналізу вказаних моделей і методів в якості базового підходу до формування словника уніграмм (біграмм) пропонується використовувати міру TF-ICF, а в якості моделі векторного уявлення слів (словосполучень) пропонується використовувати модель CBOW.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Григорків В.С. Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості // В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Н.В. Філіпчук / Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 328-33.
2. Y. Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv:1408.5882 [cs.CL], 2014.
3. C. Olah. Neural networks, recurrent neural networks, convolutional neural networks. Ел. ресурс/ http://colah.github.io.htm/
4. Крейнес М. Г. Модели текстов и текстовых коллекций для поиска и анализа информаци // М. Г. Крейнес / Матем. модел. эколого-экономич. систем: экономика ТРУДЫ МФТИ. – 2017. – Том 9( 3). – С. 132-142.
5. Reed J.W., Jiao Y., Potok T.E., Klump B.A., Elmore M.T., Hurson A.R. TF-ICF: A New Term Weighting Scheme for Clustering Dynamic Data Streams // In: Proc.Machine Learning and Applications (ICMLA '06). 2006. pp. 258–263.
6. П.Флах Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из даннях / пер. с англ А.А.Слинкина. ̶ М.: ДМК Пресс, 2015. ̶ 400 с.
7. Mikolov T. Distributed representations of words and phrases and their compositionality / T.Mikolov, I.Sutskever, K.Chen, G.S. Corrado, J. Dean // Advances in neural information processing systems. 2013. P. 3111–3119.
8. Борисов Е.С.Автоматизированная обработка текстов на естественном языке, с использованием инструментов языка Python /Електронний ресурс/ http://mechanoid.kiev.ua/ml-text-proc.htm.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Grishmanov E. Вибір математичного апарату для побудови векторної моделі текстових повідомлень для навчання глибокої нейронної мережі прогнозуванню несприятливих авіаційних подій в польоті / E. Grishmanov, I. Zakharchenko, P. Berdnik, M. Kasyanenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 18-21. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.018.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору