ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ФАКТОРИЗАЦІЇ

  • V. Kharchenko
  • V. Pevnev
Ключові слова: алгоритми факторизації, технологія розпаралелювання, найбільший спільний дільник, алгоритм квадратичного решета

Анотація

Розглядається технологія розпаралелювання процесу факторизації великих чисел, заснована на зміні відстані між співмножники на числової осі. Представлений і проаналізовано алгоритм факторизації, який аналізує не співмножники, а складові, що дозволяє швидко вирішувати завдання факторизації як при близьких співмножником, так і при значно відрізняються один від одного. Алгоритм факторизації, заснований на рішенні нерівності, дозволяє відсікати велику кількість варіантів співмножників, які не є рішенням поставленої задачі. Проведені експериментальні дослідження показали хороші результати вирішення завдання факторизації з використанням можливого розпаралелювання цього процесу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. В. М. Рудницький, Л. А. Шувалова, О. Б. Нестеренко. Побудова примітивів строгого стійкого кодування мінімальної складності. Вісник Черкаського державного технологічного університету №1, 2018, c. 21-26.
2. Manikandan V, Porkodi V, Mohammed AS, Sivaram M, “Privacy Preserving Data Mining Using Threshold Based Fuzzy cmeans Clustering”, ICTACT Journal on Soft Computing, Volume 9, Issue 1, 2018, pp.1813-1816. DOI: 10.21917/ijsc.2018.0252
3. Saravanan S., Hailu M., Gouse G.M., Lavanya M., Vijaysai R. Optimized Secure Scan Flip Flop to Thwart Side Channel Attack in Crypto-Chip. International Conference on Advances of Science and Technology, ICAST 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Vol 274. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15357-1_34
4. Amin Salih M., Yuvaraj D., Sivaram M., Porkodi V. Detection And Removal Of Black Hole Attack In Mobile Ad Hoc Networks Using Grp Protocol. International Journal of Advanced Research in Computer Science. Vol. 9, No 6. P. 1–6, DOI: http://dx.doi.org/10.26483/ijarcs.v9i6.6335
5. Mozhaev O. Multiservise network security metric / O. Mozhaev, H. Kuchuk, N. Kuchuk, M. Mozhaev, M. Lohvynenco // IEEE Advanced information and communication technologies-2017. Proc. of the 2th Int. Conf. – Lviv, 2017. – P. 133-136.
6. Kuchuk G., Kovalenko A., Komari I.E., Svyrydov A., Kharchenko V.. Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method. Studies in Systems, Decision and Control, vol 171. Kharchenko, V., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J. (Eds.). Springer Nature Switzerland AG, 2019. Pp. 161-183. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-00253-4_8
7. Svyrydov, A., Kuchuk, H., Tsiapa, O. (2018), “Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study”, Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, pp. 593-597, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409201
8. Кучук Г.А. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2017. – Вип. 2(42). – С. 117-120.
9. Рудницький В.М. Синтез операцій криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування / В.М. Рудницький, Л.А. Шувалова, О. Б. Нестеренко // Часопис “Вісник інженерної академії України”. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С.105-108.
10. Рудницький В.М. Метод синтезу операцій криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування / В.М. Рудницький, Л.А. Шувалова, О.Б. Нестеренко // “Вісник ЧДТУ”. - Черкаси, 2017. – Вип. 1. – С.5-10.
11. Шувалова Л.А. Синтез та аналіз криптографічних операцій за критерієм строгого стійкого кодування / Л.А. Шувалова, О.Б. Нестеренко // тези доповідей ІV міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми інформатизації”, 3-4 листопада 2016р. – Черкаси: ЧДТУ; Баку: ВА ЗСАР; Бельсько-Бяла: УТіГН; Полтава: ПНТУ, 2016. – С. 14.
12. Бабенко В. Г., Лада Н. В., Лада С. В. Аналіз множин операцій, синтезованих на основі додавання за модулем два. Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: тези доп. П’ятої міжнар. наук.- практ. конф., (Вінниця, 19–21 квіт. 2016). Вінниця: Нілан - ЛТД, 2016. С. 54–57.
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
Kharchenko V. Технологія побудови паралельних алгоритмів факторизації / V. Kharchenko, V. Pevnev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 4 (56). – С. 100-104. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.100.
Розділ
Інформаційні технології