РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ДИНАМІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  • V. Pevnev
  • A. Frolov
  • V. Frolov
Ключові слова: генератор, регістр зсуву, конгруентний генератор, криптостійкость, вихідна послідовність, криптоаналіз

Анотація

В роботі представлені результати експериментальних досліджень удосконалених модифікованих конгруентних генераторів і генераторів на основі регістрів зсуву із змінними параметрами. Модифікація генераторів полягала в використанні вихідних послідовностей з двох генераторів з різними параметрами шляхом їх бінарного додавання. Наведено результати тестування вироблених псевдовипадкових послідовностей генераторами на основі регістрів зсуву, за рахунок зміни вихідного стану та використання поліномів, які породжують, різної довжини, і параметра m для конгруентного генератора. В результаті було відзначено поліпшення статистичних властивостей генерованих псевдовипадкових послідовностей і значне підвищення стійкості до існуючих методів криптоаналізу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Певнев В.Я. Эффективность информационной безопасности замкнутых систем / В. Я. Певнев // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2009. - № 5. - С. 82–85.
2. Певнев В.Я. Математическая модель информационной безопасности / В. Я. Певнев, М. В. Цуранов// Системи обробки інформації. – 2010.-№3. - С. 62-64.
3. Певнев В.Я. Методы обеспечения целостности информации в инфокоммуникационных системах / В.Я. Певнев // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – 2015. - № 51. – С. 74-77
4. Federal Information Processing Standards Publication 197 November 26, 2001 Specification for the ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES)
5. ДСТУ 7624:2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення. [Текст]. – Введ. 01–07–2015. – К.: Мінекономрозвитку України, 2015.
6. ГОСТ Р 34.12-2015Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры.- Введ. 01-01-2016.- М.: Стандартинфо, 2016
7. Li, Pu; Wang, Yun-Cai; Zhang, Jian-Zhong (2010-09-13). "All-optical fast random number generator". Optics Express. 18 (19): 20360–20369. doi:10.1364/OE.18.020360. ISSN 1094-4087.
8. Подорожный И. В. Обзор аппаратных генераторов случайных чисел // Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 190-194. — URL https://moluch.ru/archive/105/24688/ (дата обращения: 28.05.2018).
9. Фролов, А.В. Анализ модификации конгруэнтного генератора псевдослучайных чисел / А.В. Фролов, В.Я. Певнев // Материалы І МНТК Проблемы научно-технического и правового обеспечения кибербезопасности в современном мире. – Х., 2016 – С. 33.
10. Фролов, В.В. Исследование генератора псевдослучайных чисел на регистрах сдвига с обратной связью / В.В. Фролов, В.Я. Певнев //Материалы І МНКТ Проблемы научно-технического и правового обеспечения кибербезопасностив современном мире. - Х., 2016 – С. 32-33.
11. Soto, J. Statistical Testing of Random Number Generators/ J. Soto – National Institute of Standards & Technology, 2009. – pp. 3.
12. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. / Б. Шнайер — Второе издание Триумф, 2013. — 816 с.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Pevnev V. Результати досліджень генераторів псевдовипадкових послідовностей з динамічними параметрами / V. Pevnev, A. Frolov, V. Frolov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 139-143. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.139.
Розділ
Інформаційні технології