МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ

  • L. Levchenko
  • M. Bahrii
Ключові слова: електромагнітне поле, електромагнітне навантаження, екранування, захисні властивості, шум

Анотація

Предметом даного дослідження є процеси формування електромагнітної обстановки у виробничому середовищі в умовах впливу на неї джерел електромагнітних полів різних амплітудно-частотних характеристик. Мета роботи розроблення методологічного підходу до попереднього оцінювання електромагнітної обстановки у приміщеннях різного призначення у залежності від типу та характеристик технологічного обладнання, параметрів електричних мереж та впровадження відповідних організаційно-технічних заходів захисту людей. Завданням дослідження є аналіз математичних методів розрахунку рівнів електромагнітних полів у залежності від поставлених задач та характеристик електромагнітних полів. Використано аналітичний метод оцінювання адекватності математичних функцій умовам формування електромагнітної обстановки. У роботі показано, що розрахункові та експериментальні методи не можуть бути використані окремо. Це пояснюється обов’язковою присутністю припущень та спрощень при моделюванні поширення електромагнітного поля навколо джерела та наявністю великих обсягів експериментальних даних за їх окремого використання. Зазначено, що більшість розроблених засобів оцінювання електромагнітної обстановки стосуються одного джерела поля або групи однотипних джерел, що не відповідає сучасним вимогам. Надано прикладний розрахунковий апарат для оцінювання зниження високочастотного електромагнітного поля неоднорідними (перфорованими) екрануючими поверхнями. Показано необхідність попереднього експериментального визначення електрофізичних властивостей використаних матеріалів для двокомпонентних захисних матеріалів. Зроблено висновок, що крім аналітичного оцінювання електромагнітної обстановки традиційними методами доцільним є розроблення програмно-технічного комплексу з моделювання поширення електромагнітного поля від джерела. Таке програмне забезпечення має враховувати геометричні характеристики приміщень та відбивні характеристики обмежуючих поверхонь.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Резинкина М.М. Численное исследование магнитного поля разномерных обьектов / М.М. Резинкина, В.С. Гринченко, Л.Э. Лобжанидзе // Техн. електродинамика. – К., - 2010. –Ч.1. – С. 189-192.
2. Khalifa T. Electromagnetic Pollution Emitted from Base Station. // International Journal of Science and Research / A. Alnabi // International Journal of Science and Research. – 2015. – Vol. 4. – P. 1125 – 132.
3. Мордачев В.И. Электромагнитная нагрузка на территорию в неоднородной радиоэлектронной обстановке / В.И. Мордачев // Доклады белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. – 2012. – № 8(70). – С. 23 – 31.
4. Мордачев В.И. Необходимый и достаточный уровень мощности электромагнитного излучения базовых станций сети GSM / В.И. Мордачев, А.С. Свистунов // Доклады белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. – 2013. – № 7. – С. 44 – 50.
5. Подольцев А.Д. Многомасштабное моделирование в электротехнике / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая. – К.: Інститут електродинаміки НАН України, 2011. – 255 с.
6. Скобликов Ю.А. Результаты моделирования процесса проникновения электрического поля внутрь структурно- неоднородного электромагнитного экрана / Ю.А. Скобликов // Електротехніка і Електромеханіка. – 2011. – №. 4 – С 66 – 71.
7. Kasar V. A Novel Approach to Electromagnetic Interference Shielding for Cell Phones / V. Kasar, A. Pawar // International Journal of Science and Research. – 2014. – Vol. 3. – P. 1869 – 1872.
8. Singh J. Computer Generated Energy Effects on Users and Shielding Interference / J. Singh // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. – 2015. Vol. 3. – P. 10022 – 10027.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Levchenko L. Методи попереднього оцінювання електромагнітної обстановки для проектування засобів захисту / L. Levchenko, M. Bahrii // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 90-93. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.090.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)