ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ

  • B. Khalmuradov
  • M. Bahrii
Ключові слова: захисний матеріал, коефіцієнт екранування, феромагнітні наночастинки, залізорудний пил, залізорудний концентрат

Анотація

Предметом дослідження є визначення загальних конструктивно-технологічних рішень виготовлення та випробування одягу для захисту працюючих від впливу електромагнітних полів. Обґрунтовано використання льняної тканини для виготовлення спецодягу, а саме пористість структури волокна, що дає можливість насичення її екрануючими металевими частинками (магнітною рідиною з вмістом феромагнітних наночастинок). Розглянуто два способи підвищення функціональності спеціального захисного одягу шляхом підвищення захисних властивостей одного шару металополімерного матеріалу.. Перший – використання у якості екрануючої субстанції не залізорудного пилу, а залізорудного концентрату, який є кінцевим продуктом збагачення залізної руди.Другий спосіб полягає у збільшенні товщини металополімеру за рахунок зниження тиску під час його нанесення на текстильну основу (прокачування крізь вальці), що дозволить збільшити товщину екрануючих вставок до 1,0 – 1,5 мм та суттєво не вплине на ергономічні характеристики одягу. Отримані результати показують доцільність для підвищення ефективності захисту працюючих, дозволяють розробляти комбіновані засоби захисту з використанням як металополімерних, так і металотекстильних матеріалів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Панова О. В. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням: дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01. Панова Олена Василівна. Київ, 2014. 151 с.
2. Панова О.В., Бірук Я.І. Концептуальні підходи до керування електромагнітною обстановкою у виробничих умовах / Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Розділ Технічні науки. Секція «Безпека життєдіяльності». Випуск 47. C. 92-96. https://drive.google.com/file/d/1Bdbmn2miwiqf5gsv3a933sEgCwHJJfoW/view
3. Панова О.В. Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання. Наука та інновації. «Вісті Донецького гірничого інституту», Випуск 2, 2018. www.science.donntu.edu.ua
4. Проектування висотних житлових і громадських будинків ДБН В.2.2. – 24: 2009 – [Чинний від 01-10-09]. Київ. Мінрегіонбуд, 2009. 103 с. (Державні будівельні норми України).
5. Антипов С.А., Латыпов А.Ф., Пастернак Ю.Г. Обзор радиопоглощающих структур на основе электромагнитных искусственных поверхностей. Вестник Воронежского государственного технического университета. 2014. No 5-1. Т. 10. С. 9 – 15.
6. Мордачев В.И., Юрцев О.А., Литвинко П.А. Влияние декоративных металлических покрытий зданий на электромагнитную обстановку и электромагнитную совместимость радиосистем. Вестник белорусского государственного технического университета. 2009. No 6. С. 42 – 47.
7. Беляев А.А., Беспалов А.А., Лепешкина В.В. Радиопоглощающие материалы на основе отделочных строительных материалов для защиты от СВЧ излучения базовых станций сотовых связи. Труды ВИАМ. 2015. No 6. С. 80-88.
8. Сеник І.В. Барсуков В.З., Крюкова В.А. Спеціальні покриття для захисту персоналу та спорядження від електромагнітного випромінювання. Легка промисловість. 2016. No 1. С. 18-24.
9. Графкіна М.В., Свиридова Е.Ю. Исследование эффективности электромагнитного экранирования кровельных строительных материалов. Вісник СГСУ. 2011. No 1. С. 413-416.
10. Пелевин Д.Е. Экранирование магнитного поля промышленной частоты стенами жилых домов. Електротехніка і електромеханіка. 2015. No 4. С. 53-55.
11. Панова О.В. Методика визначення захисних властивостей електромагнітних екранів. Техніка Будівництва: Науково-технічний журнал Київ. 2010. Випуск 25. С. 74-76.
12. Глива. В.А., Панова О.В. Дослідження захисних властивостей матеріалів для екранування електромагнітних полів. III Міжнар. наук.-техн. конф. 7 квітня 2011 р. «Енергетика, Екологія, Людина». Київ. НТУУ «КПИ»
13. Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Iss. 6/5 (96). P. 54–61. https://doi.org/10.15587/17294061.2018.150778
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Khalmuradov B. Засади розроблення матеріалів і конструкцій виготовлення засобів індивідуального захисту від впливу електричних полів / B. Khalmuradov, M. Bahrii // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 131-134. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.131.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)