ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ГРАДІЄНТНОГО ТИПУ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

  • V. Glyva
  • О. Khodakovskyy
  • L. Levchenko
Ключові слова: електромагнітні поля, екранування, коефіцієнти екранування, облицювальний захисний будівельний матеріал

Анотація

У роботі розглянуто основні принципи проектування та вироблення матеріалів для екранування електромагнітних полів широко частотного діапазону. Призначення таких матеріалів - облицювання поверхонь великих площ. Сформульовано головні вимоги до таких матеріалів. Головними з них є: лицьова поверхня повинна мати електрофізичні властивості (діелектричну та магнітну проникності), мінімально можливі для забезпечення низьких коефіцієнтів відбиття електромагнітних хвиль. При цьому обов'язковим є одночасне забезпечення міцнісних характеристик, вогнестійкості, нетоксичності тощо. Вміст радіопоглинальної субстанції у прошарку шарової структури й закономірності зростання ефективної діелектричної (магнітної) проникності у бік підкладинки повинні забезпечувати широкосмуговість та ефективність матеріалу. Дисперсійна залежність повинна забезпечити рівномірне у заданому діапазоні частот поглинання електромагнітної енергії та її проходження від вхідної поверхні до підкладинки. Надано розрахунок необхідної товщини градієнтного матеріалу за заданого коефіцієнта відбиття, виходячи з максимальної та мінімальної довжин хвиль екранованого поля, магнітних проникності та товщин окремих шарів. Показано можливість виготовлення монолітного металополімерного екрана з поверхневим шаром з малою діелектричною проникністю за рахунок термооброблення поверхні матеріалу під час виготовлення. Показано можливість та надано технологічні рішення щодо створення монолітного металополімерного екрана з керованим градієнтом феромагнітної дрібнодисперсної субстанції у напрямку від лицьової поверхні до нижньої. Такий матеріал можливо застосовувати для керування співвідношень коефіцієнтів екранування високочастотних електромагнітних полів, електричних та магнітних полів наднизьких частот і супутнього екранування природного магнітного поля

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. The extension of the Maxwell Garnett mixing rule for dielectric composites with nonuniform orientation of ellipsoidal inclusions //Progress in Electromagnetics Research Letters. 2012. v. 30. p. 173-184.
2. Конструкционный радиопоглощающий материал трехслойной структуры с согласующим слоем [Беляев А.А., Агафанова А.С., Антипова Е.А., Ботаногова Е.Д.] //Труды ВИАМ 2013. No4. с. 62-68.
3. Панова О.В. Особенности формирования монолитных конструкционных радиопоглощающих материалов на основе композитов, наполненных резистивным волокном [Агафанова А.С., Беляев А.А., Кондрашов Э.К., Романов А.М.] //Авиационные материалы и технологии. 2013. No3. с. 56-59.
4. Новые технологии создания экранов электромагнитного излучения на основе модифицированных порошковых, наноструктурированных и пленочных материалов [Л.М. Лыньков, В.А. Богуш, Т.В. Борботько и др.] // Доклад БТУИР 2019. No2. с. 85-99.
5. Research into protective properties of electromagnetic screens based on the metal-containing nanostructures V Glyva, V Kovalenko, L Levchenko, O Tykhenko Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-56, 2017
6. Беляев А.А., Широков В.В., Романов А.М. Особенности оптимизации резонансных радиопоглощающих материалов немагнитного типа // Труды ВИАМ. 2014 No 11. с. 62-68.
7. Украинец Е.А., Колбун Н.В. Экранирующие свойства многослойных конструкций электромагнитных экранов на основе материалов с малоразмерными включениями металлов и жидких сред //Доклады БГУИР. 2013. No4. с. 115-118.
8. Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М. Радомська М.М. Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів. тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». 21-22 травня 2020 р. Харків, ХНУБА. Секція 4 «Новітні будівельні матеріали та сучасні технології в архітектурі та дизайні» с.155-158 http://www.itad.com.ua/ %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-2020/
9. Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Ченчевой В.В. 2020. Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях. ВІСТІ Донецького гірничого інституту No1 (46). ISSN 1999-981X/Роздiл - безпеки життєдіяльності. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-181-188
10. Розанов К.А. Фундаментальные ограничения для ширины рабочего диапазона радиопоглощающих покрытий //Радиотехника и электроника. 1999. Т. 44. с. 526-530.
11. Glyva V.A., Podoltsev A.D., Bolibrukh B.V., Radionov A.V. A thin electromagnetic shield of a composite structure made on the basis of a magnetic fluid. Tekhnichna elektrodynamika. 2018. No 4. Р.14−18. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.014.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Glyva V. Засади проектування облицювальних матеріалів градієнтного типу для екранування електромагнітних полів / V. Glyva, KhodakovskyyО., L. Levchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 111-114. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.111.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>