СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА

  • A. Zuev
  • D. Karaman
Ключові слова: об’єкти електроенергетичної інфраструктури, обслуговування, технічний стан, система автоматизованого моніторингу, безпілотні літальні апарати

Анотація

Сучасні системи з протяжною та розгалуженою інфраструктурою ліній електропередачі та великим різноманіттям електроенергетичних об’єктів потребують постійного моніторингу їх технічного стану для своєчасного виявлення порушень, які можуть призвести до серйозних аварій та техногенних катастроф. З ростом протяжності та складності об’єктів, що підлягають моніторингу, значно зростають складність та затрати заходів з їх профілактики та технічного обслуговування. В статті проведено аналіз існуючих та перспективних рішень для моніторингу об’єктів електроенергетичних мереж, серед яких окремо розглянуті системи з використанням безпілотних літальних апаратів. Сформульовані основні задачі з вирішення проблем для систем моніторингу розподілених промислових та електроенергетичних об’єктів на базі БПЛА. Проведена розробка базової платформи для функціональної одиниці БПЛА, побудована модель комунікації з наземною станцією управління і обробки даних та розглянуті питання забезпечення захисту прикладних даних і інформаційного обміну.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Медведев Е. М. Лазерная локация земли и леса / Е. М. Медведев, И. М. Данилин, С.Р .Мельников. − М.: Геолидар, Геоскосмос; Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2007. − 230 с.
2. Афонин A. B. Инфракрасная термография в энергетике // A. B. Афонин и др. Под ред. Р. К. Ньюпорта, А. И. Таджибаева. – Т. 1. Основы инфракрасной термографии. — СПб.: СПЭ- ИПК, 2000. – 240 с.
3. Митин М. Д. Современные тенденции развития отрасли беспилотных летательных аппаратов / М. Д. Митин, Д. Б. Никольский. - GEOMATICS №4. Данные дистанционного зондирования. 2013. – С. 27-31.
4. Арбузов Р. С., Овсянников А. Г. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. - 136 с.
5. Skarbek L., Zak A., Ambroziak D. Damage detection strategies in structural health monitoring of overhead power transmission system // 7th European Workshop on Structural Health Monitoring July 8-11, 2014. La Cité, Nantes, France. – Р. 663 – 670.
6. Li L. The UAV intelligent inspection of transmission lines // International Conference on Advances in Mechanical Engineering and Industrial Informatics (AMEII 2015). – Р. 1542 – 1545.
7. Adabo G. J. Unmanned aircraft system for high voltage power transmission lines of Brazilian electrical system // AUVSI's Unmanned Systems 2013. Washington (USA). 2013.
8. Щерба А. А., Резинкина М. М. Моделирование и анализ электрических полей энергетических объектов. - Киев: Наукова думка, 2008. – 248 с.
9. Sokol E. I., Rezinkina M. M., Gryb O. G., Vasilchenko V. I., Zuev A. A., Bortnikov A. V., Sosina E. V. A Method of Complex Automated Monitoring of Ukrainian Power Energy System Objects to Increase Its Operation Safety. Electrical engineering & electromechanics, 2016, no.2, pp. 65-70.
10. Аменитский М. В. Анализ потенциальных угроз системы управления беспилотных летательных аппаратов средних и тяжелых клас сов. – Труды МАИ. Выпуск № 94. – 2017.
11. Карпов Л. Е. Архитектура распределенных систем программного обеспечения / Л. Е. Карпов. М.: МПресс, 2007. – 130 с.
12. Zuev A. A., Karaman D. G. Practical Application of the Graphic Processing Unit for Data Encryption on the UAV On-Board Computer // Proc. 2018 Int. Sc. Pract. Conf. on Problems of Infocommunications. Science and Technology, Kharkiv.
13. ДСТУ 7624:2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення. [Текст]. – Введ. 01–07–2015. – К.: Мінекономрозвитку України, 2015.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Zuev A. Система моніторингу об’єктів електроенергетичної інфраструктури з використанням бпла / A. Zuev, D. Karaman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 87-91. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.087.
Розділ
Інформаційні технології