Сучасні концепції менеджменту та їх застосування в умовах діджиталізації економіки України

  • Volodymyr Hryshko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9183-4008
Ключові слова: концепція, менеджмент, модель, організаційний розвиток, генезис, сталий розвиток

Анотація

Проаналізовано основні теорії менеджменту, які є актуальними для сучасних підприємств та організацій. Визначено, що здобутки наукової та класичної школи менеджменту доцільно використовувати в умовах пандемії COVID- 19. Зокрема, врахування таких принципів як: розподіл праці, дисциплінованість, необхідність взаємодії між керівником і підлеглими, ініціативність та корпоративний дух, єдність влади, результати діяльності, стимулювання та винагорода працівників. Це дозволить  структурувати всі процеси та взаємовідносини всередині підприємства для досягнення поставлених цілей та в умовах високого рівня невизначеності. Праці науковців школи людських відносин та поведінкових наук послугували основою розвитку сучасних моделей організаційного розвитку в умовах поширення цифрових технологій та діджиталізації економіки. Цифрові технології як створюють нові можливості для розвитку сучасних підприємств, так і формують нові виклики. Саме знання здобутків науковців та практиків з менеджменту дозволить сучасному менеджеру забезпечити сталий розвиток підприємств

Дані про автора

Volodymyr Hryshko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Посилання

1. Barnard, Chester (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press, 334 p.
2. Daft Richard L. (2009). Management. 9th ed. Cengage Learning. 704 p.
3. Lean manufacturing: concept, tools, experience: scientific and practical. ed. / T. V. Omelyanenko, A. V. Shcherbina, D. A. Barabas, A. V. Vakulenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; DVNZ "Kyiv. nat. econom. un-t them. Vadim Getman ". Kiev, KNEU, 2009. 157 p.
4. Peters Thomas J. & Waterman, Jr. Robert H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper &Row.
5. Rulev VA, Gutkevich SO (2011). Management. Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature. 312 p.
6. Sleptsov I.A., Emerson G (1993). Twelve Principles of Productivity // The Science of Management: A History of Management. TO.
7. Shvindina G.A. (2016). Determination of the main elements of the organizational development management model of the enterprise. Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol. 1.No.4. Pр. 147-156.
8. Yankovets T.M., Lazareva M.O (2016). Modern concepts of management: foreign experience [Information and analytical support of the efficiency of enterprises in the context of economic security in the context of integration with the EU]: materials of the International scientific practical Internet conference, (May 27, 2016), Kiev. KNUTD. Рр. 205-207.
9. Deming, W. E. (1991). Quality, productivity, and competitive position [Electronics Source]: Retrieved from: http://gpsinc. us/files/Deming.pdf. [in English]
10. Doyle P. & Stern, P. (2006). Marketing management and strategy. Pearson Education. 446 p. [in English]
11. Greiner, L.E. (1997). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard business review, Reprinted from 1972. № 76(3). Pp.55-60. [in English]
12. Kates, A. Designing your organization: using the star model to solve 5 critical design challenges. [in English]
13. McLean, G. (2005). Organization Development: Principles, Processes, Performance. Berrett-Koehler Publishers. [in English]
14. Waterman, R. H., Peters, T.J., Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business horizons. N 23(3). Pр. 14-26.
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Hryshko Volodymyr Сучасні концепції менеджменту та їх застосування в умовах діджиталізації економіки україни / Volodymyr Hryshko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 61-67. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2246.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)