Сучасні моделі організації електронної комерції: теоретичний аспект

  • Alla Hliebova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • А. Zozulia Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: електронна комерція, модель, комерція, сайт, Інтернет

Анотація

Досліджено суть поняття "електронна комерція". Аналіз наукових дефіцій дозволив встановити, що «електронна комерція» - це форма електронного бізнесу, яка охоплює не тільки операції з купівлі-продажу товарів та/або послуг, а також є інструментом фактором створення попиту на продукцію/послуги, що обумовлює автоматизацію процесів адміністрування на підприємстві. Це обумовило формування нових моделей електронної комерції, які впроваджуються і використовуються у практиці господарювання. Проаналізовано основні моделі, що використовуються в електронній комерції, а саме: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), C2C (consumer-to-consumer), C2B (consumer-to-business), B2G (business-to-government), C2G (citizen-to-government). Кожна модель має свої особливості реалізації і дозволяє забезпечувати реалізацію послуг електронної комерції. Їх розвиток та поширення зумовлені процесами глобалізації та швидкого розвитку інформаційних технологій. Це дозволяє диверсифікувати бізнес та підвищити прибутковість на сучасному етапі. Визначено недоліки та переваги електронної комерції для всіх стейкхолдерів (споживачів, виробників, ділових контрагентів, держави та суспільства).

Дані про автора

Alla Hliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. EGovernment and eDemocracy: A Study. guide: at 3pm / total ed. A.I. Semenchenko, V.M. Dreshpak. – K., 2017. Part 2: E-Governance: Foundations and Strategies for Implementation / [А.I. Semenchenko, A.O. Serenok]. K.: FOP Moskalenko O.M., 2017, 72 p.
2. Kozer D. E-commerce. M .: Publishing and Trading House "Russian Edition", 1999, 288 p.
3. Martovoy A.V. The essence and main characteristics of e-business, e-commerce, electronic and Internet marketing / Culture of the Black Sea peoples. 2004. Vol. 1, №. 56, pp. 146–152 [Electronic resource]. Access mode: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36241/37-Martovoy.pdf
4. Pysarenko N.L . Features of functioning and business model in the electronic commerce market in Ukraine. Economic Bulletin of NTUU "KPI", 2017. P. 348–355.
5. Fedyshyn I.B. E-business and e-commerce (basic lecture notes for students of Management direction of all forms of education) / Ternopil, Ivan Puliui TNTU, 2016, 97 p.
6. E-Commerce Forms, Types, Tools [Electronic resource]. Access mode: http://ecomm.kbuapa.com.ua/data/uploads/1_2.pdf
7. Hubaev G.N. Marketing of information products and services. Rostov-on-Don: RSEU "RINH", 2005, 224 p.
8. Shemet A.D. Forms of e-commerce and its composition in the digital economy. Science and progress of transport. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2012 [Electronic resource]. Access mode: http://oaji.net/articles/2014/1555-1418980854.pdf.
9. Yudin O.M., Makarova M.V., Lavreniuk R.M. E-Commerce Systems: Creation, Promotion and Development [Text]: monograph. Poltava: RVV PUET, 2011. P.201.
10. Digital 2019: People spend more than a quarter of their lives on the Internet [Electronic resource] – Access mode: https://www.digger.ru/news/digital-2019-lyudi-provodyat-bolee-chetverti-zhizni-v-internete
11. Patramanska L.Yu. E-Commerce: The Disadvantages of the Benefits / An Effective Economy.№ 3, 2015 [Electronic resource]. Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Hliebova Alla Сучасні моделі організації електронної комерції: теоретичний аспект / Alla Hliebova, ZozuliaА. // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 144-150. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1929.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)