РОЗРОБКА МОДУЛЕЙ ТЕРМОРЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ЗОННОЇ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС ЕКСТРУЗІЄЮ

  • O. Dryuchko
  • O. Schefer
  • B. Boriak
  • N. Borozdin
  • V. Galai
  • R. Zakharchenko
Ключові слова: переробка пластмас, метод екструзії, профіль термоекструзійного каналу, системи управління, конструктивні особливості

Анотація

Розроблено пристрій керування для встановлення та регулювання профілю теплового зонованого поля екструзійного каналу переробки пластмас в залежності від виду вихідної сировини; вибору режимів для створення умов стабілізації ефективного проведення технологічного процесу й одержання заданої якості екструдата; конструкційних особливостей виготовляємої продукції; можливостей й досконалості основного і допоміжного оснащення, продуктивності його роботи; ступеню підготовленості обслуговуючого персоналу до забезпечення виробництва. Згідно стандарту IEC 60584 1:2013 в якості опорних аналітичних сигналів в розробці використані відповідні стандартні значення різниці потенціалів типових градуювальних таблиць термопар ТХА (тип К). Корегування середньої теплової потужності, що підводиться нагрівниками в окремих функціонально-технологічних зонах, здійснюється фазовим методом.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Extrusion: The Definitive Processing Guide and Handbook / Harold F. Giles Jr, John R. Wagner Jr., Eldridge M. Mount III // William Andrew, 2013 – 636 p.
2. Chan C. M. et al. Polypropylene/calcium carbonate nanocomposites //polymer. – 2002. – Т. 43. – №. 10. – 2981-2992 p.
3. Опис методу екструзії пластичних мас [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: https://etp.com.ua/ua/articles/news-101.
4. Плешко О.В. Ресурсо-енергоощадний каскадний екструдер для переробки полімерних матеріалів / Плешко О.В., Швед М.П., Швед Д.М. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса. – 2013. Вип. 43, Т. 1 – С. 118-120.
5. Extruder Processing / Gregory A. Campbell, Paul G. Andersen // 2022, ISBN: 9781569908631 ‒ 220 p.
6. Advanced Thermoforming: Methods, Machines and Materials, Applications and Automation / Sven Engelmann // John Wiley & Sons, 2012 – 352 p.
7. Thermoforming: A Plastics Processing Guide, Second Edition / Geza Gruenwald // Routledge, 2018  - 256 p.
8. Robust Process Development and Scientific Molding: Theory and Practice / Suhas Kulkarni // Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG. 2017  - 390 p.
9. International Standard IEC 60584-1:2013 Thermocouples - Part 1: EMF specifications and tolerances. ICS 17.200.20 - Temperature-measuring instruments. ISBN 978-2-8322-1047-5
10. Пат. 43549 Україна. МПК G 05 D 23/00. Спосіб програмного формування лінійного закону зміни температури нагрівника / О.Г. Дрючко, Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, І.О. Іваницька – u 2009 01783; Заявлено 02.03.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. №16. – 10 с.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Dryuchko O. Розробка модулей терморегулювання для зонної переробки пластичних мас екструзією / O. Dryuchko, O. Schefer, B. Boriak, N. Borozdin, V. Galai, R. Zakharchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 3 (73). – С. 64-69. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.064.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)