ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ФІЛЬТРА ЕКСТРАПОЛЯТОРА ТА ЯКІСТЮ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУ

  • B. Boriak
Ключові слова: алгоритм обробки даних, експоненціальне згладжування, шум, прогноз, корисний сигнал, адаптація, коефіцієнт фільтрації

Анотація

Вступ. У статті розглянуто взаємозв'язок між параметрами адаптивного експоненціального фільтра та якістю фільтрації та прогнозування. Принцип адаптації експоненціального фільтра заснований на використанні методу найменших квадратів. Цілі. Проаналізувати якість адаптації алгоритму та визначити умови, в яких він може працювати належним чином. Отримати інформацію, яка описує зв'язок між параметрами обробки даних та якістю фільтрації та прогнозування. Методологія. Я застосував концепції аналізу часових рядів та математичне моделювання в пакеті Matlab. Результати. Я отримав значення параметрів, які визначають умови системи або пристрою, в яких можна інтегрувати цей алгоритм фільтрації та прогнозування. Я здійснив оцінювання якості адаптації коефіцієнта згладжування, встановлюючи взаємозв'язки між параметрами фільтра. Оригінальність. Вперше я визначив зв'язок між середньоквадратичними похибками (фільтрації та прогнозу) та наступними параметрами: кількість кроків, на які здійснюється прогнозування; кількість кроків, які алгоритм обробки даних використовує для оцінки якості процесу фільтрації; значення, яке визначає прийнятну похибку та початкове значення коефіцієнта згладжування. Я отримав інформацію, яка описує взаємозв'язок власне між параметрами, згаданими вище. Практичне значення. Я побудував структуру алгоритму обробки даних, який можна інтегрувати в різні автоматизовані системи управління. Це дослідження дає можливість вибрати відповідні параметри алгоритму фільтрації та прогнозування, що дасть можливість фільтрувати та робити прогнозування сигналу в каналах вимірювання та каналах керування. Запропонований алгоритм обробки даних може бути реалізований як програма для мікроконтролера.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Boriak B. R. Method of brown’s exponential filter adaptation by using the method of least squares / B. R. Boriak, A. M. Silvestrov, V. V. Lutsio // Electronics and Control Systems. – 2017. – № 54. – С. 27–32.
2. Boriak B.R. Аналіз ефективності застосування адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора в залежності від форми сигналу / B.R. Boriak, A.M. Silvestrov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 6 (46). – С. 255-259. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/757 (дата звернення: 14.05.2018).
3. Boriak B.R. Триконтурний адаптивний експоненціальний фільтр-ектраполятор / B.R. Boriak, A.M. Silvestrov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 5 (45). – С. 6-8. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/422 (дата звернення: 14.05.2018).
4. Boriak B.R. Алгоритм згладжування та прогнозування сигналу на основі експоненціального фільтру моделі брауна / B.R. Boriak, A.M. Silvestrov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 4 (44). – С. 150-152. – Режим доступу: http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/395 (дата звернення: 14.05.2018).
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Boriak B. Взаємозв’язок між параметрами фільтра екстраполятора та якістю фільтрації та прогнозу / B. Boriak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 27-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.027.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)