ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • M. Zapolovskyi
  • M. Mezentsev
  • O. Balenko
  • M. Olifir
Ключові слова: система керування, асинхронний електропривод, дизель-поїзд, алгоритми векторного керування, математична модель, закони управління, синтез управлінь, методи оптимізації, задача Лагранжа, невизначені множники Лагранжа, дослідження

Анотація

Розглянуті підходи до побудови систем керування тяговим асинхронним електроприводом дизель- поїздів. Проведено аналіз математичних моделей та вибір методу синтезу управлінь системи керування електроп риводом дизель-поїзда. В основу оптимізаційної математичної моделі електроприводу покладено алгоритм методу векторного керування. Математична модель електроприводу включає в себе модель тягового двигуна, яка представлена в двофазній ортогональній системі координат, орієнтованій за вектором потокозчеплення ротора та математичну модель руху дизель-поїзда. Для синтезу управлінь запропоновано використання методу варіаційного числення шляхом рішення загальної задачі Лагранжа. Для знаходження невизначених множників Лагранжа запропоновані методики подолання цього недоліку даного методу. Шляхом моделювання отримано види управлінь у вигляді аналітичних співвідношень як складових рішення диференціального рівняння - однорідного і вимушеного рішень. Проведено дослідження запропонованої моделі як з точки зору її адекватності, так і її можливості застосування для цілей синтезу управлінь. Результати досліджень надано у вигляді графіків процесів характерних фазових змінних та таблиць.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Басов, Г.Г. Розвиток електричного моторвагонного рухомого складу. Ч.2. / Г.Г. Басов, С.І. Яцько. – Харків: «Апекс+», 2005. – 248 с.
2. Blaschke, F. The principle of field orientation as applied to the new transvector closed loop control system for rotating field machines / F. Blaschke // Siemens Review. – 1972. – Vol. 34. – P. 217-220.
3. Yatsko, S. Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction / S. Yatsko, B. Sytnik, Y. Vashchenko, A. Sidorenko, B. Liubarskyi, I. Veretennikov, M. Glebova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 1/9 (97). – P. 48-57.
4. Толочко, О.І. Моделювання електромеханічних систем. Математичне моделювання систем асинхронного електроприводу: навчальний посібник / О.І. Толочко. – Київ, НТУУ «КПІ», 2016. – 150 с.
5. Шеремет О. І. Синтез автоматизованих електромеханічних систем на базі дискретного часового еквалайзера / О. І. Шеремет // Вісник національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ “ХПІ”. – 2013. – №36 (1009). – С. 110–111.
6. Заполовський М.Й. Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму / М.Й. Заполовський, В.В. Скородєлов, М.В. Мезенцев // Системи управління, навігації та зв’язку. –Випуск 4(50). Полтава. 2018. С. 38-41.
7. Заполовський М.Й. Математична модель для синтезу управлінь електроприводом змінного струму / М.Й. Заполовський, В.В. Скородєлов, М.В. Мезенцев // Системи управління, навігації та зв’язку. –Випуск 5(57). Полтава. 2019. С. 16-21.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Zapolovskyi M. Оптимізаційна модель тягового асинхронного електроприводу дизель-поїзда та її дослідження / M. Zapolovskyi, M. Mezentsev, O. Balenko, M. Olifir // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 3 (73). – С. 45-53. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.045.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)