СИНТЕЗ КЕРУВАНЬ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗМІННОГО СТРУМУ

  • M. Zapolovsky
  • M. Mezentsev
Ключові слова: синтез систем керування, електропривод змінного струму, дизель-поїзд, алгоритми векторного управління, аналітичні співвідношення, математична модель, закони управління

Анотація

Завдання синтезу системи керування тяговим електроприводом змінного струму є складовою частиною загального завдання створення оптимальної системи керування транспортними засобами, що забезпечує виконання графіка руху у відповідності заданому критерію якості. Метою даної роботи є розроблення математичних моделей для синтезу системи керування електроприводу змінного струму з використанням алгоритму векторного управління, синтез управлінь та проведення досліджень їх моделей, отримання якісних характеристик роботи системи керування в процесі моделювання з використанням пакету МАТLAB. Розглянуті питання синтезу систем керування тяговим електроприводом змінного струму дизель-поїзда та їх дослідження за допомогою математичних моделей, які реалізовані в пакеті МАТLAB. Проведено огляд літературних джерел на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання задач синтезу систем керування у даній галузі, зокрема систем керування з використанням алгоритмів векторного управління. Виконано синтез управлінь, побудовані математичні моделі досліджуваних об’єктів керування, проведене моделювання їхнього функціонування. Отримані аналітичні співвідношення, які можуть бути використані для розробки структури САР електроприводу дизель-поїзда і розрахунку її параметрів при задані критерію якості з урахуванням певного завантаження дизель-поїзда. Синтезовані закони управління забезпечують стійкий розгін дизель-поїзда в різних точках тягової характеристики і при цьому виконуються вимоги щодо точності приведення об’єкта керування в задану точку фазового простору і якості перехідних процесів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Blaschke F. Das Prinzip der Feldorientierung. Die Grundlage für die Transvektor-Reglung von Drehfeldmaschine / F. Blaschke // Siemens Zaitschrift. – 1971. – No 45. – Н. 10.
2. Усольцев А.А. Векторное управление асинхронными двигателями / А.А. Усольцев СПб: СПбГУ ИТМО, 2002. – 43 с.
3. Сандлер А.С., Сарбатов Р.С. Автомат. частотное управление асинхронными двигателями. М.: Энергия, 1974. – 328 с.
4. Рудаков В.В., Столяров, И.М., Дартау В.А. Асинхронные электроприводы с векторным управлением.– Л.: 1987. 136 с.
5. Bose Bimal K. Modern Power Electronics and AC drives. Prentice Hall PTR: Prentice-Hall Inc. 2002. 712 p.
6. Моделирование и оптимизация систем управления и контроля локомотивов / [Носков В.И., Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Леонов С.Ю.]. – Х.: ХФИ «Транспорт Украины», 2003.  248 с.
7. Volkov A.V., Kosenko I.A. Asynchronous motor drive based on self-excited current inverter with switched-off thyristors and provided with redicting relay and vector regulation of stator current. Published in Elektrotekhnika. 2008. No 10. P. 6-17.
8. Заполовський М.Й., Мезенцев М.В., Скородєлов В.В. Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму. Системи управління, навігації та зв’язку. Вип. 4(50). Полтава. 2018. С. 38-41.
9. Заполовський М.Й. Математична модель для синтезу управлінь електроприводом змінного струму/ М.Й. Заполовський, В.В. Скородєлов, М.В. Мезенцев // Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 5(57). Пол- тава. 2019. С. 16-21.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Zapolovsky M. Синтез керувань дизель-поїзда з електроприводом змінного струму / M. Zapolovsky, M. Mezentsev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 57-63. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.057.
Розділ
Оптимізація транспортних систем

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)