ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ

  • M. Zapolovsky
  • M. Mezentsev
Ключові слова: оптимізаційна модель, електропривід змінного струму, синтез, методи оптимізації, матема-тичні моделі, критерії якості, динамічні процеси, дослідження та уточнення, структури

Анотація

Розглянуті питання розроблення оптимізаційної моделі для синтезу системи керування тяговим електроприводом змінного струму дизель-поїзда та її дослідження, з використанням сучасних методів оптимізації на основі математичних моделей і алгоритмів векторного способу управління. В процесі рішення: розроблено математичні моделі елементів систем тягового електроприводу дизель-поїзда з урахуванням протікання в них електромагнітних процесів; проведено аналіз і вибір методів оптимізації та критеріїв якості, характерних для даного типу об’єктів керування, які можливо використовувати для синтезу системи управління електроприводу дизель-поїзда з урахуванням математичної моделі, яка описує динамічні процеси; проведено розроблення оптимізаційних моделей системи керування електроприводу електропередачі дизель-поїзда з використанням характерних для даного типу електропередачі критеріїв якості; виконані дослідження та уточнення на оптимізаційних моделях структур і параметрів системи керування як з відомими законами управління, так і із запропонованими в процесі синтезу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Horstmann Daniel, WagnerRudolf, Weigel Wolf-Dieter. 100 Jahre Entwicklung der Antriedstechnik fur electrische Bahnen. Teil 2. // Elek. Bahnen. – 2003. – № 7. – P.338–345
2. Усольцев А.А. Векторное управление асинхронными двигателями: Учебное пособие / А.А. Усольцев СПб: СПбГУ ИТМО, 2002. – 43 с.
3. Сандлер А.С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов. – М.: Энергия, 1974. – 328 с.
4. Рудаков В. В. Асинхронные электроприводы с векторным управлением / В.В. Рудаков, И.М. Столяров, В.А. Дартау – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 136 с.
5. Bose Bimal K. Modern Power Electronics and AC drives / Bimal K. Bose. – Prentice Hall PTR: Prentice-Hall Inc. – 2002. – 712 p.
6. Моделирование и оптимизация систем управления и контроля локомотивов / [Носков В.И., Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Леонов С.Ю.]. – Х.: ХФИ «Транспорт Украины», 2003. − 248 с.
7. Volkov A.V. Asynchronous motor drive based on self-excited current inverter with switched-off thyristors and provided with redicting relay and vector regulation of stator current / A.V. Volkov, I.A. Kosenko // Published in Elektrotekhnika. – 2008. – No 10. – P. 6-17.
8. Пересада С.М. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя / С.М. Пересада, С.Н. Ковбаса, В.С. Бовкунович // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 1. – С. 60-66.
9. Заполовський М.Й. Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму / М.Й. Заполовський, М.В. Мезенцев, В.В. Скородєлов// Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 4(50). Полтава. 2018. С. 38-41.
10. Заполовський М.Й. Математична модель для синтезу управлінь електроприводом змінного струму/ М.Й. Заполовський, В.В. Скородєлов, М.В. Мезенцев // Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 5(57). Полтава. 2019. С. 16-21.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Zapolovsky M. Оптимізаційна модель для синтезу системи керування електроприводу змінного струму на основі використання алгоритму векторного управління / M. Zapolovsky, M. Mezentsev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 36-41. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.036.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)