ПРИНЦИП ПОБУДОВИ БАЛЬНО-МОДИФІКОВАНОЇ ДІАГРАМИ ІСІКАВИ ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ВИДОБУВНИХ ТА МЕХАНООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Olga Chencheva
  • Serhii Sukach
  • Ivan Petrenko
  • Nataliia Karaieva
Ключові слова: аналіз ризиків, бально-модифікована діаграма, профзахворювання, безпека праці

Анотація

Мета. Запропоновано принцип побудови бально-модифікованої діаграми Ісікави, як сучасного інструментарію аналізу ризиків видобувних та механобробних підприємств з обробки карбонових композитів. Предмет. Обґрунтування застосування управлінських рішень з організації заходів охорони праці щодо зниження впливу небезпечних та шкідливих чинників шляхом використання систематизованих даних у запропонованої Scoremodified Cause-effect Diagram (бально-модифікованої діаграми Ісікави), а також дослідження проблеми адаптивної оцінки ризиків та небезпек, яка наявної в діючих стандартах. Запропоновано використання способу вирішення поставленої проблеми, шляхом застосування бально-модифікованої причинно-наслідкової діаграми, як сучасного інструментарію аналізу ризиків при плануванні та раціоналізації заходів з охорони праці на підприємствах.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Статистичний аналіз нещасних випадків та гострих професійних захворювань за 2022 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971983.
2. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. – Чинний від 2014-07-01. – Вид. офіц. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 80 с.
3. Schenkelberg F. An Introduction to the Cause and Effect Diagram [Електронний ресурс] / Fred Schenkelberg // Accendo Reliability. – Режим доступу: https://accendoreliability.com/introduction-cause-effect-diagram/
4. Пронюк Г. В. Сучасні підходи до управління безпекою праці / Г. В. Пронюк // Технологія-2018 : зб. наук. пр. XХІ міжнарод. наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., Сєвєродонецьк, 20–21 квіт. 2018 р. – Сєвєродонецьк, 2018. – С. 195–197.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Chencheva Olga Принцип побудови бально-модифікованої діаграми ісікави як сучасного інструментарію аналізу ризиків видобувних та механообробних підприємств / Olga Chencheva, Serhii Sukach, Ivan Petrenko, Nataliia Karaieva // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 163-166. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.163.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)