36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, корпус А, 020/1-А кафедра «Обладнання нафтових і газових промислів» ПолтНТУ Телефон: (05322) 2-78-81; (067)717-80-68. E-mail: kafedraongp@i.ua

Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка, 36011, м. Полтава, просп. Першотравневий, 24. Свідоцтво
про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції, Серія
ДК, №3130 від 06.03.2008 р.

Опубліковано: 2017-05-31

Весь випуск

Статті