Ділова активність бізнесу в Україні: цифрова трансформація та сталий розвиток

  • Svitlana Onyshchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Oleksandrа Masliі Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-2184-968X
  • Valeria Pantas Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: сталий розвиток, цифрова трансформація бізнесу, ділова активність, фінансовий стан, конкурентоспроможність, конкурентне середовище, управління підприємством

Анотація

У статті визначено основні переваги використання цифрових технологій для підвищення ділової активності бізнесу. Доведено, що в умовах сьогодення цифровізація бізнесу є необхідною умовою його конкурентоспроможності на ринку. Обґрунтовано необхідність впровадження нових технологій у господарські процеси для підвищення ефективності виробництва, пришвидшення оборотності активів та мінімізації витрат. Деталізовано складові концепції сталого розвитку, основною ідеєю якої є стратегічні дії, спрямовані на зменшення негативного впливу компаній на навколишнє середовище та збільшення її позитивного впливу на суспільний розвиток, а не лише максимізація прибутку. Ця ідея випливає з усвідомлення того, що бізнес не може працювати ізольовано від навколишнього середовища та суспільства. В Україні основними індустріями, які першими готові прийняти цифрові трансформації є такі, де присутня висока конкуренція, швидше приймаються управлінські рішення та жорсткі умови виходу на ринок, для прикладу, кондитерська галузь. Визначено рівень ділової активності кондитерських підприємств України, охарактеризовано конкурентне середовище галузі та запропоновані напрями покращення ділової активності через впровадження інноваційних цифрових технологій та імплементацію концепції сталого розвитку. Доведено, що впровадження концепції сталого розвиту разом із цифровізацією господарських процесів створює синергетичний ефект для підвищення ділової активності бізнесу.

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Oleksandrа Masliі, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Valeria Pantas, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістрантка

Посилання

1. Bansal P. (2005) Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal, vol. 26(3), pp. 197–218.
2. Martusenko I. V., Donchak L. G. (2018) Business activity: theoretical aspects and features of formation. Economy and society, No. 19, pp. 501–505.
3. Masyuk Yu. V., Kachur V. S. (2019) Economic essence of business activity of the enterprise and approaches to its evaluation. Effective economy, no. 10, pp. 48–54.
4. Onyshchenko S. V., Maslii O. A., Glushko A. D. (2021) Digital transformation of small business as a necessary condition for its development during the pandemic. Academic and University Science – Results and Prospects: a collection of scientific papers based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference. Poltava: PoltNTU, pp. 42–45.
5. George G., Merrill R. K., Schillebeeckx S. J. D. (2021) Digital Sustainability and Entrepreneurship: How Digital Innovations Are Helping Tackle Climate Change and Sustainable Development. Entrepreneurship: Theory and Practice, no. 45(5), pp. 999–1027.
6. Yezhelii Yu. (2023) Modern trends in the digital transformation of international business. Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference: Trends and Prospects for the Development of Science and Education in the Context of Globalization. Pereyaslav. Issue 90, pp. 22–24.
7. Vasylchuk I.P. (2015) Target orientations and factors of sustainable development of corporations. Effective economy, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3786
8. Onyshchenko V., Yehorycheva S., Maslii O., Yurkiv N. (2020) Impact of Innovation and Digital Technologies on the Financial Security of the State. Lecture Notes in Civil Engineering, vol. 181, pp. 749–759. DOI: https://doi.org/10.1007/978%2D3%2D030%2D85043%2D2_69
9. Hall J. K., Daneke G. A., Lenox M. J. (2010) Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, no. 25 (5), pp. 439–448. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.01.002
10. Digitalization of industry: best practices for promoting the digital transformation of SMEs in traditional sectors of the economy. EU4Digital Facilit. Available at: https://eufordigital.eu/uk/digitising-industry-best-practices-to-promote-the-digital-transformation-of-smes-in-traditional-sectors-of-the-economy/ (accessed December 10, 2023).
11. Khutorna M. E., Rudenko M. V., Vovchenko O. S. (2023) Market of investment financial services in the ecologization conditions of economic life and formation of the sustainable development economy. Financial space, no. 1, pp. 97–119.
12. Chaykina A. O. (2021) Industry 4.0: features of digital transformation of Ukraine. Scientific notes of Vernadsky TNU. Series: Economics and management, vol. 32 (71), no. 3, pp. 24–31.
13. Bochko O. Y., Balyk U. O., Karpiy O. P. (2022) Confectionery market research: the impact of the pandemic and war. Actual problems of regional economic development, Issue 18, vol. 2, pp. 264–273.
14. Razumova G. V., Oskoma O. V. (2020) Confectionery market of Ukraine: analysis and development prospects. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions' development, no. 2, pp. 83–91. Available at: https://publishing.logos-science.com/index.php/primedia/article/download/109/107
15. Financial statements of enterprises. Clarity Project. Available at: https://clarity-project.info/edr/23808087/finances (accessed December 12, 2023).
16. Pugach O. A. (2015) Modeling threats to the economic security system of the national economy from the standpoint of their timely detection and prediction. Economy and region, no. 3(52), pp. 103–109.
17. Onyshchenko S., Maslii O., Ivaniuk B. (2020) The Impact of the External Environment on the Economic Security of Ukrainian Business. Economy and region, no. 1 (76), pр. 22–29.
18. Khudolii Yu. S., Panarin O. V., Regeda T. S. (2023) Innovative development of the enterprise as a component of its sustainable development. Sustainable development: challenges and threats in the conditions of modern realities: materials of the International scientific and practical conference. Poltava: National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", pp. 173–174.
19. Hopwood B., Mellor M., O'Brien G. (2005) Sustainable development: Mapping different approaches. Sustainable Development, no. 13(1), pp. 38–52.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Ділова активність бізнесу в україні: цифрова трансформація та сталий розвиток / Svitlana Onyshchenko, MasliіOleksandrа, Valeria Pantas // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 136-146. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3321.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)