Виклики та загрози соціально-економічній безпеці України в умовах воєнного стану

  • Svitlana Onyshchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Oleksandrа Masliі Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-2184-968X
  • Tatyana Zagorulko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-4086-1513
Ключові слова: соціально-економічна безпека, виклики, ризики, загрози, воєнний стан

Анотація

Обґрунтовано пріоритетність застосування захисного підходу до забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах воєнного стану, імперативним поняттям якого є «загроза». Визначено сутність загроз соціально-економічній безпеці держави. Встановлено діалектику взаємозв’язку викликів, ризиків і загроз як основних чинників безпеки. Доведено пріоритетність моніторингу загроз економічній безпеці України у соціальній сфері в умовах війни та зростаючого впливу глобальних викликів. Виявлено системні загрози у соціальній сфері на основі індикаторного підходу з використанням методу порівняльного й трендового аналізу. Ідентифіковано виклики та загрози соціально-економічній безпеці України в умовах воєнного стану. Проаналізовано загрози з максимальним рівнем впливу, серед яких падіння життєвого рівня й зубожіння населення через стрімке падіння купівельної спроможності; зростання безробіття внаслідок падіння ділової активності; відтік населення і втрата постійної роботи через міграційну кризу. Доведено необхідність формування дієвого механізму забезпечення соціально-економічної безпеки держави виходячи з концептів захисного і стійкісного підходу на основі мінімізації негативного впливу загроз.

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Oleksandrа Masliі, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Tatyana Zagorulko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістрантка

Посилання

1. About the national security of Ukraine. Law of Ukraine, June 21, 2018 No 2469-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (accessed 21 November 2022).
2. National Security Strategy of Ukraine “HUMAN SAFETY - COUNTRY SECURITY”. Decree of the President of Ukraine, September 14, 2020 No 392/2020, available at: https://www.president.gov.ua/documents/ 3922020-35037 (accessed 21 November 2022).
3. Strategy of economic security of Ukraine for the period until 2025. Decree of the President of Ukraine, August 11, 2021 No 347/2021, available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (accessed 21 November 2022).
4. Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, October 29, 2013 No 1277, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Te (accessed 15 November 2022).
5. Varnalii, Z., Onуshchenko, S., Maslii, O. (2019) Threats to the economic security of Ukraine in the conditions of globalization and international competition. Security and competitive development strategies of Ukraine in the global economy. FOP Mokshanov V.V., Zaporizhzhia-Lviv, Ukraine.
6. Bilous, I. I. (2019), Concept of social security and its role in the system of national security of the state, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6955 (accessed 18 November 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.3.41
7. Shvedun, V. and Hren, L. (2021) The strategic model of ensuring of the social and economic security of the state in the face of modern challenges. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 52–55. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.52
8. Statistical information. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (accessed 10 December 2022).
9. Ukraine Refugee Situation. Operational Data Portal the UN Refugee Agency, available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine# (accessed 20 December 2022).
10. Inflation report. October 2022. Decision of the Board of the National Bank of Ukraine, October 20, 2022 No 506-rsh, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q4.pdf?v=4 (accessed 10 December 2022).
11. Data. Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://index.minfin.com.ua (accessed 10 December 2022).
12. Registered IDP Area Baseline Assessment Ukraine – Round 19: International Organization for Migration, available at: https://www.iom.int/data-and-research (accessed 25 December 2022).
13. Maslii, O. (2019) Methodological principles for identifying threats to the economic security of the state, Economics and Region, 2017, No 6, рр. 28–34, available at: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/3588
14. Global Economic Outlook: Impact of War in Ukraine, available at: https://www.euromonitor.com/global-economic-outlook-impact-of-war-in-ukraine/report (accessed 18 December 2022).
15. Tentori, D. (2022) The Future of EU Economy: Less of Russia, More of the Rest? available at: https://www.ispionline.it/en/publication/future-eu-economy-less-russia-more-rest-34894 (accessed 19 November 2022).
16. Onyshchenko, S. V. and Pugach, O. A. (2015) Threats to Ukraine's economic security: essence, assessment and prejudice mechanism. PoltNTU, Poltava, Ukraine.
17. Novikova, O. F., Sydorchuk, O. G. and Pankova, O. V. (2018) State and prospects of social security in Ukraine: expert assessments. LRІPA NAPA, Kyiv-Lviv, Ukraine.
18. Bezpalenko, O.V. (2022) Vectors of social policy for Ukraine under the challenges of war. Problems of modern transformations, Economics and Management, no 1 (4), available at: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-4-07-04/2022-4-07-04 (accessed 20 November 2022).
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Виклики та загрози соціально-економічній безпеці україни в умовах воєнного стану / Svitlana Onyshchenko, MasliіOleksandrа, Tatyana Zagorulko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 135-143. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2888.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)