Аналіз поширення загроз фінансовій безпеці України в умовах пандемії

  • Svitlana Onyshchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Oleksandra Maslii Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-2184-968X
  • Yevhenii Kalenichenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Marіna Kotelevets Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: фінансова безпека, корупція, тіньова економіка, безпека бізнесу, виклик, загроза, пандемія

Анотація

Висвітлено теоретичні засади фінансової безпеки та її місце в загальній системі національної економіки. Обґрунтовано, що з позицій захисного підходу ключовою категорією фінансової безпеки є загроза, джерелом якої є невизначеність, що обумовлена властивостями суспільних явищ і процесів, зокрема, раптовістю їх настання. Розкрито економічну сутність загроз і схарактеризовано їх вплив на фінансову безпеку бізнесу. Досліджено основні деструктивні чинники впливу тінізації економіки та корупції на фінансову безпеку й виокремлено причини їх поширення в Україні. Проаналізовано тенденції рівня фінансової безпеки в контексті порівняння його з нормативними значеннями. Доведено, що в сучасних умовах глобальним викликом фінансовій безпеці бізнесу та держави в цілому є пандемія COVID-19, яка є каталізатором реальних та потенційних загроз з максимальним рівнем впливу на фінансовий стан та фінансові результати діяльності суб’єктів бізнесу. Розглянуто корупцію та тіньову економіку за різними методичними підходами, а також на основі кореляційно-регресійного аналізу. Визначено взаємозв’язок впливу корупції й тіньової економіки на рівень фінансової безпеки України. Виявлено високу ступінь оберненого лінійного взаємозв’язку між рівнями фінансової безпеки України та тіньової економіки й корупції. Проаналізовано та надано оцінку впливу загроз на фінансову безпеку бізнесу в Україні в умовах пандемії. Доведено, що розвиток бізнесу та забезпечення його цільових параметрів фінансової безпеки в умовах кризи дозволить мінімізувати негативний вплив сучасних загроз, пов’язаних із карантинними обмеженнями. Визначено пріоритетні напрями мінімізації загроз фінансовій безпеці бізнесу в умовах епідемічної небезпеки. Доведено, що адаптивне управління в умовах реальних загроз не тільки забезпечить мінімізацію фінансових ризиків для бізнесу, але і створить фундамент для подальшого розвитку бізнесу в посткризовий період, коли вплив загрози буде зменшений.

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Oleksandra Maslii, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Yevhenii Kalenichenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент

Marіna Kotelevets, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1.Varnaliy, Z. (2009). Economic security. Kyiv: Knowledge (in Ukr.).
2.Baranovskyi, O. (2000). Financial Security in Ukraine (assessment, methodology and mechanism for maintenance). Kyiv: Institute for Economic Forecasting of Ukrainian National Academy of Sciences (in Ukr.).
3.Martyniuk, V., Zvoliak, Y. & Baranetska, O. (2016). Finansova bezpeka [Financial security]. Ternopil: Vector (in Ukr.).
4.Ladyuk, O. (2016). Financial security: characteristics of components. Effective economy, 11 Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=5280
5.Varnaliy, Z., Onishchenko, S. & Masliy, A. (2016). Threat prevention mechanisms of Ukraine's economic security. Economic Annals-XXI, 159 (5-6), 20–24. DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04.
6.The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013, 29 October). On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine (Working Paper No 1277). Retrieved from: http://me.kmu.gov.ua/
7.The Law of Ukraine (2014, 14 October). On Prevention of Corruption (Working Paper No. 001700-VII). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1700-18#Text.
8.Transparency International (2020). Retrieved from https://ti-ukraine.org
9.Onishchenko, S. & Pugach, A. (2015). Threats to economic security of Ukraine: essence, evaluation and prevention mechanism. Poltava: PoltNTU (in Ukr.).
10.Kharazishvili, Yu. (2014). Methodological approaches to assessing the level of economic security of the country. Science and Science of Science, 4, 44-58 (in Ukr.).
11.Varnaliy, Z. (2006). Shadow economy: essence, features and ways of legalization. Kyiv: NISS (in Ukr.).
12.State Statistics Service of Ukraine (2020). Statistical information. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukr.)
13.The Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020). Retrieved from https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
14.The State Tax Service of Ukraine (2020). Retrieved from https://tax.gov.ua/
15.The State Employment Service of Ukraine (2020). Data on the number of registered unemployed and the provision of services, as well as the number of registered vacancies Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/1-dani-shchodo-kilkosti-zareyestro vanyh-bezrobitnyh-ta-nadannya-yim-poslug-takozh
16.Onyshchenko, S., Maslii, O. & Ivaniuk, B. (2020). The Impact of the External Environment on the Economic Security of Ukrainian Business. Economics and Region, 1(76), 22-29. doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1914.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Аналіз поширення загроз фінансовій безпеці україни в умовах пандемії / Svitlana Onyshchenko, Oleksandra Maslii, Yevhenii Kalenichenko, KotelevetsMarіna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 85-94. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2189.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)