Драйвери забезпечення фінансової безпеки підприємства

Ключові слова: фінансова безпека, акціонерні товариства, індикатори фінансової безпеки, драйвери забезпечення

Анотація

В ринкових умовах, фінансова безпека підприємства слугує гарантією «виживання» та основою стабільного становища. Якщо підприємство фінансово стабільне, платоспроможне, то воно має ряд переваг перед іншими підприємствами того ж профілю для отримання позик, залучення інвестицій, вибору постачальників та підбору кваліфікованого персоналу. Чим вища стабільність підприємства, тим менший ризик впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на його фінансову безпеку та діяльність у цілому. Сучасна кризова ситуація у світі та в Україні, зокрема, вимагає від підприємств швидкого реагування на вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, які можуть як позитивно так і негативно впливати на ефективність діяльності підприємства. Тож прискорення розвитку підприємств є одним із головних завдань управління, вирішити яке можна за допомогою розробки драйверів розвитку. У статті було здійснено аналіз діяльності АТ «Полтаваобленерго», встановлено його рівень фінансової безпеки як критичний. Виявлені слабкі місця, що спричиняють зниженню фінансової стабільності підприємства. Для покращення фінансового стану підприємства систематизовано принципи формування драйверів розвитку підприємства, які запропоновано розподілити на базові та специфічні. Розглянуто основні види драйверів розвитку та проаналізовано їхні елементи, що сприятимуть підвищенню рівня фінансового безпеки АТ «Полтаваобленерго».

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Anna Dribna, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. Abramov V.I. (2012). Driver factors of the innovation process. Bulletin Tomsk State Pedagogical University, Vol. 12(127), рр. 119–123.
2. Degtyarev A.N., Degtyareva L.R. (2015). Modern drivers of development of Russian education in terms of various calls. Economics of education, рр. 15–26.
3. Zhuravleva I.V. (2014). The use of neural networks in the process of forcing the functioning of the intellectual capital of the enterprise. Scientific Bulletin of Bukovinian State Financial and Economic University. Economic Sciences, vol. 26, рр. 81–89 Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_11
4. Ivanova L.N., Terskaya G.A. (2015). Growth points and drivers: the question of concepts. Journal of Institutional Studies, vol. 7 № 2, рр. 120–133.
5. Kolomiets G.M. [et al.] (2016). Modern drivers of business development in crisis conditions. Business Inform, vol. 4, рр. 256–263.
6. Savytska N.L., Polevych K.V. (2014). Tendencies of network retail development as driver of global economy. Effective economy, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3361
7. NINA GO NOSE (2021). Justification of selection of indicators and methods of evaluation of financial security of joint stock companies. Modeling the development of the economic systems, vol. 1, рр. 55–65.
8. Tetyana Klochko. Financial security as a condition of financial stability of the enterprise. Economics and Society. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/151/145
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Драйвери забезпечення фінансової безпеки підприємства / Svitlana Onyshchenko, Anna Dribna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 75-83. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2530.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)