Аналіз фінансової безпеки бізнесу в умовах пандемії

  • Svitlana Onyshchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Bohdan Taranets Національний універси- тет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: фінансова безпека, пандемія, ризики, загрози, моделювання, шляхи покращення

Анотація

У статті узагальнено теоретичні підходи й запропоновано розв’язання важливого наукового завдан- ня, формування й забезпечення фінансової безпеки бізнесу в умовах пандемії. Наслідки COVID-19 ймо- вірно, не матимуть нічого спільного з тим, що світ бачив досі, враховуючи силу та швидкість, з якими коронавірус поширився повсюдно. У цих умовах бізнес, має розглянути можливі форми прогнозування наслідків економічного впливу пандемії на їх фінансову безпеку. Досліджено проблеми визначення еко- номічної сутності поняття фінансової безпеки бізнесу. Визначено дестабілізуючі чинники, які негативно впливають на фінансовий стан бізнесу, що в результаті призводить до зниження рівня фінансової без- пеки. Узагальнено методичні підходи оцінювання фінансової безпеки бізнесу, в розглянутих методиках розрахунку показників використовуються критичні чи порогові значення, в межах величини відхилення яких необхідною умовою є градація рівнів фінансової безпеки бізнесу. Проведено порівняльний й трен- довий аналіз індикаторів фінансової безпеки бізнесу та виявлено реальні загрози фінансовій безпеці бізнесу в Україні, серед яких зменшення обсягів виробництва й реалізації продукції через порушення ланцюгів поставок, реалізації продукції чи надання послуг у звичних об’ємах у зв’язку з карантин- ними обмеженнями зумовленими пандемією COVID-19, зниження рівня рентабельності операційної діяльності підприємств, різке скорочення кількості зареєстрованих суб’єктів бізнесу, зростання рівня безробіття та інші. Здійснено моделювання впливу показників розвитку бізнесу в Україні на фінансо- ву безпеку та встановлено найбільшу залежність інтегрального індексу від чистого прибутку/збитку підприємств, обсягу реалізованої продукції та рентабельності діяльності підприємств. Розвиток бізне- су та забезпечення його цільових параметрів фінансової безпеки в умовах кризи COVID-19 дозволить мінімізувати негативний вплив сучасних загроз, пов’язаних із карантинними обмеженнями, як на рівні окремих регіонів, так і країни в цілому.

Дані про авторів

Svitlana Onyshchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.

Bohdan Taranets, Національний універси- тет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студент

Посилання

1. Baranovskyi O.I. (2014). Filosofiia bezpeky: monohrafiia: u 2 t. Kyiv: UBS NBU, T. 1. S. 11–81.
2. Babets I.H. (2013). Stratehiia ekonomichnoi bezpeky interrehionalnoho spivrobitnytstva Ukrainy v umovakh yevrointehratsii : dyser. d-ra ekon. nauk: 21.04.01. Kyiv : Nats. in-t strateh. doslidzh., 403 s.
3. Bilyk R.R. (2016). Determinanty rehionalnoho rozvytku u vymiri ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : monohrafiia. Lviv : NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 352 s.
4. Varnalii Z.S. (2020). Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia. Kyiv : Znannia Ukrainy, 423 s.
5. Onyshchenko S.V., Puhach O.A. (2015). Zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy: sutnist, otsiniuvannia ta mekhanizm zapobihannia : monohrafiia. Poltava : PoltNTU, 337 s.
6. Finansova bezpeka derzhavy u systemi ekonomichnoi bezpeky. Available at: https://pidru4niki.com/15931106/finansi/finansova_bezpeka_derzhavi
7. Martyniuk V., Zvoliak Ya., Baranetska O. (2016). Finansova bezpeka : navch. posib. Ternopil : Vektor, 264 s.
8. Ladiuk O.D. (2016). Finansova bezpeka: kharakterystyka skladnykiv. Efektyvna ekonomika. № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5280
9. Shvydanenko H.O., Kuzomko V.M., Noritsyna N.I. ta in. (2011). Ekonomichna bezpeka biznesu : navch. posib. / za zah. ta nauk. red. H.O. Shvydanenko. Kyiv : KNEU, 511 s.
10. Horiachova K.S. (2003). Finansova bezpeka pidpryiemstva. Sutnist ta mistse v systemi ekonomichnoi bezpeky. Ekonomist. № 8. S. 65–67.
11. Berdar M. (2011). Zabezpechennia finansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. № 124. S. 73–76.
12. Upravlinnia finansovoiu bezpekoiu ekonomichnykh subiektiv: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv ekonomichnykh i yurydychnykh spetsialnostei usikh form navchannia / Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy»; za ah. red.. d-ra ekon. nauk, prof. S.M. Frolova; [S.M. Frolov, A. O. Boiko ta in.]. Sumy : DVNZ «UABS NBU», 2015. 332 s.
13. Buriak H. (2012). Instytuty rozvytku vidnosyn vlasnosti u klasyfikatsii biznes-seredovyshcha. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. № 105. Ch. II. S. 26–28.
14. Strashnyi S. (2010). Biznes-seredovyshche yak obiekt derzhavnoho rehuliuvannia. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. № 2. S. 61–64.
15. Varnalii Z.S., Vasyltsiv T.H., Iliash O.I. ta in. (2020). Ekonomichna bezpeka subiektiv pidpryiemnytstva : pidruchnyk / za red. Z.S. Varnaliia. Chernivtsi : Tekhnodruk, 458 s.
16. Onyshchenko S., Maslii O., Ivaniuk B. The Impact of External Threats to the Economic Security of the Business. Development and Strategic Management of Economic System: Collection of scientific articles. Atlantis Press, Paris, France, 2019.
17. Doing Business. Available at: http://russian.doingbusiness.org/rankings.
18. Derzhavna sluzhba statystyky. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Onyshchenko Svitlana Аналіз фінансової безпеки бізнесу в умовах пандемії / Svitlana Onyshchenko, Bohdan Taranets // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 84-91. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2531.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)