Особливості управління та моделювання бізнес-процесів туристичних підприємств

  • Nadiya Bakalo Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Viktor Gryshko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-6987-3879
  • Olena Sushchenko Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця http://orcid.org/0000-0002-2645-8015
Ключові слова: бізнес-процеси, туристичний продукт, бізнес-модель підприємства, туристичні підприємства, турагенти

Анотація

Розглянуто головні бізнес-процеси туристичного підприємства, спрямовані на створення туристичного продукту. Проаналізовано поняття «управління» та «бізнес-процес». З’ясовано, як відбувається реалізація основних бізнес-процесів туристичного підприємства. Визначено сутність бізнес-процесу туристичного підприємства й виокремлено його властивості. Вивчено метод SADT (Structured Analysis and Design Technique), що є сукупністю параметрів, призначених для опису функціональної моделі бізнес-процесу, тобто опису основних операцій та їх взаємозв’язку. Доведено доцільність застосування такого методу для побудови бізнес-моделі туристичного підприємства, яка виявляється у можливості деталізації окремих бізнес-функцій, оскільки цей принцип забезпечує впорядкованість виконання окремих операцій і попереджує їх хаотичність. Сформульовано перелік бізнес-процесів, притаманних туристичному підприємству, що відображають його особливості й вирізняють із сукупності підприємств інших сфер. Визначено, що переважна частина бізнес-процесів туристичного підприємства зосереджується на пошуку постачальників туристичних послуг (заклади розміщення, транспортні компанії) та процеси формування туристичного продукту (розроблення турів). Розглянуто й сформовано бізнес-модель, яку поділили на чотири основні рівні. Для моделювання бізнес-процесів визначено кілька методів, основою котрих є структурний та об’єктивно орієнтований підхід до моделювання. Важливого значення для забезпечення ефективності бізнес-процесу при його моделюванні набуває розподіл обов’язків між виконавцями й злагодженість їх реалізації, оскільки кінцевий результат залежить від якості виконання обов’язків окремими виконавцями. Структуровано бізнес-процеси реалізації туристичного продукту.

Дані про авторів

Nadiya Bakalo, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Viktor Gryshko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Olena Sushchenko, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Bakalo, N., Strygun, V., Chornomord, O., (2020) Implementation of global Internet technologies in tourism enterprises on the basis of customer-oriented approach. Young scientist. Poltava, Ukraine.
2.Shiryaev, V. and Shiryaev Е. (2014). Business process management: Finance and Statistics. Moskov. [in Russian]
3.Roter, M. (2015) Learn to see business processes: Building maps of value creation flows. Alpina Publisher.
4.Mykhailichenko, G. (2012) Information support of innovative touring processes [Tourist business: world tendencies and national priorities: materials VI International scientific practice. conf.] Kharkiv, [in Ukrainian]
5.Melnichenko, S. (2010). Information technologies in tourism: theoretical and practical aspects. Bulletin of Zaporizhia National University, Zaporizhia. 2 (6), 129-138.
6.Falko, E. (2015) Informatization of international tourist business: world trends and macroeconomic aspect. Bulletin of ChSTU. Series: Economic Sciences. Cherkasy, 84-92 [in Ukrainian].
7.Pulina T.V. (2006) Reengineering as a tool for innovation and investment activities of food industry enterprises. Kyiv. Nat. u. food. Technolog. [in Ukrainian].
8.David, A. Mark and Clement McGowan (2004) Methodology of structural analysis and design SADT Foreword by Douglas. Structured Analysis & Design Technique. [in English].
9. Melnichenko, S. (2008) Automated reservation systems in tourism [Culture of the peoples of the Black Sea region]. 96-100. [in Ukrainian]
10.Chudnovsky, A. (2006) Information management technologies in tourism: a manual [KNORUS]. 104. [in Ukrainian]
11.Gottfried Vossen, Andreas Oberweis, Thomas Karle (2012) "Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools" by Frank Schönthaler. Springer. [in English].
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Bakalo Nadiya Особливості управління та моделювання бізнес-процесів туристичних підприємств / Nadiya Bakalo, Viktor Gryshko, Olena Sushchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 54-61. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2165.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ