Проблеми застосування експертних систем при проєктуванні інвестиційно-будівельних проєктів

Ключові слова: інвестиційно-будівельні проекти, експертні системи організаційно-технологічного проектування, проектна системологія, комплексний інжиніринг баз знань і даних

Анотація

Вивчено можливості застосування проєктної системології в задачах планування й управління інвестиційно-будівельною діяльністю з оцінюванням якості прийняття різних видів інженерних рішень на базі експертних систем організаційно-технологічного проєктування. Вивчення цього проблемного напряму дозволить розробляти наукові принципи, методологічні положення і практичні основи створення й використання експертних систем з метою підвищення ефективності та оцінювання якості інжинірингу в ході проєктування і управління інвестиційно-будівельними проектами. У процесі проведених досліджень розглянуто проблеми застосування експертних систем для організаційно-технологічного проєктування інвестиційно-будівельного виробництва; визначено предметні галузі знань комплексного інжинірингу щодо розроблення експертних систем для підготовки інвестиційно-будівельного виробництва та управління проєктами; сформульовано принципи і можливості оцінювання якості прийняття інженерних рішень й інтелектуалізації функцій економічного аналізу, планування та управління інвестиційно-будівельними проєктами; запропоновано методика і принципи побудови експертних систем на основі методів науково-інженерного супроводу формування баз знань і даних. Серед першочергових напрямів подальших досліджень обрано можливості розв’язання тих «стикових» завдань, які є визначальними для реалізації системи «проект – об'єкта будівництва»: розподіл обсягів інвестицій та робіт між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності, техніко-економічне обґрунтування ефективності інвестицій й техніко-економічного обґрунтування проєкту, складання технічного завдання на проєктування об'єкта будівництва, проєктування методів і засобів будівництва, експлуатації та реновацій на етапах і стадіях життєвого циклу системи «проект – об'єкта будівництва», прийняття раціональних інтегрованих рішень з монтажу технологічної та будівельної частин проєкту, моніторинг експлуатації й реновації системи «проект – об'єкта будівництва».

Посилання

[1]. Bogomolov Yu.M. et al. (2002). Expert systems in construction management / In the collection "System engineering". Moscow: "New Millennium"
[2]. DeLone W.H. and McLean E.R. (2016). Information Systems Success Measurement. Foundations and Trends® in Information Systems, 2-1, 1-116.
doi.org/10.1561/2900000005
[3]. Petter, S., DeLone, W. & McLean, E. (2008). Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems, 17, 236-263
doi.org/10.1057/ejis.2008.15
[4]. Seul-Ki Lee, Jung-Ho Yu, (2012). Success model of project management information system in construction. Automation in Construction, 25, 82-93
doi.org/10.1016/j.autcon.2012.04.015
[5]. Uvarov P, Тian R., Ivanov S. (2010). Systems of technologies for the life cycle of investment and education sphere of activity. Dnipro: "Makovetskiy Yu.V."
[6]. Uvarov P., Shparber М. (2016). The peculiarities of the organizational and technological designing for the construction liquidation cycle. Сommission of motorization and energetics in agriculture, 16-2, 43-48
[7]. Tatarchenko G.O., Biloshytska N.I., Biloshytskyy M.V., Uvarov P.Y. (2020). Residual Life Cycle of the Motorway Bridge. Lecture Notes in Civil Engineering, 73. Springer, Cham.
doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_47
[8]. Shen W. et al. (2010) Systems integration and collaboration in architecture, engineering, construction, and facilities management: A review //Advanced Engineering Informatics. 24-2, 196-207.
doi.org/10.1016/j.aei.2009.09.001
[9]. Kaplinski O., Zavadskas E. (2012) Expert systems for construction processes. Statyba, 3(12), 49-61
doi.org/10.1080/13921525.1997.10531367
[10]. Uvarov P., Tatarchenko G., Biloshytska N., Shparber M. (2019). Classification and logical-sense of modeling in the pre-design and design cycles "design - business - reconstruction. Severodonetsk. Visnik of the volodymyr dahl east ukrainian national university. 8(256), 105-110
doi.org/10.33216/1998-7927-2019-256-8-105-110
[11]. Sarka V., Zavadskas E., Ustinovicius L. (2008). System of project multicriteria decision synthesis in construction. Technological and economic development of economy, 14-4, 546-565.
doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.546-565
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Uvarov Pavlo Проблеми застосування експертних систем при проєктуванні інвестиційно-будівельних проєктів / Pavlo Uvarov, Galina Tatarchenko, Marina Shparber, Natalia Biloshytska // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (54). – С. 99-105. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.54.2280.