Трансформація зовнішньої геометрії конструкції підпірної стіни при раціоналізації параметрів системи

  • Oleg Kalmykov Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7294-4279
  • Rabih Khalife Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-8800-0325
  • Ivan Demianenko Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9511-7663
Ключові слова: підпірна стіна, криволінійна поверхня, апроксимація, побудова алгоритму, варіаційний підхід

Анотація

Подано постановку і реалізацію варіативної задачі пошуку оптимального обрису задньої грані підпірної стіни.
У рамках теорії Кулона проаналізовано систему, що складається з підпірної конструкції й ґрунту, що давить на неї, щодо можливості постановки завдання раціонального проектування. На простому прикладі показана можливість постановки задачі пошуку раціональної геометрії задньої грані підпірної стіни в рамках заданої горизонтальної проекції. Наведено обґрунтування експлуатації енергетичного методу раціоналізації при розв’язанні наведеної задачі.
Суть пропонованого методу пошуку раціональної геометрії задньої грані підпірної стіни полягає в апроксимації поверхні підпірної стіни ламаною лінією. Для кожної ділянки ламаної лінії виведені ключові залежності по впливу на характер напружено-деформованого стану конструкції, зокрема в цій постановці, на величину згинального моменту в затисканні. Виведено ключові залежності й описано алгоритм розв’язання задачі. Показано, що при заданих характеристиках засипки величина моменту в затисканні фактично може бути описана через комбінацію кутів нахилу кожної з ділянок, а в загальному вигляді таких комбінацій безліч. Задача зведена до пошуку такої комбінації кута αi, при якій введений критерій (у розглянутій постановці момент у затисканні) займе своє значення внизу. Реалізація підходу продемонстрована на чисельному прикладі. Запропонований підхід дозволяє варіативним методом визначати конфігурацію поверхні підпірної стіни, раціональну з позиції прийнятого критерію. Наведений у роботі приклад наочно доводить коректність постановки задачі та її розв’язання. Використання цього методу доцільне в інформаційному середовищі обчислення. Зокрема, практичне застосування наведеного підходу можливе шляхом постановки і розв’язання завдання лінійного програмування симплекс-методом.

Посилання

[1]. Klein G.K. (1977). Structural mechanics of bulk solids. Moscow: Stroyizdat
[2]. Shmukler V.S. Klimov Yu.A., Burak N.P. (2008). Lightweight frame systems. Kharkov: Golden Pages
[3]. Babaev V.М., Bugaevsky S.O., Evel S.M. and others; for ed. V.S. Shmukler (2017). Numerical and experimental methods of rational design and construction of constructive systems. Kiev: Steel
[4]. Babaev V.N., Shmukler V.S., Feirushah S.H., Kalmykov O.A. & Zinchenko V.M. (2012). Rational design of retaining walls. BUITEMS “Journal of applied and emerging sciences”, Vol. 3, Issue 1, 94-121
[5]. Kalmykov О., Khalife R, & Grabowski A. (2019). Search for rational contour of back surface of retaining wall. AIP Conference Proceedings.
doi.org/10.1063/1.5091885
[6]. Shmukler V. Feirusha S.H., Kalmykov O., Khalife R. (2019). About the possibility for control of nature of seismic effect of bulky material on lateral surfaces. Zanco Journal of Pure and Applied Sciences, 31(s3), 250-256
doi.org/10.21271/ZJPAS.31.s3.34
[7]. Shmukler V.S. & Kalmykov O.A. (2014). Search for optimal configurations of surfaces of structures loaded with bulk. Zbіrnik naukovikh prats UkrDAZT, 149, 150-156
[8]. Aleksandrovych V.A. (2013). Structure-soil massif system behavior features under static and dynamic loads. Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris,1627-1629
[9]. Jahangir M., Soleymani H. & Sadeghi S. (2017) Evaluation of Unsaturated Layer Effect on Seismic Analysis of Unbraced Sheet Pile Wall. Open Journal of Marine Science, 7, 300-316. https://doi.org/10.4236/ojms.2017.72022
[10]. Shmukler V., Petrova O., Mohammad H. (2018). Rationalization of the parameters of the cylindrical bridge support (theoretical basis). MATEC Web of Conferences, 3 (230), 1-9.
doi.org/10.1051/matecconf/201823002031
[11]. Chidanand M.J. & Ghosh S. (2017). Pseudo-dynamic analysis of shallow strip footing considering non-linear rupture surface. International Journal of Geotechnical Engineering, 11(1), 38-50
[12]. Nimbalkar S. & Choudhury D. (2015). Design of earth retaining structures and tailing dams under static and seismic conditions. 50th Indian Geotechnical Conference, 1-10.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Kalmykov Oleg Трансформація зовнішньої геометрії конструкції підпірної стіни при раціоналізації параметрів системи / Oleg Kalmykov, Rabih Khalife, Ivan Demianenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (54). – С. 55-60. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.54.2270.