ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА СВІТОВІ СТАНДАРТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: будівельні та інвестиційні проекти, вдосконалення організаційної структури підприємства, стандарти управління проектами

Анотація

Розглянуто наукові основи і практичні рекомендації щодо порядку формування та використання організаційних і
процесних нововведень в діяльності будівельних компаній України при переходу на світові стандарти господарювання. Ці нововведення стосуються організаційної структури й основних процесів управління як окремих будівельно-інвестиційних проектів, так і діяльності всієї компанії в цілому. Розглядаючи повний життєвий цикл зведення
окремих об’єктів визначено системну модель і перелік основних стандартів професійної діяльності та управління
будівельними проектами за умови їх повної та ефективної реалізації «під ключ». В основу цього рішення покладено
досвід найкращої практики будівництва передових компаній світу й американські стандарти проектного менеджменту РТВ.К, які при цьому застосовуються. Крім того також визначено, що оскільки потужні будівельні компанії одночасно реалізують «портфель» практично не пов’язаних між собою проектів, то для їх успішного втілення в системі
корпоративного менеджменту кожної компанії необхідно створити та якісно використовувати механізми й інструменти мультипроектного управління всім комплексом проектів. Для практичної матеріалізації такої ідеї запропоновано
нову, більш досконалу організаційну структуру й основні бізнес-процеси і діяльності будівельного підприємства, які
перетворюють його в сучасну будівельно-інвестиційну проектно-орієнтовану та інжинірингово-девелоперську компанію. Втілення запропонованих інновацій сприятиме підвищенню якості, вчасності та ефективності зведення окремих об’єктів, має забезпечити покращення структури, функцій і результатів діяльності підприємств вітчизняного будівельного комплексу, а в кінцевому підсумку – повинне генерувати зростання конкурентоспроможності економіки
та суспільного життя в нових умовах господарювання.

Посилання

1. A Guide to the Project Management of Knowledge
(2017). Newtown Square: Project Management Institute.
2. P2M. A Guidebook to the Project & Program Management. For Enterprise Innovation. (2013). Japan; PMAJ.
3. Kendail, G. & Rollins, S.C. (2008). Advanced Project
Portfolio Management and the PMO: Multiplying ROI at
Warp Speed. International Institute for Learning, Inc., Boca
Raton, Florida.
4. Kerzer, H. & Wiley, J. (2013). Strategic Planning for
Project Management Maturity Model. New York, Sons Inc.
5. Pinto, J.K. (2014). Project Management Handbook.
Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
6. DBN A.3.1-5-2016. (2016). Organization of construction production. Kyiv: Ministry of Regional Development of
Ukraine.
7. Redkin, O.V. & Tolkachev, D.M. (2019). Strategic and
project management of innovative development of the national economy, its high-tech scientific and production systems and enterprises. Poltava: PoltNTU.
8. Zarenko, V.A. (2006). Project Management. Minsk:
ACB Publishing House.
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Redkin Oleksandr Організаційні інновації в діяльності будівельних компаній україни при переході на світові стандарти господарювання / Oleksandr Redkin, Oleksandr Zlepko, Maryna Pents // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 151-156. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1906.