ПІДВИЩЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИФУНДАМЕНТНИХ ЗОН ІН’ЄКЦІЙНИМ СПОСОБОМ

Ключові слова: будівництво, вологість, ін’єкційна гідроізоляція, капітальний ремонт, прифундаментна зона

Анотація

У статті розглядаються натурні експериментальні дослідження впливу ін’єкційної гідроізоляції на прифундаментні
зони цегляних стін існуючих будівель. Експериментальні дослідження з перевірки гідроізоляційних властивостей
ін’єкційного матеріалу проводилися в ПолтНТУ. Для даного експерименту було обрано стіну, яка вся контактує з
ґрунтом і не має гідроізоляції. Визначення вологості стіни проводилося декількома способами: 1) контактний поверхневий; 2) локальний; 3) розрахунок масового відношення вологи в матеріалі. До гідроізоляції при контактному поверхневому способі було отримано значення вологості цегляної кладки 8%, що пояснюється тим, що внутрішня поверхня стіни частково просихає та провітрюється у приміщенні, де знаходиться експериментальна стіна. При локальному способі було отримано значення вологості цегляної кладки 45%, що пояснюється тим, що відбулося розшарування цегляної суміші і води, тому поверхневий шар, практично мокрий, показав досить високий результат – це
поверхнева волога. При подальшому проведенні експерименту було відібрано серію експериментальних зразків для
визначення вологості за розрахунком масового відношення вологи в матеріалі. Загальна їх кількість становила 15
штук. Для вибірки визначено середнє значення вологості W=18,3%, стандарт S=1,39 й коефіцієнт варіації V=0,079.
Після влаштування гідроізоляції було відібрано повторно зразки цегляної стіни та визначено значення вологості. Для
вибірки визначено середнє значення вологості W=9,1%, стандарт S=0,85 й коефіцієнт варіації V=0,093. В результаті
проведення експериментальних досліджень було розроблено два типи експериментальних установок для нагнітання
ін’єкційної гідроізоляції. Другий тип більш ефективний, оскільки за його допомогою охоплюється більша горизонтальна гідроізоляційна площа стіни. Згідно з експериментальними даними, після влаштування ін’єкційної гідроізоляції вологість стіни зменшилася у два рази.

Посилання

1. Luchko Y.Y., Nazarevich B.L. & Parneta B.Z. (2005).
The technology of mounting horizontal waterproofing in the
brick walls. Resource-Economical Materials, Structures,
Buildings and Structures, 13, 322-328.
2. Luchko Y.Y. & Nazarevich B.L. (2007). Results of experimental studies of the moisture content of brick wall samples. Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 26, 201-210.
3. Kravchunovskaia T.S., Mikhailova I.A. & Stoliarov V.A. (2017). Features of application of injectable construction materials ARCAN WATERPROOF when performing repair and reconstruction works. Construction, materials
science, mechanical engineering: Starodub readings, 90-94.
4. Sáncheza M., Fariab P., Ferrarac L., Horszczarukd E.,
Jonkerse H.M., Kwiecieńf A., Mosag J., Peledh A. et. al.
(2018). External treatments for the preventive repair of
existing constructions: A review. Construction and Building
Materials, 193(30), 435-452.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.173
5. Kapustin F.L. & Pomazkin E.P. (2018). Effect of Waterproofing Penetrating Capillary Mixture on Concrete Waterproofness and Cement Stone Microstructure. Power Technology and Engineering, 52(2), 168-171.
https://doi.org/10.1007/s10749-018-0927-z
6. Drochytka R., Černý V., Melichar J. (2017). Examination methods for injection waterproofing screens in various
building materials. Materiali in Tehnologije, 51(3), 529-532.
https://doi.org/10.17222/mit.2015.192
7. Zhang Yi Teng, Zuo Lian, Yang Jin Chao, Zhao Wei
Xia, Zeng Xiang Xiong. (2019). Influence of Cementitious
Capillary Crystalline Waterproofing Material on the Water
Impermeability and Microstructure of Concrete. Materials
Science Forum, 953, 209-214.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.953.209
8. Filonenko O. (2017). Definition of the parameters of
thermal insulation in the zone of building foundation according to the ground freezing depth. Energy Efficiency, 11(3),
603-626.
https://doi.org/10.1007/s12053-017-9600-x
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Filonenko Olena Підвищення гідроізоляційних властивостей прифундаментних зон ін’єкційним способом / Olena Filonenko, Maryna Leshchenko, Olesia Rozdabara, Oleksandr Duka, Vlad Pashchenko, Dmitro Filonenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 122-127. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1902.