Пропозиції щодо вдосконалення норм проектування резервуарів вертикальних циліндричних сталевих для нафти і нафтопродуктів

Ключові слова: складні інженерно-геологічні умови, сейсмічні та динамічні впливи, сейсмостійкість, нафтовий резервуар, штучна основа, ґрунтоцементні елементи, імовірнісний розрахунок, напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, випадкові величини

Анотація

Визначено, що проектування резервуарів вертикальних сталевих (РВС) для нафти і нафтопродуктів на території України регламентується ДСТУ Б В.2.6-183:2011, який за своєю суттю замінив ВБН В.2.2-58.2-94. З’ясовано, що цей нормативний документ дає загальні рекомендації щодо вибору конструктивних рішень, навантажень і впливів при проектуванні резервуарів різного об’єму, але не враховує досягнення сучасних досліджень розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) системи «основа – фундаменти – резервуар» у складних інженерно-геологічних умовах, особливо при динамічних і сейсмічних впливах, а також при влаштуванні штучних основ. Визначено, що головною специфікою цих розрахунків є той факт, що при проектуванні резервуарів один із основних факторів – це правильне визначення переміщень (осідань) точок по контуру та по центру його днища; такий розрахунок ускладнюється при зведенні резервуарів на неоднорідних, просадочних, заторфованих, насипних і намивних ґрунтах, мулах, підтоплених та сейсмічно небезпечних територіях. Проаналізовано найбільш характерні для території України небезпечні геологічні явища і процеси та складні інженерно-геологічні умови. Розглянуто методику влаштування штучної основи з поліпшеними властивостями за рахунок вертикального армування ґрунтоцементними елементами за бурозмішувальною технологією. Проведено техніко-економічне порівняння запропонованого варіанта зі звичайним пальовим варіантом фундаментів при будівництві резервуару на просадочних ґрунтах і при розрахунковій сейсмічній інтенсивності в 9 балів. Значну увагу приділено ймовірнісному аналізу штучної основи й визначено взаємозв’язок імовірності відмови від процента армування ґрунтової основи.

Посилання

[1]. ДБН В.1.1-45:2017. (2016). Будівлі і споруди в склад-них інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Київ. Мінрегіонбуд України.
[2]. ДБН В.1.1-12:2014. (2014). Будівництво у сейсмічних районах. Київ. Мінрегіонбуд України.
[3]. Кендзера, А.В., Егупов, К.В., Марьенков, Н.Г. и др. (2015). Сейсмическое микрорайонирование строительных площадок для сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах Украины. Наука та будівництво, 4, 12-18.
[4]. Чепур, П.В. (2015) Напряженно-деформированное состояние резервуара при развитии неравномерных осадок его основания. (Автореф. дис. канд. техн. наук). Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва.
[5]. ДБН В.1.2-14-2009. (2014). Загальні принципи забез-печення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Київ. Мінрегіонбуд України.
[6]. Коновалов, П.А., Мангушев, Р.А., Сотников, С.Н. и др. Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований. Москва: АСВ.
[7]. Jeong, G.H., Heon, J.P., Moon, K.L., Heyrim, L., Dong-Soo, K., Sunyong, K. & Hyun-uk Kim (2017). Seismic be-havior of LNG storage tank considering soil-foundation-structure interaction with different foundation types, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea). Retrieved from https://www.issmge.org
[8]. Selvaraju, S., Wei He, Z. & Weng Leong K. (2017). Vi-bro replacement stone columns for large steel storage tanks in Vietnam, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea. Retrieved from https://www.issmge.org
[9]. Абрамова, Т.Т. & Вознесенский, Е.А. (2015). Сов-ременные методы управления свойствами грунтов на участках высоких динамических нагрузок. ГеоТехника, 4, 6-25.
[10]. Вознесенский, Е.А., Кушнарева, Е.С. & Фунико-ва, В.В. (2014). Природа и закономерности затухания волн напряжений в грунтах. Москва: ФЛИНТА.
[11]. Zotsenko, N., Vynnykov, Yu. & Zotsenko, V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technology. Energy, en-ergy saving and rational nature use. Oradea University, 192-253.
[12]. Зоценко, М.Л., Винников, Ю.Л. & Зоценко, В.М. (2016). Бурові ґрунтоцементні палі, які виготовляються за бурозмішувальним методом. Харків: Друкарня Мад-рид.
[13]. Kramer, S.L. (1996). Geotechnical Earthquake Engi-neering. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
[14]. Kryvosheiev, P., Farenyuk, G., Tytarenko, V., Boy-ko, I., Kornienko, M., Zotsenko, M., Vynnykov, Yu., Siedin, V., Shokarev, V. & Krysan, V. (2017). Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea). Retrieved from https://www.issmge.org.
[15]. Vynnykov, Yu., Voskobiinyk, O., Kharchenko, M. & Marchenko, V. (2017). Probabilistic analysis of deformed mode of engineering constructions soil-cement grounds, MATEC Web of Conf. Proc. of the 6th Intern. Scientific Conf. «Reliability and Durability of Railway Transport En-gineering Structures and Buildings» (Transbud-2017). https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602038.
[16]. Ganne, P., Denies, N., Huybrechts, N., Vervoort, A., Tavallali, A., Maertens, J., Lameire, B. & De Cock F. (2011). Soil mix: influence of soil inclusions on structural behaviour, Proc. of the 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Athens, 2011). doi:10.3233/978-1-60750-801-4-977
[17]. Ezaoui, A., Tatsuoka, F., Furusawa, S., Yirao, K. & Kataoka, T. (2013). Strength properties of densely compacted cement-mixed gravelly soil, Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Paris, 2013).
[18]. Hor, B., Hyun Jee, S., Jun Song, M. & Young Kim, D. (2017). Ground improvement using rigid inclusion for the foundation of LNG tanks, Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea).
Retrieved from https://www.issmge.org.
[19]. ДБН В.2.1-10-2009. (2012). Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування (зі змінами №1 і №2). Київ: Мінрегіонбуд України.
[20]. ДСТУ Б В.2.6-183:2011. (2012). Резервуари верти-кальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопроду-ктів. Загальні технічні умови. Київ: Мінрегіонбуд Укра-їни.
[21]. ВБН В.2.2-58.2-94. (1994). Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тис-ком насичених парів не вище 93,3 кПа. Київ: Державний комітет України по нафті і газу (Держкомнафтогаз).
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Onyshchenko Volodymyr Пропозиції щодо вдосконалення норм проектування резервуарів вертикальних циліндричних сталевих для нафти і нафтопродуктів / Volodymyr Onyshchenko, Mykola Zotsenko, Yuriy Vynnykov, Maksym Kharchenko, LartsevaІryna // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 5-18. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1290.