РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗВО

  • Т. Dmytrenko
  • Т. Derkach
  • A. Dmytrenko
Ключові слова: інформаційна інтелектуальна система управління, інтелектуальний система, семантичний аналіз тексту, наукова діяльність кафедри

Анотація

Запропонована інформаційна система управління науковою та науково – технічною діяльністю ЗВО. Розглянуті етапи проектування архітектури системеми. побудовано загальну модель діаграми прецедентів для подальшого розширення та діаграму активності (Actіvіty dіagram). Представлено розроблену поведінку, послідовність, розгалуження й синхронізацію процесів, що дозволило створити систему управління науковою та науково – технічною діяльністю університету. Проаналізовані сучасні web – технології, що дозволяють створювати інтерактивні web – сторінки. Представлений розроблений інтерфейс для введення даних на рівні звітності кафедр. спроектована головна сторінка інформаційної системи, який містить всі основні структурні елементи, перехід за якими здійснюється за допомогою гіперпосилань.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Atencio L. Functional Programming in JavaScript: How to improve your JavaScript programs using functional techniques / Luis Atencio – 1st ed. – New York: Manning Publications, 2016. – 272 c.
2. Haverbeke M. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming / Marijn Haverbeke. – 3rd ed. – San Francisco: No Starch Press, 2018. – 463 c.
3. HTML [Електронний ресурс] // Wiki. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML.
4. Kevin Tatroe Programming PHP, 4th Edition / Kevin Tatroe – 4th ed. – Sebastopol: O’Reilly, 2020. – 544 c.
5. Learn to Code HTML & CSS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://learn.shayhowe.com/html-css/.
6. MLHttpRequest AJAX [Електронний ресурс] // АСОІ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.comAJAX.
7. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript / Robin Nixon – 5th ed. – Sebastopol: O’Reilly, 2018. – 832 c.
8. PHP [Електронний ресурс] // Wiki. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/PHP.
9. PHP: The Right Way [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://phptherightway.com/.
10. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с.
11. Буч Г. UML. Класика Computer Science / Г. Буч, А. Якобсон, Д. Рамбо. – Петербугр: Видавничий дім «Вильямс», 2006. – 736 с.
12. Вступ до РНР. Основний синтаксис РНР. [Електронний ресурс] // Ridnuydim. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ridnuydim.narod.ru/.
13. Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах / В. І. Гайдаржи, І. В. Ізварін. – Київ: Університет "Україна", 2018. – 418 с.
14. Документація "wordpress" [Електронний ресурс] // Wordpress. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wordpress.org/.
15. Леонтьев Б. В. Дизайн: Тонкости, хитрости и секреты / Б. В. Леонтьев. – Харків: Майор, 2008. – 170 с.
16. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. 2-е изд. / Б. Маклафлин. – Питер: Санкт-Петербург, 2017. – 544 с.
17. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
18. Одноволик В. І. 1. Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу / В. І. Одноволик. // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – №2. – С. 128–135.
19. Основи UML [Електронний ресурс] // UML. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://docs.kde.org/trunk4/uk/kdesdk/umbrello/uml-basics.html.
20. Тестирование Web-сервисов [Електронний ресурс] // qalight. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://qalight.com.ua/kursy/testirovanie/testirovanie-web-servisov/.
21. Технологія AJAX [Електронний ресурс] // АСОІ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.comAJAX.
22. Томсон Л. Розробка веб – додатків на PHP и MySQL / Л. Томсон, Л. Веллинг. – Харків: ДиаСофтЮП, 2009. – 870 с.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
DmytrenkoТ. Розроблення інформаційної інтелектуальної системи управління науковою та науково-технічною діяльністю зво / DmytrenkoТ., DerkachТ., A. Dmytrenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 64-70. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.064.
Розділ
Інформаційні технології