СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СУШІННЯМ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАДРАТИЧНОГО ФУНКЦІОНАЛУ

  • Dmytro Gapon
  • Denysenko Mykola
  • Zuev Andrey
  • Leshchenko Viacheslav
  • Lunin Denis
Ключові слова: процес сушіння, капілярно-пористі матеріали, система управління, квадратичний функціонал, математична модель, оптимізація

Анотація

Розглянуто систему оптимального управління процесом сушіння капілярнопористих матеріалів. Метою статті є розробка математичних засад удосконалення системи управління процесом сушіння капілярно пористих матеріалів. Запропоновано модель сушильної камери періодичної дії, яка є поширеною у народному хазяйстві, в тому числі на невеликих об'єктах. Проведено аналіз існуючих технічних рішень реалізації систем управління сушильним устаткуванням. Розглянуті рішення завдань оптимальної швидкодії та оптимізації за втратами із застосуванням квадратичного функціоналу. За результатами дослідження показано, що оптимальне управління для розглянутої моделі складається з трьох інтервалів із розривами в точках перемикання.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Личатин Б.І., Личатин І.М. Сушильна камера періодичної дії з подвійними поздовжніми стінами для висушування пиломатеріалів //Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. №18.3, с. 146-148.
2. Білей П. В., Губер Ю. М., Копинець З. П. Дослідження тривалості процесу сушіння пиломатеріалів понижених товщин багатоступеневими режимами у виробничих умовах//Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. №21.1, с. 99-102.
3. Ming Li, Jianqiao Liu, Hongwei Niu and Yan Jiang Flow Analysis and Optimization of the Air channel of Drying Chamber Based on CFD //Journal of Physics Conference Series. 2021,1732 012170. DOI:10.1088/1742-6596/1732/1/012170
4. Воронов В.Г., Качанов П.А., Рогачёв А.И. Разработка алгоритма оптимального управления процессом нагрева при сушке капиллярно-пористых материалов // Труды Всесоюзной конференции «Актуальные направления развития сушки древесины. – Архангельск: ЦНИИМОД, 1980. – с. 232-239.
5. Качанов П.А., Рогачёв А.И., Супрунова С.П. Оптимальное управление процессом сушки при ограничении скорости нагрева // Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков: ХГУ, 1984. – Вып.10. - №210. – с.16-18.
6. Fadli, B.; Zeglami, D. and Kabbaj, S.. A variant of the quadratic functional equation on semigroups. 2018, vol.37, n.1, pp.45-55. ISSN 0716-0917 DOI:10.4067/S0716-09172018000100045
7. Sandra Pinelas , V.Govindan , K.Tamilvanan, - Square Quadratic Functional Equation, Global Journal of Mathematics Vol.12, No.1, April 02, 2018. DOI:10.13140/RG.2.2.13636.88966
8. Рогачёв А.И., Денисенко Н.А. Энергосберегающее управление процессом пропарки при сушке капиллярно-пористых материалов //Вісник НТУ “ХПІ”, збірник наукових праць. Тематич. випуск Автоматика та приладобудування. – Харкiв: НТУ «ХПI». 2007. - №36. - с.9-15.
Опубліковано
2022-04-01
Як цитувати
Gapon Dmytro Система управління сушінням капілярно-пористих матеріалів за допомогою квадратичного функціоналу / Dmytro Gapon, Denysenko Mykola, Zuev Andrey, Leshchenko Viacheslav, Lunin Denis // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 19-22. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.019.
Розділ
Управління в складних системах