ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУШІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГНОЗУЮЧОЇ МОДЕЛІ

  • Denysenko Mykola
  • Zuev Andrey
  • Yevsina Natalia
  • Leshchenko Viacheslav
Ключові слова: капілярно-пористі матеріали, система управління, прогнозуюча модель, оптимізація, об'єкт управління

Анотація

Розглянуто процес сушіння капілярно-пористих матеріалів в сушильних камерах періодичної дії. Метою статті є оптимізації процесів сушіння капілярно-пористих матеріалів твердих тіл, що містять велику кількість порожнеч, характерний розмір яких дуже малий у порівнянні з характерним розміром тіла, прикладомтаких тіл може бути цегла, бетон та деревина. Було обрано сушильну камеру періодичної дії, яка дозволяє більш якісно та гнучко встановлювати режими сушіння з метою досягнення найбільш оптимальних параметрів, за рахунок помірного об'єму камери періодичної дії дозволяють досягти найменших показників відсоткового вмісту вологи, тим самим матеріал набуває додаткових фізичних властивостей і стає більш стійким до подальшого руйнування. Проведено аналіз існуючих технічних рішень за даною тематикою. Розглянуто вирішення завдань оптимізації із застосуванням прогнозуючої моделі. За результатами дослідження отримані графіки перехідних процесів при обмеженому управлінні та швидкості прогріву

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Sokolovskyy, I., Ozarkiv, I., & Kobrynovych, M. (2015). Теоретичні дослідження кінетики та динаміки процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів. //Науковий вісник НЛТУ України, 2015. -25(9), 351-355. https://doi.org/10.15421/40250954.
2. Личатин Б.І., Личатин І.М. Сушильна камера періодичної дії з подвійними поздовжніми стінами для висушування пиломатеріалів //Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. №18.3, с. 146-148.
3. Nishikawa, Y. N Sanomiya, T. Ohta, and Н. Tanaka, «A method for auto-tuning of PID control parameters», Automatica, Vol. 20, рр. 321-332,1984.
4. Bemporad A., Borrelli F., Morari M. Model predictive control based on linear programming – The explicit solution // IEEE transactions on automatic control. 2002. Vol. 47. No 12. P. 1974−1985.
5. Mayne D.Q., Rawlings J.B., Rao C.V., Scokaert. Constrained model predictive control: Stability and optimality //Automatica. – 2000. – Vol. 36. – P. 789-814..
6. Diez E., Meyer K., Buck A., Tsotsas E., Heinrich S. Influence of process conditions on the product properties in a continuous fluidized bed spray granulation process // Chemical engineering research and design. − 2018. − Vol. 139. − P. 104-115. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.09.032.
7. Gao X., Wang J., Wang S., Li Z. Modeling of drying kinetics of green peas by reaction engineering approach / X. Gao [et al.] // Drying Technology. − 2016. − Vol. 34, No 4. − Р. 437-442. https://doi.org/10.1080/07373937.2015.1060491.
8. Anatoly Gapon, Mykola Denysenko, Andrey Zuev, Natalia Yevsina // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 18-21. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.018.
9. Качанов П.А., Рогачёв А.И., Супрунова С.П. Оптимальное управление процессом сушки при ограничении скорости нагрева // Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков: ХГУ, 1984. – Вып.10. - №210. – С.16-18.
10. Рогачёв А.И., Денисенко Н.А. Энергосберегающее управление процессом пропарки при сушке капиллярно-пористых материалов //Вісник НТУ “ХПІ”, збірник наукових праць. Тематич. випуск Автоматика та приладобудування. – Харкiв: НТУ «ХПI». 2007. - №36. - с.9-15.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Mykola Denysenko Оптимізація системи сушіння із застосуванням прогнозуючої моделі / Denysenko Mykola, Zuev Andrey, Yevsina Natalia, Leshchenko Viacheslav // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 28-31. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.028.
Розділ
Управління в складних системах