МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІБРОГАСИТЕЛЯ

  • V. Lyutenko
  • V. Mastyukh
Ключові слова: математична модель, віброгаситель, власні, вимушені коливання, механічна система, динамічні навантаження, податливість, коливальні явища

Анотація

Одним із основних напрямів технічного прогресу в машинобудуванні являється ріст продуктивності і точності механічної обробки деталей, покращення якості поверхонь, що обробляються, котрі пов’язані з удосконаленням вібраційної стійкості обладнання. Вібрації обмежують підвищення режимів різання при оброблюванні деталей, погіршують шорсткість поверхонь, створюють наклеп верхніх шарів, при цьому суттєво знизують точність обробки і стійкість ріжучого інструменту. Виникнення коливань обумовлено зміною режимів різання, зовнішніми силами і зміною параметрів пружної системи верстат-пристосування-інструмент-деталь (ВПІД). Із великої кількості машинобудівного обладнання найбільш поширеними являються верстати для оброблювання тіл обертання, токарної і кругло-шліфувальної групи (більш ніж 40%). Тому значне підвищення точності і продуктивності токарної обробки нежорстких деталей типу тіл обертання являється актуальним напрямом в машинобудівній галузі, а розроблення способів захисту від вібрацій відноситься до основних найбільш важних науково-технічних задач. В даний час відомі різноманітні методи і способи зниження вібрацій. До них можна віднести: балансування і зрівноваження машин, зміна жорсткісних, демпфуючих і інерційних параметрів обладнання. Для перелічених способів характерна для кожного раціональна область застосування. Віброгасителі мають особливе призначення, так як вони можуть бути використані не тільки при проектуванні і створенні конструкції, а і при експлуатації для покращення незадовільних динамічних якостей обладнання, котрі виявлені при впровадженні в виробництво. Перевага віброгасителів також полягає в тому, що при значно малих затратах на їх створення і експлуатацію вони дають можливість отримати бажаний ефект зниження рівня вібрацій. При роботі віброгаситель формує силові дії, котрі передаються на об’єкт. Зміна вібраційного стану об’єкта при приєднанні динамічного гасителя здійснюється як шляхом перерозподілу коливальної енергії від гасителя до об’єкта, так і при допомозі розсіювання коливань. Перший спосіб здійснюється налагодженням пружно-інерційних властивостей системи об’єкт-гаситель на резонансну частоту. Другий спосіб оснований на підвищенні дисипативних властивостей системи шляхом приєднання до об’єкта додаткових спеціальних демпфуючих елементів. В такому випадку говорять про динамічний гаситель з тертям. В основу динамічних гасителів положено використання пасивних елементів (мас, пружин, демпферів) і активних, котрі мають власні джерела енергії. Для зниження вібрацій, що виникають при обробці тіл обертання, нами було спроектовано і досліджено віброгаситель

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Вибрации в технике. Справочник в 6 т. / под. ред. В.Н. Челомея и К.В. Фролова. М.: Машиностроение, 1981. Т. 1. 455 с.
2. Gavrilin A.. N., Moyzer B.B., Zharkevich O.M. Design and technological methods to reduce vibration activity of elements in technological systems of Vibroengineering Article in Press.
3. Gavrilin A.. N., Moyzer B.B., Cerkasov A.I. // Applied Mechanics and Materials: Scientific Journal. – 2015.– Vol. 756: Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS 2014). – [ P. 35 - 40].
4. Пат. РФ 2475660, МПК F16, F 9/30, F 15/27.Виброгаситель вязкого трения / А..Н. Гаврилин, О.О. Ангаткина, П.С. Рожков, Е.А. Сикора. – Опубл. 20. 02. 2013. – Бюл. No 5. – 6 с.
5. Болдин Л. А..Металлорежущие станки (вопросы эксплуатации) – М.: Машгиз, 1957.– 260 с.
6. Пат. РФ 98792 МПК F16, F 6/04.Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний / А.Н. Гаврилин, А.В. Витко, П.Я. Крауиныш, П.С.Рожков. – Опубл. 27.10. 2010. Бюл. .No 30. – 2 с.
Опубліковано
2021-09-03
Як цитувати
Lyutenko V. Математична модель віброгасителя / V. Lyutenko, V. Mastyukh // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). – С. 42-45. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.3.042.
Розділ
Управління в складних системах