ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ВАНТАЖІВ І ОБ’ЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  • P. Lapin
  • M. Katsman
Ключові слова: безпілотні літальні апарати, критичний час, воєнізована охорона залізниці, зловмисник, криміногенні ділянки, залізниця, попередження та розкриття злочинів

Анотація

Мета роботи – обґрунтування можливостей повітряного патрулювання об’єктів інфраструктури залізничного транспорту за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Результати. У статті досліджено можливості застосування безпілотних літальних апаратів для забезпечення охорони залізничної інфраструктури та вантажів. Розкривається зміст використання безпілотних літальних апаратів як системного моніторингу, що включає підсистему управління і підсистему оперативних груп воєнізованої охорони залізничного транспорту. Описана запропонована авторами модель використання безпілотних літальних апаратів, яка заснована на понятті «критичного часу», як різниці між часом безпосереднього втручання зловмисника в залізничну інфраструктуру та часом реагування підрозділів воєнізованої охорони залізниці із використанням безпілотного апарату. Розкривається приклад використання безпілотного літального апарату на конкретній криміногенні ділянці залізниці з використанням запропонованої моделі. Висновок. Підвищення рівня схоронності вантажів, зменшення злочинних посягань на об’єкти інфраструктури залізничного транспорту, а також зниження збитків від крадіжок досягається за рахунок використання нових технологій, таких як БПЛА. Запропонована авторами модель є доступним, простим та зрозумілим інструментом до для реалізації проектів із впровадження моніторингу об’єктів залізничної інфраструктури за допомогою БПЛА

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Фещенко А. Л. Напрями використання світового досвіду застосування безпілотних літальних апаратів в інтересах Збройних Сил України / А. Л. Фещенко // Труди академії. – 2008. – No 90. – С. 89–91
2. Купріянова В. С. Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні / В. С. Купріянова, І. Ю. Матюшенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 50. – С. 334-340
3. Никитова А.С. БПЛА в топливно-энергетическом комплексе и экологическом мониторинге / Никитова А.С., Клочков В.В. // Энергия: экономика, техника, экология – 2013. – No2. – С. 34-41
4. “German railways to test anti-graffiti drones” BBC News, 2013. Електронний ресурс: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22678580
5. Igliński Н. Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów / Hubert Igliński , Maciej Szymczak // Studia Oeconomica Posnaniensia. – No 6. – рр. 139-164
6. Worker drones: maintaining railway tracks from the air Електронний ресурс: http://www.railway-technology.com/features/featureworker-drones-maintaining-railway-tracks-from-the-air-4893229/6.
7. Мироненко В. К. Перспективи використання безпілотних літальних апаратів у ліквідації наслідків залізничних транспортних подій / В. К. Мироненко, П. В. Лапін, М. Д. Кацман // Залізничний транспорт України. – 2015. – No 4. – С. 43-48
8. Музикіна С. І. Аналіз безпеки руху під час перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті / С. І. Музикіна // Вісник Академії митної служби України. Серія : Технічні науки. – 2014. – No 1. – С. 135-139
9. Клочков В.В. Методы прогнозирования спроса на беспилотные летательные аппараты и работы по воздушному патрулированию / В.В. Клочков, А.К. Никитова // Проблемы прогнозирования. – 2007. – No 6. – С. 144-152.
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Lapin P. Використання безпілотних літальних апаратів для охорони вантажів і об’єктів на залізничному транспорті / P. Lapin, M. Katsman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (63). – С. 134-137. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.1.134.