ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДРІБНОДИСПЕРСНОЇ ЗАЛІЗОВМІСНОЇ СУБСТАНЦІЇ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

  • V. Glyva
  • I. Matvieieva
  • L. Levchenko
  • N. Kichata
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, композиційний матеріал, залізорудний концентрат, ефективність екранування

Анотація

На основі аналізу механізмів розсіювання іонізуючих електромагнітних випромінювань та залежності ослаблення випромінювання від порядкового номера елемента та його густини зроблено висновок про можливість їх екранування матеріалами з вмістом заліза. Запропоновано засади проектування композиційного металополімерного матеріалу для зниження інтенсивності рентгенівського та гама-випромінювань. Показано, що зміна поглинання іонізуючого випромінювання зі зміною довжини хвилі випромінювання відбувається немонотонно. Тому для проектування матеріалу необхідно з’ясувати переважні довжини хвиль (частоти) випромінювання, яке потребує екранування. Встановлено, що для ефективного екранування випромінювання існує критична концентрація металевих частинок у полімерній матриці. Це відбувається на порозі протікання електричного струму за вмісту екрануючої субстанції 11−12 % (за вагою). Це добре узгоджується зі співвідношеннями електродинаміки суцільних середовищ. При проектуванні матеріалу з використанням залізорудного концентрату слід враховувати його різні властивості у залежності від виробника. Проектуванню захисного матеріалу повинні передувати лабораторні дослідження з визначення переважної фракції залізорудних частинок за розмірами та вмісту заліза і його сполук у вихідній сировині.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Nambiar S., Osei E. K., Yeow J. T. W. Polymer nanocomposite based shielding against diagnostic Х rays. Journal of Applied Polymer Science, 2013. 127(6). рр. 4939−4946.
2. Ambika M.R., Nagaiah N., Suman S. K., Role of bismuth oxide as a reinforcer on gamma shielding ability of unsaturated polyester based polymer composites. Journal of Applied Polymer Science. 2016. 134 (13). РР. 446-457.
3. Singh V.P., Badiger N. M. Kothan, S., Kaewjaeng S., Korkut, T., Kim H. J., Kaewkhao J. Gamma- ray and neutron shielding efficiency of Pb-free gadolinium based glasses. Journal of Nuclear Science and Techniques. 2015. No 27(4). Р. 103−112.
4. Mann K. S., Rani A., Heer M. S., Shielding behaviors of some polymer and plastic materials for gamma-rays. Radiation Physics and Chemistry. 2015. 106. РР. 247–254.
5. Mann K. S., Sidhu G. S. Verification of some low-Z silicates as gamma-ray shielding materials. Annals of Nuclear Energy, 2012. 40(1), РР. 241−252.
6. Ersoz O. A., Lambrecht F. Y., Soylu H. M., Tungsten-ethylene vinyl acetate (EVA) composite as a gamma rays shielding material. Indian Journal of Pure & Applied Physics. 2016. 54 (12), РР. 793−796.
7. Seon-Chil Kim and Sung-Hyoun Cho. Analysis of the Correlation between Shielding Material Blending Characteristics and Porosity for Radiation Shielding Films. Journals Applied Sciences. 2019. 9(9). Р. 1765. https://doi.org/10.3390/app9091765
8. Джур Е.А., Санин А.Ф., Божко С.А., Андрианов А.Ю., Белоус В.А., Рыбка А.В., Захарченко А.А., Борисенко В.Н., Зиновьев А.М., Кузнецов А.П., Плисак Ю.В. Композиционный материал для защиты радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от ионизирующего излучения. Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. 2013. No 6 (52). С. 126–131.
9. Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Iss. 6/5 (96). P. 54–61. https://doi.org/10.15587/17294061.2018.150778.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Glyva V. Проектування композитних матеріалів на основі дрібнодисперсної залізовмісної субстанції для екранування іонізуючих випромінювань / V. Glyva, I. Matvieieva, L. Levchenko, N. Kichata // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 110-113. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.110.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)