МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ З АДАПТАЦІЄЮ ПО ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСКОНАЛИХ ДВІЙКОВИХ МАТРИЦЬ

  • А. Moskalenko
  • G. Sokol
  • Y. Gluhovets
  • V. Varich
Ключові слова: мережі безпроводового зв’язку, модуляція циклічним зсувом коду, адаптивна модуляція, досконалі двійкові матриці

Анотація

Предметом дослідження є методи та моделі формування сигналів адаптивних видів модуляції. Мета: забезпечення високої пропускної здатності та спектральної ефективності, для даних умов розповсюдження радіохвиль, шляхом використання запропонованої моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Результати досліджень. В роботі представлено результати аналізу напрямів розвитку та основних властивостей безпроводових мереж передачі даних. Встановлено, що лише у разі забезпечення комплексу розглянутих властивостей, безпроводова мережа може виконувати своє функціональне призначення – забезпечувати доставляння повідомлень у необхідному обсязі й із заданою якістю. Розглянуто принципи реалізації методів адаптивної модуляції в перспективних засобах бездротового зв’язку. Використання адаптивної модуляції дозволяє забезпечити найкращу пропускну здатність для даних умов розповсюдження радіохвиль, розглянута в роботі схема адаптивної модуляції дозволить звести ймовірність виникнення помилки в передачі до мінімуму. Запропоновано математичну модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Розглянуто основні принципи функціонування пристрою управління моделі формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Висновки та область застосування результатів досліджень. Запропонована математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць. Використання запропонованих сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць дозволить забезпечити високу пропускну здатність та спектральну ефективність, для даних умов розповсюдження радіохвиль, перспективних радіоінтерфейсів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Концепція розвитку телекомунікацій в Україні, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. No 316-р.
2. Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам / Кловский Д.Д. – М.: Связь, 1969. –375 с.
3. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Варакин. Л.Е. –М.: Радио и связь, 1985. –384 с.
4. Варакин Л.Е. Теория систем сигналов / Варакин Л.Е. –М.: Советское радио, 1978. –304 с.
5. Теплов Н.Л. Теория передачи сигналов / Теплов Н.Л. –М.: Воениздат, 1976. –424 с.
6. Біла книга 2010: оборонна політика України / Під ред. Центру Разумкова. К.: МО, 2009. 120 с.
7. Указ президента України «Воєнна доктрина України» No 555/2015 від 24 вересня 2015 р.
8. Рудик В.В. Напрями та проблеми створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними силами України / В.В. Рудик // Наука і оборона. – 2006. – No 1. – С. 35 – 37.
9. Гепко И.А. Синтез совершенных двоичных решеток /И.А. Гепко // Радиоэлектроника (Изв. высш. учебн. заведений). – 1998. –T.41. – No6 – C. 13-21.
10. Shefer O. Analysis of efficiency of the bioinspired method for decoding algebraic convolutional codes / S. Panchenko, S.Prykhodko, S. Kozelkov, M. Shtompel, V. Kosenko, O. Shefer, O. Dunaievska / Eastern-European Journal of Enterprise technologies 2/4 ( 98 ) 2019.
11. Гепко И.А. Новый класс ортогональных кодов для телекоммуникационных систем CDMA и метод их корреляционного приема, минимизирующий вычислительную сложность цифрового сигнального процессора /И.А. Гепко,А.А.Москаленко// Зв’язок. – 2007. - No 6. – С. 33-39.
12. Гепко И.А. Свойства ортогональных сигналов с прямым расширением спектра на основе совершенных двоичных матриц и алгоритма их корреляционной обработки /И.А. Гепко, А.А.Москаленко// Радиоэлектроника (Изв. вузов). – 2008. – No 1-2. – С. 49-60.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
MoskalenkoА. Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць / MoskalenkoА., G. Sokol, Y. Gluhovets, V. Varich // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 147-150. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.147.
Розділ
Зв’язок та радіолокація