ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ З РЕМОНТУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗАСОБАМИ С++/QT

  • А. Moskalenko
  • G. Sokol
  • N. Rvachova
  • Y. Hlukhovets
  • В. Varych
  • T. Buriak
Ключові слова: інформаційно-довідкова система; сервісний центр з ремонту обчислювальної техніки; підвищення рівня підготовки працівників; С /Qt

Анотація

Предметом дослідження є процес розробки інформаційно-довідкових систем. Мета - підвищення рівня підготовки та оптимізація процесу роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки, шляхом впровадження запропонованої інформаційно-довідкової системи з допоміжними матеріалами для роботи. Результати досліджень. В роботі розглянуті питання використання інформаційно-довідкової системи з метою підвищення рівня підготовки та оптимізація процесу роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки. Запропоновано структуру, інтерфейс користувача та розроблене програмне забезпечення інформаційно-довідкової системи сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/Qt. Висновки та область застосування результатів досліджень. розроблено інформаційно-довідкову систему сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами С++/Qt. Впровадження даної системи дозволить підвищити рівень підготовки та оптимізувати процес роботи працівників сервісних центрів з ремонту обчислювальної техніки. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та реалізацію в системі технологічних карт з ремонту та обслуговування засобів обчислювальної техніки.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Методичні матеріали з інформатики – Класифікація інформаційних систем. – Режим доступу: https://www.ua5.org/isystem/374-klasifkacja-nformacjjnikh-sistem.html – 15.03.2017.
2. Реферати українською мовою – Інформаційно-довідкова система. Пристрій персонального комп`ютера. – Режим доступу: http://ua-referat.com/інформаційно-довідкова_система_Пристрій_персонального_компютера – 15.03.2017.
3. Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. 6-е изд. / С.Прата. – ООО "И.Д. Вильяме", 2012. – 1248 с.
4. Макс Ш. QT 5.3 Профессиональное программирование на С++/ Ш. Макс. – М.: СПб.: БХВ-Петербург, 2015 - 928 с.
5. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень: навч. посіб. / Ю. А. Бєлов, Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, А. Б. Ставровський. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – 175 с. с.: іл. ISBN (укр.).
6. Использование ADOBE® PHOTOSHOP® CS5 – Режим доступу: http://help.adobe.com/ru_RU/photoshop/cs/using/photoshop_cs5_help.pdf – 12.05.2016.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
MoskalenkoА. Інформаційно-довідкова система сервісного центру з ремонту обчислювальної техніки засобами с++/qt / MoskalenkoА., G. Sokol, N. Rvachova, Y. Hlukhovets, VarychВ., T. Buriak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 129-134. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.129.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)