АНАЛІЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ CASE - ЗАСОБІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСАХ РОЗРОБКИ ЛІНІЙОК ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

  • M. Tkachuk
  • R. Gamzayev
  • О. Tovstokorenko
  • I. Martinkus
  • K. Nagorni
Ключові слова: лінійка програмних продуктів, варіабельність, архітектура, компонент, CASE - засіб, метрика

Анотація

Предметом вивчення в статті є інструментальні засоби (CASE – засоби) та метрики для моделювання та дослідження характеристик варіабельності архітектур та окремих компонентів лінійок програмних продуктів (ЛПП). Метою є аналітичний огляд функціональності та визначення критеріїв вибору відповідних CASE – засобів для моделювання архітектур ЛПП з урахуванням конкретних показників їх якості, які обчислюються на основі оцінки рівня їх варіабельності із застосуванням кількісних метрик, що має забезпечити можливість робити висновки щодо ефективності побудови та подальшого застосування ЛПП. Завдання: проаналізувати сучасні інформаційні джерела за темою дослідження, провести порівняльний аналіз декількох CASE – засоби та обрати тих, що уможливлюють моделювання характеристик варіабельності у різних типах ЛПП, запропонувати метрики для їх кількісного визначення та провести відповідні експериментальні дослідження. Використовуваними методами є: структурний аналіз особливостей побудови ЛПП; кількісні метрики визначення рівня варіабельності архітектури та окремих компонентів ЛПП. Отримані такі результати: проаналізовано функціональні можливості сучасних CASE – засобів для моделювання характеристик варіабельності в ЛПП, мотивовано обрано метрики для кількісного визначення рівня варіабельності та експериментально досліджено можливість їх застосування для аналізу ефективності процесів розробки та подальшого використання ЛПП. Висновки: проведені експериментальні дослідження для тестових моделей ЛПП показали, що за умов розширення функціональності наявних CASE – засобі шляхом застосування кількісних метрик для визначення рівня варіабельності можливо надавати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності побудови та подальшого використання відповідних ЛПП. Напрямком подальших досліджень є розробка програмних рішень для вдосконалення функціональності існуючих CASE – засобів та проведення з їх використанням більшої кількості експериментальних досліджень ефективності запропонованого підходу

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Лавріщева К. М. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування: монографія. К.: Ін-т програм. систем. НАН України, 2011. 277 c.
2. Эванс Э. Предметно-ориентированное проектирование (Domain-Driven Development - DDD): Структуризация сложных программных систем. 2011. 448 с.
3. Reinhartz-Berger I. Domain Engineering: Product Lines, Languages, and Conceptual Models. Heidelberg, Springer, 2013.
4. Мартінкус І. О., Ткачук М. В., Гамзаєв Р. О. Конструювання лінійок програмних продуктів із застосуванням доменного моделювання та метрик повторного використання коду. Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. Полтава : ПНТУ, 2017. – Вип. 3 (43). – С. 93-97.
5. Tkachuk, M., Martinkus, I., Gamzayev, R. An Integrated Approach to Evaluation of Domain Modeling Methods and Tools for Improvement of Code Reusability in Software Development. Heinrich C. Mayr, Martin Pinzger (Eds.): INFORMATIK 2016, Lecture Notes in Informatics. Vol. P-259: Kollen Druck+Verlag GmbH, Bonn, 2016. Р. 143-156.
6. Tkachuk Mykola, Gamzaev Rustam, Martinkus Iryna. Towards Effectiveness Assessment of Domain Modelling Methods and Tools in Software Product Lines Development. Enterprise Modelling and Information Systems Architectures – International Journal of Conceptual Modeling. Vol. 13 (2018), Germany. Р. 190-206.
7. Koznov D., Novitsky I., Smirnov M. Variability Management Tools: Readiness for Industrial Use. SPIIRAS Proceedings. 2013. Issue 3(26). –Р. 297-331.
8. Bashroush R., Garba M., Rabiser Е. CASE Tool Support for Variability Management in Software Product Lines. ACM Computing Surveys. 50 (1). 2017. Р. 1-45.
9. Yousaf N., Akram M., Bhatti A. Investigation of Tools, Techniques and Languages for Model Driven Software Product Lines (SPL): A Systematic Literature Review. Journal of Software Engineering and Applications, 2019, 12. Р. 293-306.
10. Mazo, R., Muñoz-Fernández J., Rincón-Perez L. VariaMos: An extensible Tool for Engineering Dynamic Product Lines. Proceedings of SPLC’2015 Confegence, July 2015, Nashville, USA. Р. 374-379.
11. Андон Ф.И., Коваль Г.И., Коротун Т.М. Основы инженерии качества программных систем. 2-е изд. К.: Академпериодика, 2007 – 672 c.
12. Zhang, T., Deng, L., Wu, J. Some Metrics for Accessing Quality of Product Line Architecture. International Conference on Computer Science and Software Engineering, 2008.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Tkachuk M. Аналіз та експериментальне дослідження case - засобів для моделювання варіабельності в процесах розробки лінійок програмних продуктів / M. Tkachuk, R. Gamzayev, TovstokorenkoО., I. Martinkus, K. Nagorni // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 105-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.105.
Розділ
Інформаційні технології