АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕННЯ НА МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ

  • A. Shyshatskyi
  • O. Sova
  • Yu. Zhuravskyi
  • O. Nalapko
  • Yu. Sokil
  • Yu. Ryndin
Ключові слова: адіоелектронна боротьба, застосування засобів, оцінювання ефективності, модель взаємодії відкритих систем, телекомунікаційне обладнання

Анотація

Інтенсивний розвиток інформаційних та управляючих технологій, а також їх інтеграція в єдиний інформаційний простір приводить до підвищення ролі таких технологій у процесах управління військами (силами) та зброєю, у тому числі високоточною. Разом із тим, радіоелектронна матеріальна основа інформаційної інфраструктури, що створюється в рамках концепції мережецентричної війни, є потенційно уразливою для засобів радіоелектронної боротьби. В зазначеній статті авторами проведено аналіз підходів щодо впливу засобів радіоелектронної боротьби на мережецентричні системи управління. Авторами в ході проведення зазначеного дослідження вирішені наступні взаємопов’язані завдання: визначено інформаційні обмеження щодо реалізація концепції мережецентричної війни; визначено перспективи розвитку систем радіоелектронної боротьби, що орієнтовані на порушення функціонування мережецентричних систем військового управління та визначено перспективні науково-методичні підходи до обґрунтування способів радіоелектронного впливу на мережецентричні системи управління. В ході зазначеного дослідження авторами використані основні положення теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів, теорії зв’язку, систем масового обслуговування та класичні методи наукового пізнання – аналізу та синтезу. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: перспективні напрямки розробки радіоелектронних впливів, орієнтованих на транспортний рівень мереж зв’язку, можуть бути реалізовані як комплексами територіально розподілених засобів радіоелектронної боротьби, що реалізують принципово нові способи подавлення, так і апаратно-програмними закладками і спеціальними програмними засобами (вірусами), які впроваджуються в телекомунікаційне обладнання мережі. Необхідно відзначити, що застосування всіх вищевказаних радіоелектронних впливів доцільно виключно проти пакетних мереж з розвиненою топологією. Застосування подібних впливів проти мереж з деревовидної топологією безглуздо зважаючи на можливість досягнення ефекту придушення “класичним” придушенням каналів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Cebrowski, A. K. and Garstka J. J(1998). “Network-Centric Warfare: Its Origin and Future”. U.S. Naval Institute Proceedings. Annapolis (Maryland).
2. Hersprin, D. R(2008). “Rumsfeld’s Wars: The Arrogance of Power. Lawrence, Kans.”: University Press of Kansas.
3. Intelligence and Electronic Warfare (IEW) System Fact Sheets. Fort Huachuca, Arizona: U.S. Army Intelligence Center, 1994. 39 p. available at :: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a390663.pdf (last accessed november 25, 2019).
4. FY 2015 budget request funds Electronic Warfare Development. PE 0604270A: Electronic Warfare Development Army. U.S. Army, 2014. 31 p. available at : http://www.globalsecurity.org/military/library/budget/fy2015/army-peds/0604270a_5_pb_2015.pdf (last accessed november 25, 2019).
5. Electronic Warfare Planning and Management Tool (EWPMT). United States Army Acquisition Support Center. 2016.available at : http://asc.army.mil/web/portfolio-item/iews-electronic-warfare-planning-and-manage ment-tool-ewpmt/ (last accessed november 25, 2019).
6. JP 3-13.1. Electronic Warfare. US Joint Chiefs of Staff, 2007. 115 p.
7. Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M (2015). “Development of integrated systems and data for Armed Forces”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35-40. available at : http://journals.uran.ua/index.php/2414-0651/issue/view/1%285%29%202015 (last accessed november 25, 2019).
8. Kalantaievska, S., Pievtsov, H., Kuvshynov, O., Shyshatskyi, A., Yarosh, S., Gatsenko, S., Zubrytskyi, H., Zhyvotovskyi, R., Petruk, S. and Zuiko, V. (2018). “Method of integral estimation of channel state in the multiantenna radio communication systems.”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. V ol 5, No 9 (95): рр 60 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.144085 –76. DOI: (last accessed november 25, 2019).
9. Zhuk, O.G., Shyshatskiy, A.V., Zhuk, P.V. and Zhyvotovskyi, R.M (2017). “Methodological substances of management of the radio-resource managing systems of military radio communication”, Information Processing Systems, Vol. 5(151), pp. 16-25. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.02 (last accessed november 25, 2019).
10. Kuvshinov, О.V., Shyshatskiy, A.V., Lyutov, V.V and Zhuk, O.G(2017). “Analysis of ways for increasing the secrecy of broadband radiocommunication systems ” Scientific works of Kharkiv National University of Air Forces, No. 1(50), pp. 24-28.
11. Pоpоv, А.О. and Tverdokhlibov, V.V(2014). “General tendencies of development of means of electronic warfare ”, Arms and military equipment, No. 4 (4), pp. 4-10.
12. Shyshatskiy, A., Kalantaievska, S., Malyk, O., Tiurnikov, M., Zhuk, P. and Pikul, R(2019). “Foundation the ways of radio electronic warfare devices development”. Advanced information systems. No. 3(2). pp. 98-103.
13. Shyshatskiy, A., Yakhno, I., Malyk, O., Hatsenko, S. and Pikul, O(2019). “Method of assessment of information availability of radio inflammation sources by devices of radioelectronic recognition. Advanced information systems. 2019. No. 3(1). pp. 98-103.
14. Shyshatskiy, A., Hordiichuk, V., Sergienko, V., Mishchenko, A. and Pozdniakov, P(2019). “Analysis of technical characteristics of the radioelectronic intelligence of the Russian Federation”. Системи управління, навігації та зв’язку No.1 (53). pp. 142-146. DOI: 10.26906/SUNZ.2019.1.142.
15. Shyshatskiy, A., Yakhno I., Malyk, O. and Hatsenko, S(2019). “Foundation of the factors affecting the planning and management of the radioelectronic developmen”. Системи управління, навігації та зв’язку No.1 (53). pp. 162-167. DOI: 10.26906/SUNZ.2019.1.162.
16. Kopylov, A. V(2011). “On the weaknesses of the American concept of “network-centric wars (operations)””. Military thought. No. 7. pp. 53-62.
17. Sidorin, A. N. Prishchepov, V. M. and Akulenko, V. P(2013). “The US Armed Forces in the 21st Century: Military Theoretical Labor”. Moscow : Kuchkovo field; War book, 800 p.
18. Makarenko, S. I(2016). “Radio-electronic informational effects on communication networks of a network-centric control system”. Bulletin of the Air Force Academy. No. 3 (27). pp. 108-117.
19. Antonovich, P.I., Makarenko, S.I., Mikhailov, R.L. and Ushanev, K.V(2014). “Promising methods of destructive impact on military control systems in a single information space. Bulletin of the Academy of Military Sciences. No. 3 (48). pp. 93-101. — available at : http://www.avnrf.ru/attachments/ article/669/AVN-3(48)_001-184.pdf (last accessed November 25, 2019).
20. Makarenko, S.I(2012). “Evaluation of the quality of service of a packet radio network in an unsteady mode under the influence of external destabilizing factors”. Journal of Radio Electronics. No. 6. p.2. — available at : http://jre.cplire.ru/jre/jun12/9/text.pdf (last accessed November 25, 2019).
21. Makarenko, S.I(2011). “Suppression of packet radio networks with random multiple access due to destabilization of their state”. Journal of Radio Electronics. No 9. p. 2. available at : http://jre.cplire.ru/jre/sep11/4/text.pdf (last accessed November 25, 2019).
22. Makarenko, S. I., Mikhailov, R. L. and Novikov, E. A(2014). “Research of channel and network parameters of a communication channel in a dynamically changing signal-noise situation”. Journal of Radioelectronics. No. 10.— available at : http://jre.cplire.ru/jre/oct14/3/text.pdf (last accessed November 25, 2019).
23. Makarenko, S. I. and Mikhailov, R. L(2016). “Information conflicts - analysis of work and research methodology”. Management, communication and security systems. No 3. pp. 95-178. — available at : http://sccs.intelgr.com/archive/2016- 03/04-Makarenko.pdf (last accessed November 25, 2019).
24. Makarenko, S. I., Afanasyev, O. V., Baranov, I. A. and Samofalov, D. V(2016). “Experimental studies of the reaction of the communication network and the effects of rerouting information flows under dynamic changes in the signal-noise situation” Journal of Radio Electronics. No. 4.— available at : http://jre.cplire.ru/jre/apr16/4/text.pdf . (last accessed November 25, 2019).
25. Mikhailov, R. L. and Makarenko, S. I(2013). “Assessment of the stability of a communication network under the influence of destabilizing factors on it”. Radio engineering and telecommunication systems. No.4. pp. 69-79.
26. Makarenko, S. I(2015). “Time of convergence of routing protocols in case of network failures”. Management, communication and security systems. Np. 2. pp. 45-98. — available at: http://sccs.intelgr.com/archive/2015-02/03- Makarenko.pdf (last accessed November 25, 2019).
27. Makarenko, S.I. and Mikhailov, R.L. “Adaptation of signaling parameters in the routing protocol with the establishment of connections under the influence of destabilizing factors on the network”. Control, communication and security systems. 2015. No. 1. pp. 98-126. — available at : http://sccs.intelgr.com/archive/2015-01/07-Makarenko.pdf (last accessed November 25, 2019).
28. Makarenko, S. I(2015). “A dynamic model of a communication system under the conditions of a functionally multilevel information conflict of observation and suppression”. Control, Communication and Security Systems. No. 3. pp. 122-185. — available at : http://journals.intelgr.com/sccs/archive/2015-03/07-Makarenko.pdf (last accessed November 25, 2019).
29. Makarenko, S. I(2014). “Intentional formation of the information flow of a complex structure due to the introduction of additional simulation traffic into the communication system.” Cybersecurity issues. No. 3 (4). pp. 7-13.
30. Makarenko, S. I., Korovin, V. Mand Ushanev, K. V(2016). “Traffic conversion operator for deliberately increasing the structural complexity of information flows”. Control, Communication and Security Systems. No 4. pp. 77-109. — available at : http://sccs.intelgr.com/archive/2016-04/04-Makarenko.pdf (last accessed November 25, 2019).
31. Makarenko, S. I., Ryumshin, K. Yu. and Mikhailov, R. L(2014). “A model of the functioning of a communication network object in conditions of limited reliability of communication channels”. Information Systems and Technologies. No. 6 (86). pp. 139-147.
32. Shyshatskiy, A., Zhuravskyi Yu., Kuvshinov, O., Hurskyi, T., Vozniak, R., Pikul, R. and Pikul, O(2019). “Vector-space approach to evaluation of the efficiency of use of radioelectronic controls”. Advanced information systems. No 3(3). pp. 68- 75. DOI: 10.20998/2522-9052.2019.3.10.
33. Gurskyi, T. G., Zhuk, O. G., Krivenko, O. V. and Shyshatskyi, A. V(2016). “Directions of improvement of facilities of radio communication with pseudorandom reconstruction of the working frequency. Collection of scientific works of MITI. No. 1. pp. 25-34.) available at: http://www.viti.edu.ua/index.php?view=coll_2016_1 (last accessed November 25, 2019).
34. Shyshatskyi, A.V., Lutov V. V. and Zhuk, O. G(2015). “Analysis of ways of increasing the efficiency of radio communication systems with orthogonal frequency multiplexing”. Scientific and technical journal "Arms and military equipment.". – K.: CSIAM AF of Ukraine. No. 4(8) p.22-26: available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2015_4_5. (last accessed November 25, 2019).
35. Shyshatskyi, A. V., Olshanskyi, V. V. and Zhyvotovskyi, R. M(2016). “Algorithm of the choosing working frequencies for facilities of military radio communication in the conditions of intentional interference”. Systems of armament and military equipment. No. 2. - P. 62-66. available at: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16881 (last accessed November 25, 2019).
36. Shyshatskyi, A.V. and Zhuk, P.V. (2017) “Perspective of signal-code designs for wireless communication systems of the standard 5G. Scientific-practical conference "Priority directions of development of telecommunication systems and networks of special purpose”. Application of subdivisions, complexes, communication facilities and automation in ATO" 9 – 10 november 2017 year (Reports and abstracts), Kyiv: MITI, pp.269-270. available at: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2017/1/c_2017_1.pdf (last accessed November 25, 2019).
37. Romanenko, І. О., Shyshatskyi, A.V., Zhyvotovskyi, R. M. and Petruk, S.M (2017). “The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems”. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No 1. pp. 97-100.
38. Romanenko, І. О., Zhyvotovskyi, R. M., Petruk, S.M., Shyshatskyi, A.V. and Voloshin, O.O (2017). “Mathematical model of load distribution in special purpose telecommunication networks”. Information processing systems. No.3. p. 61-71.
39. Shyshatskyi, A.V(2017). “The technique of choosing operating frequencies in a complex electromagnetic environment. Management”, Navigation and Communication Systems Collection of Scientific Papers of the Yuri Kondratyuk National Technical University. No. 1(41).pp. 146-149.
40. Zhuravskyi, Y.V. and Kirilluk, V.A(2015). “The suppression factor of radio communication systems with pseudorandom frequency change.Problems of creation, testing, application and operation of complex information systems: coll. Sciences. wash. - Zhytomyr : ZVY, Issue. 10, pp. 141-147.
41. Zhuravskyi, Y.V. Zhovnovatyuk, R.M., Nosova, G.D. and Zavada, A.A(2015). “Analysis of the influence of radio-masking measures on intelligence protection of electronic means”. Problems of creation,testing, application and operation of complex information systems. - Zhytomyr: ZVY. Issue. 10. pp. 43–50.
42. Sоva О.Ya., Romanuk, V.A. Zuk, P.V. and Umanec, Ya. L(2012). “Synthesis methodology of smart nodes management systems of perspective mobile radio networks with dynamic topology”. Collection of scientific works of HUPS. No 3. pp. 51 – 60.
43. Salnik, S.V., Salnik, V.V., Sova, O. Ya. and Stampkovskaya, Ya.A (2016). “Model of invasion of mobile radio networks of the class MANET”. Proceedings of Kharkiv National University of the Air Force. No.(46). pp. 79-84.
44. Sova, O. Ya(2015). “An intelligent model for ensuring the radio connectivity of MANET mobile network nodes”. Weapons systems and military equipment. No. 2(42). pp. 134-151.
45. Salnik, S.V., Salnik, V.V., Simonenko, O.A. and Sova, O. Ya(2015). “A method for detecting intrusions into mobile radio networks based on neural networks”. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No. 4(21). pp. 82-90.
46. Sova, O. Ya., Minochkin, D.A., Romanyuk, V.A. and Zhuk, P.V(2015). “Model of organization of information resources of intelligent management systems of nodes of mobile radio networks of the class MANET”. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No. 2(19). pp. 51-57.
47. Symonenko, O.A., Osurko, V.M., Minochkin, D.A. and Sova, O. Ya(2015).“Threats of secure transmission of information in mobile radio networks of the class MANET and methods of their elimination”. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No. 1(18). pp. 109-113.
48. Sova, O. Ya., Romanyuk, V.A., Stampkovskaya, Ya.A. and Simonenko, O.A (2014). “Coordination of target functions of intelligent MANET tactical radio control systems”. Proceedings of Kharkiv National University of the Air Force. No 3(40). pp. 85-92.
49. Simonenko, O.A., Sova, O. Ya., Romanyuk, V.A. and Umanec, Ya. L(2014). “Analysis of existing agent platforms for the construction of MANET nodes management systems for mobile radio networks”. Information processing systems. No. 1(117). pp. 200-203.
50. Kravchuk, S.A., Minochkin, D.A. and Sova, O. Ya(2013). “Analysis of directions of increasing the efficiency of functioning of modern satellite communication systems”. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. No. 2(11). pp. 140-147.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Shyshatskyi A. Аналіз підходів впливу засобів радіоелектронного подавлення на мережецентричну систему управління / A. Shyshatskyi, O. Sova, Yu. Zhuravskyi, O. Nalapko, Yu. Sokil, Yu. Ryndin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 129-139. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.129.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)