МЕТОД ЮСТУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇРАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЧНОГО ЗАЛЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  • A. Fedorov
  • H. Khudov
  • O. Sova
Ключові слова: радіолокаційна станція, ADS-B, юстування, транспондери, джерела інформації, повітряна обстановка, залежне спостереження, контроль повітряного простору, координати

Анотація

Предметом вивчення в статті є метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ. Метою є розробка методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження ADS-B. Завдання: аналіз відомих методів юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ, аналіз факторів, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів, стислий аналіз можливостей технології ADS-B, Розробка методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології ADS-B. Використовуваними методами є: методи пасивної радіолокації, методи визначення координат повітряних об’єктів, методи математичного аналізу та диференційного числення, методи теорії ймовірності та математичної статистики. Отримані такі результати. Визначені основні недоліки відомих методів юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ. Визначено фактори, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено можливість застосування технології автоматичного залежного спостереження для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Розроблено метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології ADS-B. Визначено основні переваги запропонованого методу юстування у порівнянні з існуючими. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Підвищення точності юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ досягнуто за рахунок використання технології ADS-B. Перевагами використання запропонованого методу юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ в порівнянні з існуючими є спрощення процесу юстування, визначення поправок без виведення радіолокаційної станції з режиму нормального функціонування, можливість використання в якості контрольних об’єктів випадкові повітряні об’єкти, що оснащені транспондерами ADS-B та знаходяться в зоні виявлення радіолокаційної станції радіотехнічних військ.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Сухов В.В. Новые методы юстировки радиолокационных станций с использованием современных технологий спутниковой навигации и автоматического зависимого наблюдения / В.В. Сухов, В.С. Савватеев // Успехи современной радиоэлектроники. – 2013. – №11. С. 29-33.
2. Вибір способу формування цифрового коду азимутального положення антени в оглядових РЛС "старого" парку / О.А. Малишев, М.Р. Арасланов, О.М. Піскун, Є.С. Чекіров // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 175-182.
3. Теоретические основы радиолокации / Я.Д. Ширман. – М.: Сов.радио, 1970. – 560 с.
4. Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск: учебник / В.Н. Тяпкин, А.Н. Фомин, Е.Н. Гарин [и др.]; под общ. ред. В.Н. Тяпкина. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – 2011. – 536 с.
5. Сухов В.В., Савватеев В.С., Способ юстировки радиолокационных станций системы автоматического управления. Патент №2030759, Российская Федерация. 2012148572/07, Заявл. 15.11.2012. Опубл. 10.09.14.
6. Внедрение технологии автоматического зависимого наблюдения в системы контроля воздушного пространства / В.В. Сухов. // Новые технологии. – 2012. – №1. – С. 67-70.
7. Лещенко С.П. Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору // С.П. Лещенко, О.М. Колесник , С.А. Грицаєнко , С.І. Бурковський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХНУПС, 2017. – Вип. № 3(28). – С. 69–75.
8. Системы вторичной радиолокации для управления воздушным движением и государственного опознавания. Справочник / А.С. Маляренко. – Харьков: ХУВС, 2007. – 78 с
9. Standards of USA (2009), ”RTCA DO-260B. Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and Traffic Inf. Services – Broadcast (TIS-B)”, Washington. p. 185.
10. Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2М. Техническое описание инструкция по эксплуатации. БЛ 1.500.009 ТО.
11. Абезгауз Я.И. Способ юстировки радиолокационных станций. Патент № 2094816. Российская Федерация. 95122102/09. Заявл. 27.12.95. Опубл. 27.10.97.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Fedorov A. Метод юстування радіолокаційної станціїрадіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження / A. Fedorov, H. Khudov, O. Sova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 155-158. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.155.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>