ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІИЙ MLAT ТА ПРИЙМАЧІВ ADS-B ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • A. Fedorov
  • H. Khudov
  • S. Kovalevskyi
  • F. Zots
  • K. Tahyan
Ключові слова: ADS-B, MLAT, алгоритм, повітряна обстановка, залежне спостереження, контроль повітряного простору, координати, GPS

Анотація

Предметом статті є вивчення можливостей використання технологій MLAT та приймачів ADS-B для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Метою є підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів за рахунок використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B. Завдання: аналіз різницево-далекомірного алгоритму, пропозиції щодо реалізації технології мультилатерації з використанням приймачів ADS-B в інтересах радіотехнічних військ, стислий аналіз можливостей технології ADS-B, аналіз можливостей використання приймачів ADS-B для підвищення точності визначення координат повітряного об’єкта. Використовуваними методами є: методи радіолокації, методи теорії прийому та обробки сигналів, визначення координат повітряних об’єктів. Отримані такі результати. Визначено фактори, що впливають на точність визначення координат повітряних об’єктів. Встановлено можливість застосування технології автоматичного залежного спостереження та технології мультилатерації для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів. Визначено інтервали відхилення часових затримок в залежності від розташування повітряного об’єкта відносно системи приймачів для забезпечення похибки визначення координат, що не перевищуватиме 300 м. Визначена залежність похибки визначення положення повітряного об’єкта від кількості приймачів. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному. Встановлено, що перевагами використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B для визначення координат повітряного об’єкта є зменшення похибки визначення положення повітряного об’єкта. Використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B не потребує внесення значних змін до існуючих засобів радіолокації. В свою чергу, використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B є додатковим джерелом отримання інформації про повітряну обстановку. В подальших дослідженнях пропонується використання технології MLAT та системи приймачів ADS-B на позиціях радіотехнічних підрозділів при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Fewell M. P. Area of common overlap of three circles / M. P. Fewell // Maritime operations divisions defences science and technology organization. – 2006. – Р. 1–30.
2. Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск / В. Н. Тяпкин, А. Н. Фомин, Е. Н. Гарин [и др.]; под общ. ред. В.Н. Тяпкина. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. – 536 с.
3. Маляренко А. С. Системи вторинної радіолокації для управління повітряним рухом та державного впізнавання / А. С. Маляренко. – Х.: ХУПС, 2007. – 78 с.
4. Standards of USA ”RTCA DO-260B. Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and Traffic Information Services – Broadcast (TIS-B)”. – Washington, 2009. – 185 p.
5. Лещенко С. П. Використання інформації ADS-B в інтересах підвищення якості ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору / С. П. Лещенко, О. М. Колесник, С. А. Грицаєнко, С. І. Бурковський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХНУПС, 2017. – No 3(28). – С. 69–75.
6. Flightradar24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.flightradar24.com.
7. Болотов А. Ю. Разработка алгоритмов разностно-дальномерной обработки сигналов управления воздушным движением / А. Ю. Болотов // Современные научные исследования и инновации. – Воронеж: ВГТУ, 2016. – No 4(60). – С. 85–95.
8. Федоров А. В. Метод синхронізації системи приймачів ADS-B при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки з використанням технології MLAT / А. В. Федоров, Г. В. Худов, Б. В. Бакуменко, К. А. Тахьян, С. М. Ковалевський // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава : ПНТУ, 2019. – Вип. 4 (56). – С. 9–12.
9. Коваленко А. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування / Коваленко А. А., Кучук Г. А. // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Т. 2, No 1. – С. 22–27. – DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
10. Вибір способу формування цифрового коду азимутального положення антени в оглядових РЛС "старого" парку / О. А. Малишев, М. Р. Арасланов, О. М. Піскун, Є. С. Чекіров // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – No 1(53). – С. 175–182.
11. Ширман Я. Д. Теоретические основы радиолокации / Я. Д. Ширман. – М.: Сов. радио, 1970. – 560 с.
12. Федоров А. В. Метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження / А. В. Федоров, Г. В. Худов, О. В. Сова // Системи управління, навігації та зв'язку. — Полтава : ПНТУ, 2019. — Вип. 2 (54). — С. 155–158.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Fedorov A. Оцінка можливостей використання технологіий mlat та приймачів ads-b для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів / A. Fedorov, H. Khudov, S. Kovalevskyi, F. Zots, K. Tahyan // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 3-8. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.003.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)